Haku

FINE-009523

Tulosta

Asianumero: FINE-009523 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.05.2018

Auton oman osan aiheuttama vahinko. Irronnut etupyörä. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ajamassa tunnelissa, kun hänen autostaan alkoi kuulua jytkettä, vasen etupyörä irtosi ja ajoneuvo iskeytyi maahan. Vahinkotarkastaja on tarkastanut ajoneuvon vauriot korjaamolla. Tarkastusraportin mukaan ajoneuvon jarrulevy ja pyörän tuenta ovat osuneet renkaan irtoamisen jälkeen tiehen vaurioseurauksin. Lisäksi irti päässyt rengas on vaurioittanut muun muassa etulokasuojaa sekä etuovea. Löystynyt/irronnut pultti on vioittanut pyörän navassa olevaa kierrettä.

Vakuutusyhtiö on korvannut vauriot, jotka ovat syntyneet ajoneuvon iskeytyessä maahan. Irronneen renkaan aiheuttamien vaurioiden osalta vakuutusyhtiö on antanut kielteisen korvauspäätöksen ja todennut, että niiden ei voida katsoa aiheutuneen äkillisen ja ulkoapäin vaikuttaneen tapahtuman seurauksena.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii valituksessaan koko vahingon korvaamista. Vasen etupyörä irtosi aivan yllättäen ajon aikana. Auto iskeytyi maahan ja samassa rytäkässä lokasuoja rikkoutui. Vakuutus korvasi vain iskun aiheuttaman vahingon. Vakuutusyhtiö katsoi, että rengas on rikkonut lokasuojan eikä se ole ulkopuolisen syyn aiheuttama vahinko. Asiakkaan oikeustajun perusteella ratkaisu on väärä, koska kaikki vauriot johtuivat maahan iskeytymisestä ja samasta vahingosta. Auto oli juuri ostettu autoliikkeestä ja siihen oli myyty ”edullinen laaja kasko”. Asiakas joutui itse maksamaan vahingosta 1.762,84 euroa.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan vakuutusehtojen kohtaan 4.1 viitaten, että vakuutusehtojen mukaisesti korvataan ne vauriot, jotka ovat syntyneet ajoneuvon iskeytyessä maahan. Näiden vaurioiden katsotaan olevan vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ulkopuolisen tekijän vakuutuksen kohteelle aiheuttamia vaurioita. Rengas taas on ajoneuvon vakuutuksen kohteena, eikä irronneen renkaan ajoneuvolle itselleen aiheuttamien vaurioiden voida näin ollen katsoa aiheutuneen äkillisen ja ulkoapäin vaikuttaneen tapahtuman seurauksena. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei annettua korvauspäätöstä ole aihetta muuttaa, eikä irronneen renkaan aiheuttamia vaurioita voida korvata kolarivakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön käyttämän vahinkotarkastajan lausunnon mukaan pyörän pultin kierteen vaurio viittaa siihen, että pultti on päässyt löystyneenä vioittumaan ja vaurioittanut myös pyörän navan kierrettä. Vanteessa on sisäpinnalla jarrulevystä aiheutuneita syviä naarmuvaurioita. Lokasuojan pullistuminen, vääntyminen ja repeytyminen alareunasta viittaa siihen, että vaurion on aiheuttanut irronnut rengas. Kuljettajan ovessa on renkaan aiheuttama jälki, jossa on havaittavissa mustaa kumia, joka on niin ikään tullut samasta renkaasta. Renkaan irrottua auto on pudonnut jarrulevyn ja alatukivarren varaan.

Sopimusehdot

Kaskovakuutusehdot (voimassa 1.1.2017 alkaen)

4.1 Kolarivakuutus

Vakuutustapahtuma

Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä

  • yhteentörmäys
  • tieltä suistuminen
  • kaatuminen
  • äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.
     

Rajoitukset

Vakuutus ei korvaa aiheutunutta vahinkoa, kun

  • se on aiheutunut ajoneuvon osasta tai laitteesta ajoneuvolle itselleen, ellei kyseessä ole kohdissa 4.1 – 4.9 mainittujen tapahtumien välitön seuraus

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta kolarivakuutuksesta asiakkaan tulee voida osoittaa, että kyseessä on kolarivakuutuksesta korvattavaksi tuleva vahinko. Tämä tarkoittaa käytännössä riittävän näytön esittämistä siitä, että vahingon syynä on ollut ehdoissa korvattavuuden edellytyksenä mainittu tapahtuma.

Vakuutusehtojen mukaan kolarivakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä yhteentörmäys, tieltä suistumine, kaatuminen tai äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Renkaan irtoamisen syyksi ei ole tässä tapauksessa osoitettu törmäystä tai mitään muutakaan ulkoista tekijää, vaan se on todennäköisesti aiheutunut renkaan kiinnityspultin löystymisestä.

FINE pitää vakuutusyhtiön esittämien valokuvien ja tarkastajan lausunnon perusteella asiassa selvitettynä, että irti päässyt rengas on vaurioittanut muun muassa etulokasuojaa ja etuovea, minkä lisäksi renkaan löystynyt pultti on vaurioittanut pyörän navassa olevaa kierrettä. Koska nämä vauriot eivät ole aiheutuneet vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla mistään vakuutettuun henkilöautoon nähden äkillisestä ja ulkoisesta syystä, ja kyse on vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla ajoneuvon osasta ajoneuvolle itselleen aiheutuneista vahingoista, vahinko ei näiden vaurioiden osalta ole vakuutusehtojen mukaan korvattava. Sen sijaan jarrulevylle ja alatukivarrelle aiheutuneet vauriot ovat syntyneet ajoneuvon iskeytyessä tiehen, ja nämä vauriot ovat äkillisestä ja ulkoisesta syystä aiheutuneina korvattavia.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös, jonka mukaan vain ajoneuvon maahan iskeytymisestä aiheutuneet vahingot ovat vakuutuksesta korvattavia, on edellä mainituista syistä vakuutusehtojen mukainen. Tämä ratkaisu vastaa Vakuutuslautakunnan vakiintunutta lausuntokäytäntöä, jonka osalta FINE viittaa esimerkiksi liitteenä olevaan Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 164/14.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia