Haku

FINE-009812

Tulosta

Asianumero: FINE-009812 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.05.2018

Näyttö korvattavasta ilkivaltavahingosta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ilmoittanut poliisiasemalla henkilökohtaisesti, että hänen ajoneuvoaan on vahingoitettu 25.3.2017. Etumaski oli rikottu ja etupuskurissa oli hiekkaroisketta. Asiakas on epäillyt, että naapuri on aiheuttanut vahingot, mutta todisteita ei ollut tästä esittää. Korvauksia haettiin autovakuutuksesta. Puhelimitse tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan ajoneuvoon olisi törmätty tuntemattomaksi jääneellä toisella ajoneuvolla. Lisäksi on epäilty myös ilkivaltaa. Vakuutusyhtiö on 11.10.2017 viitannut vahinkotarkastukseen, jonka mukaan ajoneuvon lukkopellissä on sivusuuntainen painauma, jota ei saisi ilkivaltaisesti tehtyä. Lisäksi etupuskurissa vasemmalla on osumajälki. Vahinkoja ei korvata ilkivaltavakuutuksesta, koska ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla. Vahinko on korvattu kolarointiturvasta ja vahinko vaikuttaa alentavasti bonusluokkaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan asiakas toteaa, että naapurin pojalla on X-merkkinen auto, jonka puskuri on metallinen ja korkeammalla kuin henkilöautossa. Oman auton jäljet olivat selvästi korkeammalla kuin ne olisivat olleet henkilöauton aiheuttamina. Tämän on todennut autokorjaamon tarkastajakin. Korvaus on suoritettava ilkivaltaturvasta.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että pelkkä olettama ilkivallasta ei ole riittävä näyttö vahingoittamistarkoituksessa aiheutetusta vahingosta siinä tapauksessa, että vakuutuksenottaja ei ole havainnut muuta syytä vahingolle. Näyttövelvollisuus korvattavasta vahinkotapahtumasta on vakuutuksenottajalla. Riittävä näyttö tahallaan aiheutetusta ilkivaltavahingosta on esimerkiksi silminnäkijähavainto, videotallenne, samalla alueella vahingoitettu myös muita ajoneuvoja, vauriojäljet, jotka eivät voi syntyä ilman tahallista tekoa. Käytettävissä olevat selvitykset viittaavat siihen, että ne on aiheutettu toisella ajoneuvolla. Rajoitusehtokohdan 4.3.2 perusteella toisella ajoneuvolla aiheutetut vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Sopimusehdot

Autovakuutusehdot voimassa 1.1.2017 lukien

4.3 Ilkivaltaturva

4.3.1 Korvattavat vahingot

Ilkivaltaturvasta korvataan tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jonka tapahtuma-aika ja –paikka voidaan tarkoin määritellä. Tahallista vahingontekoa on nimenomaisessa vahingoittamistarkoituksessa suoritettu vakuutuksen kohteen vaurioittaminen.

4.3.2 Rajoitukset

---

Turvasta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Erimielisyys koskee ajoneuvolle aiheutuneen vahingon korvaamista ilkivaltavakuutuksesta.

FINE käsittelee asiat osapuolten toimittaman kirjallisten aineiston perusteella. Asiassa esitetyn asiakirjaselvityksen perusteella jää luotettavasti näyttämättä, että lukkopellin painauman osalta kyseessä olisi nimenomaan tahallinen teko, joka korvattaisiin ilkivaltaturvasta. Joka tapauksessa niiltä osin kuin ajoneuvon vauriot johtuvat toisesta ajoneuvosta, vahinkoja ei korvata ilkivaltaturvasta rajoitusehtokohdan 4.3.2 perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Mustonen

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia