Haku

FINE-009478

Tulosta

Asianumero: FINE-009478 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 13.06.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä asiakkaan kiistämistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Maksunsaajan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen yhdistelmäkortillaan Gdanskissa yökerhossa 12.9.2017 klo 23.59 – 13.9.2017 klo 00:43 välisenä aikana Suomen aikaa kortin tunnusluvulla hyväksyen tehdyt yhteensä 4.174,89 euron ostot. Pankki on sulkenut kortin 13.9.2017 klo 01.32. Pankki on hyvittänyt asiakkaalle luottolimiitin ylittävän osan 1.361,36 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että Pankki on antanut kortin veloitusoikeudet rikollisille, ja vaatii Pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 2.813,00 euron vahingon.

Kyseinen ravintola on käyttänyt asiakkaan tunnuslukua asiakkaan tietämättä ja toiminut täysin omatoimisesti asiakkaan kortin käytössä. Myös asiakkaan kollega on joutunut tämän tapauksen uhriksi ja tehnyt reklamaation Pankille. Pankki vahvasti viittaa alkoholin mahdollisista vaikutuksista asioiden kulkuun, mikä on väärää spekulaatiota. Ennen yökerhoon menoa asiakas oli nauttinut kollegansa kanssa oluet. Sisäänpääsyn jälkeen asiakas ei ole itse tilannut ko. yökerhossa mitään eikä tietoisesti maksanut mistään. Paikka oli sikälikin outo, että sisäänpääsyn yhteydessä kuvattiin passit. Heille tarjottiin kahdet tervetuliaisdrinkit, jotka sisälsivät huumaavaa ainetta, mikä teki olon sekavaksi ja tiedostamattomaksi asioiden kulusta. Joitakin hyvin hataria muistikuvia on siitä, että joidenkin esitysten yhteydessä on pyydetty näpyttelemään pin-koodia koneelle. Sekavan oloisena joutui kulkemaan paikasta takaisin hotellille. Seuraavana aamuna oli lento Suomeen ja töihin toimistolle. Siinä vaiheessa ei tullut esim. mieleen, että olisi tullut lähteä testeihin todentamaan kehoon syötettyjä huumaavia aineita. Ei ollut myöskään täyttä käsitystä siitä, mikä oli ko. paikan hyväksikäyttö luottokorttilaskutuksessa.

Tällä toimijalla on oikeus ottaa rahaa ihmisten tileiltä, vaikka on toiminut epärehellisesti vuosien ajan.  Asia selviää, kun tarkistuttaa tämän palveluntarjoajan taustaa. Internetistä selviää, että heillä on vastaavanlaisia rikollisia tapauksia useita satoja ja niitä on jatkunut pitkään. Asiakkaan korttia on yritetty käyttää monesti kortin sulkemisen jälkeenkin, mikä kielii siitä että toiminta on todella törkeää väärinkäyttöä. Korttihuijaus on heidän elinkeinonsa eikä Pankki ole tehnyt toimenpiteitä. Myös korttia sulkiessa Pankki on antanut väärää tietoa siitä, että rahat eivät lähtisi asiakkaan tililtä.

Asiakas ja hänen kollegansa eivät ole kortinkäytön ensikertalaisia ja he tiedostavat kyllä riskit ja vaarat, mutta luottivat Pankin yhteistyökumppanien toimintaan. Myös kollega on tehnyt asiassa rikosilmoituksen ja ilmoittanut huumaamisesta, toisin kuin Pankki väittää.

Pankin vastine

Asiakas on mennyt yöllä Gdanskissa ystävänsä kanssa yökerhoon. Asiakas ei kerro tarkemmin yökerhon tapahtumista. Tilitapahtumista kuitenkin selviää, että ennen kyseisiä kiistettyjä tapahtumia ei ole asiakkaan tekemiä omia tapahtumia, joiden yhteydessä asiakkaan tunnusluku olisi voitu urkkia. Asiakkaan mielestä hänet on saatettu huumata, koska ei ole huomannut, milloin kyseiset kiistetyt tapahtumat olisi voitu tehdä. Asiakkaan mukana ollut kollega, joka myös on valittanut yökerhossa tehdyistä korttitapahtumista, ei ole missään vaiheessa ilmoittanut minkäänlaisia epäilyksiä yökerhossa mahdollisesti tapahtuneesta huumaamisesta. Asiakas ei kerro, että kortti olisi joutunut jonkun muun henkilön haltuun yökerhovierailun aikana. Hän ei myöskään kerro, miten hän on suorittanut yökerhossa ostamiensa tuotteiden maksun, vaikka yökerhossa ei ole tehty yhtään hänen itsensä tekemäksi ilmoittamaa maksua. Pankki ei pidä uskottavana, että asiakas ei olisi yökerhossa ollessaan tehnyt siellä lainkaan ostoksia.

Pankki on reklamoinut myyjälle kiistetyt tapahtumat. Myyjä on toimittanut pankille selvityksen tapahtumista ja kuvamateriaalia yön tapahtumista. Kaikki ostokset on hyväksytty salaisella tunnusluvulla ja alkuperäinen kortti on ollut paikalla. Vaikka asiakas ei ole myöntänyt yhtään yökerhossa tehdyistä maksuista, näkyy myyjän lähettämässä kamerakuvassa klo 22:58:16 (Puolan aika), että hän selvästi on näppäilemässä maksupäätteellä.

Mikäli yökerhon henkilökunta tai joku muu ulkopuolinen olisi ilman asiakkaan myötävaikutusta tehnyt kyseiset ostokset, olisi erittäin todennäköistä, että kiistetyt tapahtumat olisi tehty kaikki peräkkäin eikä tunnin välein toisistaan. Kortin on lisäksi pitänyt olla ulkopuolisen hallussa yli tunnin ajan ilman, että asiakas olisi havainnut kortin poissaoloa ja lisäksi jonkun olisi pitänyt pystyä palauttamaan kortti asiakkaalle hänen huomaamatta. Asiakas ei ole missään vaiheessa kertonut, että kortti olisi ollut ulkopuolisen hallussa tai, että se olisi varastettu.

Sekä asiakkaan että tämän kollegan kortit on suljettu pankin toimesta. Kollega on soittanut pankin sulkupalveluun vasta 13.9.2018 noin klo 11 ja asiakas vielä myöhemmin samana päivänä. Heillä ei siis ollut itsellään minkäänlaista tietoa korttien sulkemisista siinä vaiheessa kun epäonnistuneet tapahtumat on tehty.

Tosin sanoen korttien sulkemisen jälkeen tehdyt veloitusyritykset ovat voineet olla yhtä hyvin heidän itsensä tekemiä. Erityisesti tätä Pankin käsitystä tukee se, että kollegan 13.9. klo 1:39 tehty veloitusyritys on tehty täysin eri paikassa kuin kiistetyt veloitukset. Tämä Pankin mielestä osoittaa, että on erittäin todennäköistä, että kollega on itse tehnyt kaikki epäonnistuneet yritykset, koska ei ole ollut tietoinen korttinsa sulkemisesta. Myös asiakkaan kortilla tehty epäonnistunut veloitusyritys saattaa olla hänen itsensä tekemä, koska hän ei ole ollut tietoinen siitä, että hänen korttinsa on suljettu.

Lisäksi Pankki toteaa, että mikäli asiakkaat olisi huumattu niin täydellisesti yökerhossa kuin mitä he viimeisissä lisäselvityksissään ovat väittäneet, olisi ollut erittäin todennäköistä, että he olisivat ensinnäkin tehneet rikosilmoituksen jo Puolassa ja lisäksi tarkistaneet mitä heidän korteillaan on ostettu. Pankki toteaa vielä, että mikäli kyseiset tapahtumat olisi tehty rikollisella tavalla palvelun tarjoajan taholta, ne olisi todennäköisesti tehty heti peräkkäin sen jälkeen kun ovat saaneet kortit haltuunsa eikä lähes kahden tunnin aikana useassa erässä.

Koska ei ole mahdollista saada luotettavaa selvitystä siitä, mitä yökerhossa on asiakkaan vierailun aikana tosiasiassa tapahtunut Pankin käsitys on, että joko
a) asiakas on itse tehnyt kyseiset ostot 
b) hän on luovuttanut kortin ja tunnusluvun ulkopuoliselle henkilölle ainakin tunnin ajaksi eikä ole valvonut kortin käyttöä
c) yökerho on laskuttanut häntä ostoista, joiden määrää hän ei ole tarkistanut ennen ostojen hyväksymistä.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asiakas on käyttäytynyt maksupalvelulain ja pankin korttiehtojen vastaisesti ja törkeän huolimattomasti, joten hänen tulee vastata kiistetyistä tapahtumista kokonaisuudessaan itse.

Mitä tulee asiakkaiden väitteisiin siitä, että Pankki tukee rikollista toimintaa, koska on suorittanut kyseiset kiistetyt veloitukset asiakkaan tililtä Pankki toteaa, että MasterCardin kansainvälisten sääntöjen mukaan pankilla ei ole enää oikeutta peruuttaa maksutapahtumia sen jälkeen, kun katevaraus on kortilla tehty. Pankki ei voi estää tietyn palveluntarjoajan oikeutta ottaa vastaan MasterCard-korttimaksuja, vaan estäminen tulisi suorittaa kansainvälisen MasterCard-yhtiön toimesta.

Pankin korttiriskien hallinnasta Pankki toteaa, että Pankki pyrkii mahdollisuuksien mukaan seuraamaan poikkeuksellisia korttitapahtumia ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen ja estämään kortin väärinkäytön.  Toisaalta Pankin tehtävä on sallia asiakkaiden aidot tapahtumat. Maksutapahtumia on päivittäin satoja tuhansia, joten kaikkia normaalia suurempia maksutapahtumia ei ole mahdollista tarkistaa. Asiakkaan tapauksessa Pankki on kuitenkin estänyt kortin käytön klo 1:32. Pankin toiminta on näin ollen estänyt asiakkaan mahdollisesti vielä suuremmat menetykset. Silloin kun kysymyksessä on luottolimiitin ylitys, Pankin järjestelmät yleensä automaattisesti estävät tapahtuman. Koska asiakkaan kohdalla näin ei ollut tapahtunut, Pankki on hyvittänyt asiakkaalle luottolimiitin ylittävän osan 1.361,36 euroa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
-Verkossa tehty rikosilmoitus
-Tilitapahtumaluettelo
-Kuittikopioita
-Yökerhon valvontakamerakuvia
-Yleiset korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi tällöin on arvioitava, voidaanko maksunsaajan katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia ja tuleeko asiakkaan mahdollista vastuuta tällä perusteella rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Riidanalaisten korttitapahtumien aikaan voimassa olleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
 1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
 2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
 3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

 Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

 Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
 1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
 2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
 3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

 Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa.

Korttiehtojen kortin käyttämistä koskevan kohdan mukaan ennen maksutositteen allekirjoittamista tai tunnuslukunsa näppäilemistä tai ennen lähimaksuominaisuuden käyttämistä kortinhaltijan on tarkistettava tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan oikeellisuus.

Korttiehtojen Pankin oikeuksia koskevan kohdan mukaan Pankki on oikeutettu veloittamaan korttiin liitetyltä tililtä käteisnostot ja maksut, jotka kortinhaltija on hyväksynyt [..] käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa [..]. Pankki vastaa siitä, että veloitukset kirjataan korttiin liitetylle tilille.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakkaan valitus perustuu pääasiassa sille, että hänet olisi huumattu yökerhossa tervetuliaisjuomilla ja asiakkaan ollessa huumattuna yökerho olisi käyttänyt hänen korttiaan ja sen tunnuslukua oikeudettomiin maksutapahtumiin.  Asiakkaan mukaan hän ei ole itse tilannut ko. yökerhossa mitään eikä maksanut tietoisesti mistään.

Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta pitää mahdollisena, että ko. yökerhossa on tapahtunut asiakkaan kuvailemia väärinkäytöksiä, joissa kortin oikeudettoman käytön takana on ollut yökerhon työntekijöitä tai muutoin yökerhon kanssa yhteistyössä toimineita henkilöitä. Tällaisessa tapauksessa maksunsaajana toimivan yökerhon voitaisiin katsoa olleen tietoinen siitä, ettei maksaja ole ollut oikeutettu käyttämään korttia, eikä maksunsaajan tällöin voitaisi katsoa varmistuneen maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaisesti asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia. Siinäkin tapauksessa, että kortinhaltijan voitaisiin katsoa menetelleen törkeän huolimattomasti, ei hän maksupalvelulain 62 §:n 3 momentin mukaan olisi tämänkaltaisessa tilanteessa vastuussa kortin oikeudettomasta käytöstä.

Tässä tapauksessa yksittäisten maksutapahtumien poikkeuksellisen suuruuden (748,06 - 1.361,36 euroa) sekä maksutapahtumien 4.174,89 euron yhteismäärän voidaan asiakkaan viittaamien internetistä ko. yökerhosta löytyvien tietojen ohella katsoa tukevan edellä mainitun kaltaisen tilanteen mahdollisuutta.

Pankkilautakunta kiinnittää tapauksessa saadussa selvityksessä kuitenkin erityistä huomiota valvontakamerakuviin, jotka yökerho on Pankille toimittanut. Kuvien perusteella asiakas näyttää itse asioineen maksupäätteellä ensimmäisen riitautetun maksutapahtuman aikaan, mitä asiakas ei ole tämän Pankin toimittaman selvityksen saatuaan myöskään kiistänyt. Kuvien perusteella asiakkaalle näyttää myös tarjotun maksullisiksi oletettavia palveluja kuvien aikaleimojen perusteella noin klo 00-01 välisenä aikana Suomen aikaa. Asiakkaan mukaan hänellä on hyvin hataria muistikuvia siitä, että joidenkin esitysten yhteydessä olisi pyydetty näpyttelemään pin-koodia koneelle. Asiakas ei kuitenkaan ole esittänyt näkemystään siitä, ovatko hänen mainitsemansa esitykset olleet hänen tilaamiaan ja onko hän pyydettäessä hyväksynyt korttimaksuja tai mahdollisesti maksanut esityksistä muulla tavoin.

Edelleen asiakkaan esittämän huumausepäilyn osalta Pankkilautakunta kiinnittää huomiota siihen, että yökerhon toimittamien valvontakamerakuvien perusteella asiakas näyttää olleen kunnossa seuratakseen esityksiä, joista hänellä on myös muistikuvia. Edelleen tutkintailmoitukseen kirjatun perusteella asiakkaan huumausolettama vaikuttaa perustuneen lähinnä sille, ettei hän ole huomannut ko. veloituksia tapahtumahetkellä, ja lautakunta pitää näin ollen mahdollisena, että epäilys huumaamisesta on tullut asiakkaan mieleen vasta Suomessa ja siten selvästi jälkikäteisenä. Asiakas ei ole myöskään esittänyt, että hänen epäilemästään huumaamisesta olisi aiheutunut joitain muita seurauksia kuin sekava ja tokkurainen olo.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä yöllä 12.9.-13.9.2017 ko. yökerhossa on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Toisaalta huumaamisen mahdollisuutta ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida myöskään poissulkea, kuten ei myöskään sitä mahdollisuutta, että asiakas olisi itse tietoisesti tehnyt kyseessä olevat riidanalaiset maksutapahtumat tai että asiakasta olisi tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän olisi epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä useampia ja suurempia veloituksia. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseiset korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua Pankille suostumuksensa korttitapahtuman veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja Pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymästään maksutapahtumasta täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä saati sitä, mikä kortin oikeudettoman käytön tapauksessa olisi asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun ja olisiko mahdollisessa väärinkäytössä ollut mukana maksunsaajana toiminut yökerho tai sen työntekijöitä.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia