Haku

FINE-010272

Tulosta

Asianumero: FINE-010272 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2018

Uusarvolunastus. Lunastusturva. Uusi samanlainen henkilöauto. Käteisalennus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuosimallia 2017 oleva Toyota -merkkinen henkilöauto vaurioitui liikennevahingon seurauksena niin pahoin, että vakuutusyhtiö lunasti ajoneuvon. Asiakkaalla oli lunastusturva, jonka mukaan lunastuksessa vahingon määränä on käyvän arvon sijasta samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein.

Vahinkotarkastajan laskelman mukaan uuden ajoneuvon arvo varusteineen on 19.164,02 euroa ja autoveron osuus on 1.935,98 euroa. Korvauksesta on vähennetty 200 euron omavastuu. Vakuutusyhtiö on korvannut asiakkaalle autoliikkeen tarjouksen mukaan samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinnan vastaavanlaisin lisävarustein.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön korvauspäätökseen. Asiakkaan ajoneuvon arvoksi oli arvioitu 19.164,02 euroa, mikä on asiakkaan mielestä liian alhainen määrä. Ajoneuvo oli vahinkohetkellä alle kuukauden vanha. Ajoneuvon hankintahinta oli 20.400 euroa, ja ajoneuvon arvo ei asiakkaan mielestä laske yli 1.200 eurolla kuukaudessa.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan vahinkotarkastajalta saadun autoliikkeen tarjouksen perusteella asiakkaalle on korvattu autovakuutusehtojen mukainen, samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta vastaavanlaisin, lunastukseen sisältyvin lisävarustein. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole perustetta arvioida korvausta tätä suuremmaksi.

Sopimusehdot

Kaskovakuutusehdot

Lunastus

[Vakuutusyhtiö] lunastaa vakuutuksen kohteen, jos sen korjaaminen ei ole mahdollista kohtuullisin kuluin. Lunastushinta on ajoneuvon käypä arvo tai lunastusturvan mukainen hinta sen mukaisesti, kuin jäljempänä sanotaan.

Ajoneuvon lisävarusteista puhelin, radio, soittimet ja elektroniset laitteet lunastetaan vain, jos ne ovat vaurioituneet tai kadonneet vakuutustapahtumassa.

Käypä arvo

[Vakuutusyhtiön] korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypä arvo on se käteishinta, joka lunastettavasta vakuutuksen kohteesta olisi vahinkohetken markkinatilanteessa saatu myytäessä se tarkoituksenmukaisella tavalla ennen vahinkoa. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden myyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa.

Käyvän arvon määrityksessä otetaan huomioon lunastettavan vakuutuksen kohteen markkinahinta, sen yksilöllinen kunto ja varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, aikaisempien omistajien ja haltijoiden lukumäärä, ajoneuvon huoltohistoria ja muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Lunastusturva

Lunastusturva on voimassa vain, jos siitä on erikseen sovittu ja tästä on mainittu vakuutuskirjassa.

Lunastuksessa vahingon määränä on käyvän arvon sijasta samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein, jos

 • ajoneuvo on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella vakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi pitänyt ilmoittaa ensimmäisen kerran ensirekisteröitäväksi Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa
 • ensirekisteröinnistä Suomessa tai muussa rekisteröintimaassa on kulunut enintään kolme vuotta
 • ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 km
 • korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta vahinkohetkellä, vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein on yli 40 prosenttia.
   

Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, [Vakuutusyhtiön] korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen vahinkohetken käypä arvo korotettuna 30 prosentilla edellyttäen, että korjauskulujen arvioitu vähimmäismäärä on yli 60 prosenttia ajoneuvon käyvästä arvosta. Korvausta ei kuitenkaan koroteta, jos korvaus maksetaan vakuutuksen kohteen myyjälle tai rahoituslaitokselle, jolle myyjä on siirtänyt vastaavat oikeudet taikka vuokralleantajalle tai panttioikeuden tai autokiinnityksen haltijalle.

Korvauksen määrä on kuitenkin enintään samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta. Korvauksen enimmäismäärä käytettynä hankitusta ajoneuvosta on hankintahetken käypä arvo.

Uuden ajoneuvon käteismyyntihinnalla tarkoitetaan korkeintaan sitä hintaa, jolla [Vakuutusyhtiö] saisi tai olisi saanut hankittua samanlaisen ajoneuvon vastaavanlaisin, lunastukseen sisältyvin lisävarustein vahinkohetkellä tai kun sitä viimeksi on ollut myynnissä autoliikkeessä.

Lunastusturvaa sovelletaan myyntihintaan sisältyviin vakiovarusteisiin ja kohdassa 3.1 mainittuihin lunastettaviin lisävarusteisiin, kun

 • ne ovat vaurioituneet, tuhoutuneet tai kadonneet vakuutetun ajoneuvon vahingoittumisen, tuhoutumisen tai katoamisen yhteydessä
 • muut tässä ehtokohdassa olevat ajoneuvon omistamista, hallitsemista, vakuuttamista, kilometrimäärää ja korjauskulujen arvioitua vähimmäismäärää koskevat edellytykset täyttyvät
 • ne on hankittu uutena, ja hankinnasta on vahinkohetkellä kulunut enintään kolme vuotta.
   

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse asiakkaan Toyota -henkilöauton vakuutusehtojen mukaisen lunastusturvavakuutuksen korvauksesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimustensa perusteista.

Vakuutusehtojen mukaan lunastusturvassa vahingon määränä on ajoneuvon käyvän arvon sijasta samanlaisen uuden ajoneuvon vahinkohetken käteismyyntihinta vastaavanlaisin lunastukseen sisältyvin lisävarustein. Vakuutusyhtiö on saanut asiakkaan kotipaikkakunnan autoliikkeestä tarjouksen vastaavasta uudesta autosta, ja maksanut korvauksen tarjouksen loppusumman mukaisesti lunastusturvasta.

FINE toteaa, että asiakkaan oman ajoneuvon käyvällä arvolla tai autosta maksetulla ostohinnalla ei vakuutusehtojen mukaan ole merkitystä vahingon määrää lunastusturvan perusteella arvioitaessa, vaan korvaus määräytyy samanlaisen uuden ajoneuvon käteismyyntihinnan perusteella. Koska vakuutusehtojen mukaan korvaus määräytyy sen hinnan perusteella, jolla vakuutusyhtiö saisi tai olisi saanut hankittua vastaavanlaisen uuden ajoneuvon, vakuutusyhtiö on voinut huomioida korvauksessa myös vakuutusyhtiön pyytämää tarjousta koskevassa autoliikkeen laskelmaan sisältyneen alennuksen. 

FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Tämä lopputulos vastaa Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee oheisesta ratkaisusuosituksesta VKL 477/04.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia