Haku

FINE-009779

Tulosta

Asianumero: FINE-009779 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2018

Kaskovakuutus. Käypä arvo. Mikä oli ajoneuvon käyvän arvon suuruus?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan Volkswagen Passat TDI wagon –henkilöauto (kov. 2006, 313 000 km) vaurioitui korjauskelvottomaksi törmäystilanteessa. Lunastushinnasta ei päästy sopuun, minkä vuoksi vakuutusyhtiö maksoi riidattomana osuutena ajoneuvon käyväksi arvoksi katsomansa 4 800 euroa sekä vakuutusehdoissa määritellyn superlunastuksen osuuden 1 440 euroa. Omavastuun vähentämisen jälkeen korvaus oli yhteensä 6 090 euroa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii lunastushinnaksi 5 500 euroa. Asiakkaan perusteluja auton varustuksesta ja kunnosta ei ole käypää arvoa määrittäessä otettu huomioon. Ajoneuvon vuosimallista on myös näkemysero. Ajoneuvo on otettu käyttöön 16.11.2006, mutta korinumeron perusteella se on vuoden 2007 mallia.

Vakuutusyhtiö katsoo, että ajoneuvon käypä arvo on määritetty oikein. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyynti- tai pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa, vaan sellaista hintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis ajoneuvosta todellisuudessa käteishintana maksamaan. Vahinkotarkastaja on arvioinut auton käypää arvoa GreyHen –vertailusivuston ja Nettiauto.com –sivustolla olleiden myynti-ilmoitusten perusteella.  Asiassa ei ole esitetty uutta selvitystä, jonka perusteella vakuutusyhtiön korvausratkaisua tulisi muuttaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4.12.3.1 mukaan käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys ajoneuvon käyvästä arvosta. Käypä arvo tarkoittaa vakuutusehtojen mukaan käytännössä sitä käteismyyntihintaa, jonka asiakas olisi saanut autostaan, jos hän olisi myynyt sen ennen vahinkoa.

Voimassaolevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimustensa perusteista. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että ajoneuvon käypä arvo ylittää vakuutusyhtiön maksaman 4 800 euroa. FINElle on toimitettu muun muassa vastaavien ajoneuvojen pyynti- ja myyntihintatietoja sekä vahinkotarkastajan lausunto ajoneuvon käyvästä arvosta.

FINE toteaa, että käytettyjen autojen hinnoittelu perustuu olennaisesti auton ikään ja ajokilometrimäärään. Normaalia parempi varustelutaso on ajoneuvon myytävyyttä ja myös sen käypää arvoa korottava tekijä. Lisävarusteet eivät kuitenkaan korota ajoneuvon käypää arvoa hankintahintansa määrällä, ja niiden vaikutus hinnanmuodostukseen myös vähenee ajoneuvon ikääntyessä.

Nyt tarkasteltavana oleva ajoneuvo on ollut korimalliltaan v. 2007 ja ajoneuvossa on ollut varusteina mm. vetokoukku, lohkolämmitin, ilmastointi, 2. renkaat, radio sekä navigointi. Autossa on lisäksi ollut sadetunnistin, parkkitutka, vakio­nopeudensäädin, sähköinen istuin ja turvaistuinkiinnitys. Auto oli automaattivaihteinen ja sen kunto on FINElle esitettyjen selvitysten mukaan ollut ikäisekseen normaali. Ajoneuvon käyttöönottovuosi on ollut 2006.

Tässä tapauksessa asiakkaan auton uudempi korimalli ja hyvä varustetaso kohottavat FINEn arvion mukaan kyseisen ajoneuvon käypää arvoa, mutta vaikutus on lievä ottaen huomioon ajoneuvon ikä. Se seikka, että kyseinen ajoneuvo on tuontiauto, vaikuttaa sen käypää arvoa jonkin verran alentavasti. Tämä johtuu tuontiautojen ajomäärä- ja muihin käyttöhistoriatietoihin liittyvästä epävarmuudesta.

Asiakkaan toimittamassa selvityksessä hänen omaa ajoneuvoaan vastaavien ajoneuvojen myyntihinnat vaihtelivat 3 886 euron ja 8 950 euron välillä. Osa näistä ajoneuvoista on kuitenkin huomattavasti vähemmän ajettuja kuin nyt kysymyksessä oleva ajoneuvo. Huomattavasti vähemmän ajettujen ajoneuvojen myyntihinnat eivät suoraan kerro nyt kyseessä olevan ajoneuvon käyvästä arvosta, sillä ajetut kilometrit ovat tämän ikäisissä autoissa yksi suurimmista yksittäisistä hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Asiakkaan toimittamista ajoneuvojen vertailutiedoista FINE on ottanut huomioon yhteensä kuusi autoa, jotka FINEn arvion mukaan parhaiten vastaavat asiakkaan autoa. Näiden ajoneuvojen ajetut kilometrit ovat olleet välillä 294 000 - 330 000 km. Autoista kahden vuosimalli on 2006, yhden 2007 ja kolmen 2008, ja myyntihinnat vaihtelevat välillä 3 950 - 5 500 euroa. Neljä autoista on autokauppiaan myymiä ja kaksi yksityishenkilön myymiä. Autoliikkeiden myyntihintojen osalta FINE toteaa vielä, ettei käypää arvoa voi päätellä suoraan autokaupan ulosmyyntihinnoista, sillä näihin hintoihin sisältyy muun muassa autokauppiaan myyntikate.

Ottaen huomioon vahinkotarkastajan lausunnon, asiakkaan toimittamat selvitykset sekä tiedot ajoneuvon kunnosta ja varusteista, FINE katsoo, että tässä tapauksessa jää näyttämättä, että ajoneuvon käypä arvo ylittäisi 4 800 euroa.

FINE toteaa lisäksi, että tässä ratkaisusuosituksessa oleva ajoneuvon käyvän arvon käsitteen ja sen laskentaperusteiden arviointi vastaa FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheisesta tapauksesta VKL 617/14.

Lopputulos

FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä 
Puhakka

Tulosta