Haku

FINE-010172

Tulosta

Asianumero: FINE-010172 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.06.2018

Vatsaoireet ja ripuli. Matkan keskeyttäminen. Lääketieteellinen pakottavuus.

Tapahtumatiedot

Vatsaoireiden ja ripuloinnin vuoksi asiakas keskeytti matkansa Lähi-idässä ja palasi Suomeen. Korvauksia ylimääräisistä lentolipuista haettiin matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on todennut, ettei asiakkaalla ole ollut vakuutusehtojen edellyttämää lääketieteellistä perustetta olemassa, koska hän ei ole käynyt matkakohteessa lääkärissä. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut ylimääräisiä matkakustannuksia. Hoitokulut kotimaassa vakuutusyhtiö on korvannut.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas toteaa saaneensa lääkärinlausunnon 2-3 tuntia Suomeen paluun jälkeen. Asiassa pitäisi tehdä kompromissiratkaisu.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, ettei asiakas käynyt matkasairauden takia lääkärissä ennen paluutaan eikä sairaus vaatinut sairaalahoitoa matkakohteessa. Lääkäriin on hakeuduttu vasta Suomessa. Asiakkaan matkasairaus ei ole ollut niin vakava, että lääketieteellisin perustein arvioituna matkan keskeyttäminen ja palaaminen Suomeen suunniteltua aiemmin olisi sen vuoksi ollut välttämätöntä. Sairauteen olisi ollut tarjolla kohdemaassa vastaavaa hoitoa kuin kotimaassa. Koska asiakkaan matkan aikana alkanut sairaus ei ole lääketieteellisesti arvioiden pakottavasti aiheuttanut matkan keskeytymisestä, ei paluumatkan lentolippua korvata vakuutuksesta matkan keskeytymisen perusteella.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Henkilövakuutusehdot 21.5.2016 alkaen

Ehtokohdan 3.3.3 mukaan matkan keskeytyminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvattavia ovat sellaiset matkan keskeytymiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan.

---

Ratkaisusuositus

Osapuolten kesken on erimielisyyttä matkan keskeytymisestä aiheutuneiden ylimääräisten matkakustannusten korvaamisesta. Kysymys on siitä, onko asiakkaan matka keskeytynyt pakottavasti lääketieteellisin perustein.

Asiakirjaselvityksestä ilmenee, että asiakas on todennut vakuutusyhtiölle olevansa erikoistapaus ottaen huomioon perussairauden sekä verenohennuslääkityksen. Asiakas on terveydenhoitajana arvioinut itse, että riski hoitovirheille kohdemaassa on ollut olemassa. Lisäksi kotimaassa saa täsmähoitoa nopeammin eikä kieliongelmia synny. Hän ei ole jättänyt menemättä hoitoon rahanpuutteen vuoksi.

Asiakirjaselvityksestä ei ilmene seikkoja, joiden perusteella FINE voisi todeta, ettei asiakas olisi saanut kohdemaassa asianmukaista hoitoa ripuliinsa tai olisi ollut muitakaan lääketieteellisesti pakottavia syitä keskeyttää matka hoidon järjestämiseksi Suomessa. Asiakas on päättänyt palata hoidettavaksi kotimaahan oman arviointinsa perusteella eikä hän ole käynyt lääkärissä kohdemaassa. Näin ollen asiassa jää selvittämättä matkan keskeytyminen pakottavista lääketieteellisistä syistä. Vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen ylimääräisistä matkakustannuksista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia