Haku

FINE-010248

Tulosta

Asianumero: FINE-010248 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 07.05.2018

Matkapuhelimen menettäminen. Varkaus. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ollut risteilyllä ja risteilyn jälkeen hänen matkapuhelimensa oli varastettu. Vahinkoilmoituksen liitteenä olevan tutkintailmoituksen mukaan asiakas huomasi puhelimen kadonneeksi saapuessaan kotiin ja puhelin luultavasti varastettiin Itäkeskuksen Shellillä 1.1.2018 klo 05.00 – 1.1.2018 klo 7.00 välillä hänen taskustaan. Korvausta vahingosta on haettu vakuutuksenottajan laajasta kotivakuutuksesta.

Myöhemmin asiakas on täydentänyt vahinkoilmoitustaan. Asiakas on kertonut, että puhelin on ollut vahinkohetkellä hänen poikansa käytössä, jolloin puhelin on kadonnut tai varastettu pojalta. Asiakas on katsonut, että kyseessä on varkaus.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteiset korvauspäätökset 24.1.2018 ja 31.1.2018 katsoen, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen edellyttämä äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan kyse on omaisuuden katoamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on edelleen vaatinut vahinkoa korvattavaksi varkautena kotivakuutuksestaan. Asiakas kertoo, että puhelin oli pojan hallussa ja se varastettiin häneltä Itäkeskuksen Shellillä aamulla klo 5.

Vakuutusyhtiö on toistanut kielteisen korvauspäätöksensä. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa ei ole esitetty luotettavaa näyttöä siitä, että puhelimen menettämisen syynä olisi ollut nimenomaan varkaus. Vakuutuksenottaja ei ole pystynyt selvittämään, että katoaminen olisi johtunut anastamisesta tai muusta ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä tapahtumasta. Vakuutusyhtiö ei muuta aikaisempaa päätöstä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Laajan kotivakuutuksen 1.1.2017 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen F21.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan F21.2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja -paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, onko asiakas menettänyt omaisuuden äkillisen ja ennalta-arvaamattoman vahinkotapahtuman johdosta, vai onko kyseessä katsottava olevan omaisuuden katoaminen.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden unohtamisesta, katoamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Toisaalta vakuutusyhtiöllä on rajoitusehtoon vedotessaan näyttötaakka rajoitusehdon mukaisten olosuhteiden olemassaolosta. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksen hakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan toimittamista selvityksistä ei käy ilmi mitään tiettyä anastustapahtumaa. Asiakirjojen perusteella jää epäselväksi, mistä syystä matkapuhelimen menettäminen on tapahtunut. Vakuutuksen rajoitusehdon mukaan vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja-paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

FINE katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella lähemmin selvittämättä jääneistä syistä tapahtuneessa asiakkaan matkapuhelimen menettämisessä on ollut kyse vakuutusehdoissa tarkoitetusta omaisuuden katoamisesta. Tämän vuoksi FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. Tämä ratkaisu vastaa muun muassa oheen liitetystä Vakuutuslautakunnan lausunnosta VKL 559/07 ilmenevää ratkaisukäytäntöä.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Pulkki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia