Haku

FINE-008767

Tulosta

Asianumero: FINE-008767 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2018

Autopalveluvakuutus. Hinauskulut. Kesärenkaat

Tapahtumatiedot

Asiakas ajoi autonsa ojaan illalla 28.10.2017. Paikalle pyydettiin hinausauto. Auto nostettiin tielle ja hinattiin korjaamolle renkaanvaihtoon. Autossa oli vahinkohetkellä kesärenkaat. Vahingon sattumispäivänä oli satanut lunta ja tiet olivat erittäin liukkaat.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan autopalveluvakuutuksen perusteella kohtuullisena kuluna voidaan pitää ajoneuvon nosto tielle sen suistuttua ojaan. Autopalveluvakuutuksen perusteella ei voida kuitenkaan korvata hinausta renkaanvaihtoon korjaamolle. Vakuutusyhtiön saaman selvityksen perusteella ajoneuvoon ei ole ojaanajon seurauksena tullut vikaa tai vauriota, jonka perusteella matkaa ei olisi voitu jatkaa oman moottorin voimalla. Vakuutusyhtiö on pyytänyt hinausyritystä laskuttamaan vakuutusyhtiön osuuden vakuutusyhtiöltä ja loput työn tilaajalta eli asiakkaalta.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiön tulee maksaa laskusta myös korvaamatta jätetty osuus. Asiakaan mielestä sääolosuhteet olivat poikkeuksellisen vaikeat. Onnettomuuspäivänä oli satanut paljon lunta ja teitä ei ollut aurattu. Autossa oli kesärenkaat ja töihinkin olisi ollut pakko mennä seuraavana päivänä. Talvirenkaat olivat korjaamon rengashotellissa. Asiakas yritti ajaa kesärenkailla erittäin lumista ja liukasta tietä, mutta ajautui ojaan lähes heti. Vakuutusyhtiön mukaan kohtuullista olisi ollut, että auto nostetaan ojasta, mutta ei hinata korjaamolle renkaanvaihtoon. Vakuutusyhtiölle jäi maksettavaa reilut 500 euroa ja asiakkaalle 81,45 euroa.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan asiakas olisi voinut hyvin ajaa auton itse korjaamolle. Korvauspäätöksen tehnyt henkilö ei vaivautunut soittamaan tai lähettämään sähköpostia siitä, miksi asiakas hinautti auton korjaamolle. Jälkeenpäin tämä henkilö myönsi, että olisi voinut asiasta asiakkaalta kysyä ja, että hinauttaminen olisi ollut jopa järkevää, mutta vakuutusyhtiö ei halua korvata koko osuutta, koska ei tarvitse. Vahinkoiltana tietä ei ollut aurattu mistään. Korjaamolle oli matkaa 30 km. Näissä olosuhteissa olisi ollut suuri todennäköisyys joutua kolariin tai ajaa uudelleen ojaan. Vakuutusyhtiö olisi tällöin joutunut maksamaan moninkertaisesti auton ojasta nostamiset ja auton vauriot.

Lisäksi kyseessä oli pimeä yöaika ja auto olisi ojassa ollessaan aiheuttanut vaaraa muulle liikenteelle mm.  katkaisten tiellä kulun kokonaan. Autoa ei olisi varmuudella saanut ajamalla takaisin kotipihaan, mihin on jyrkähkö nousu. Lähin paikka, mihin auton olisi voinut ajaa tai hinata odottamaan sään muutosta, olisi ollut 8 km päässä bussipysäkin takana oleva parkkipaikka. Asiakas kysyy, olisiko ollut kohtuullista, että yöaikaan asiakas olisi vahinkopaikalta kävellyt kotiin, sikäli kun hän olisi sinne auton jollain keinolla saanut? Bussit  eivät kulje siellä onnettomuusaikana. Asiakkaan mielestä on kohtuutonta vaatia asioita, joihin olisi päädytty, mikäli auto olisi vain nostettu tielle. Asiakas katsoo, että hän toimi järkevästi ja tämän vuoksi olisi kohtuullista korvata koko hinauspalvelu. Jos asiakas olisi yrittänyt ajaa enemmän, olisi vakuutusyhtiö joutunut maksamaan todellisuudessa huomattavasti enemmän korvauksia.

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan selvitysten perusteella asiakkaan ajoneuvossa on ollut kesärenkaat alla, kun se on vahingossa peruutettu ojaan. Ajoneuvoon ei ole tullut vakuutusehtojen kohdan 9.2 edellyttämää vikaa tai vauriota, vaan ajoneuvo on nostettu tielle ja kuljetettu edelleen korjaamoon talvirenkaiden vaihtoon. Hinauksen syynä ovat siis olleet talviset keliolosuhteet, eikä vika tai vaurio, joka olisi estänyt ajoneuvolla ajamisen.

Vaikka ajoneuvon hinaaminen korjaamolle onkin ollut perusteltua huonojen keliolosuhteiden takia, ei yhtiön näkemyksen mukaan perusteita suorittaa asiakkaan vaatimaa osuutta hinauskuluista. Lisäksi on huomioitavaa, että vakuutetulla on velvollisuus noudattaa vakuutusehdoissa mainittuja suojeluohjeita (6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §). Mikäli vakuutettu olisi tehnyt tietoisen valinnan ja lähtenyt ajamaan useamman kymmenen kilometrin matkan kesärenkailla erittäin huonoissa talvisissa olosuhteissa ja ajoneuvo olisi suistunut tieltä ja vaurioitunut, olisi tämä seikka voinut mahdollisesti vaikuttaa korvauksen alentamiseen.

Sopimusehdot

Autovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 9.2 mukaan autopalveluvakuutuksen perusteella korvataan matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset, kohtuulliset kustannukset siltä osin kuin niitä ei korvata liikennevakuutuksen perusteella.

[…]

Vakuutus korvaa ylimääräiset kulut matkan keskeydyttyä sen vuoksi, että

  • ajoneuvoon on tullut vika tai vaurio
  • ajoneuvo on suistunut tieltä
  • lukittu ajoneuvo on varastettu tai otettu luvattomasti käyttöön jo aloitetun matkan aikana
  • ajoneuvon kuljettaja tai matkustaja on kuollut, vammautunut tai sairastunut äkillisesti, ja matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut tästä syystä välttämätöntä.


Matkalla tarkoitetaan vakuutetulla ajoneuvolla tehtävää matkaa ajoneuvon lähtöpaikalta suunnitellulle määräpaikalle. Matkaan katsotaan kuuluvaksi yöpyminen ja tavanomainen pysähdys matkan varrella.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että asiakkaan autossa on ollut kesärenkaat ja keliolosuhteet ovat olleet vaikeat lumisateen vuoksi. Auto on suistunut ojaan kesärenkaiden ja lumisateen aiheuttaman liukkauden vuoksi. Auton hinaaminen korjaamolle on ollut tässä tilanteessa FINEn näkemyksen mukaan sinänsä perusteltua.

Vakuutuksesta maksetaan korvauksia vakuutussopimuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutusehtojen mukaan autopalveluvakuutuksesta korvataan muun muassa tieltä suistumisesta tai ajoneuvon vaurioitumisesta aiheutuneesta matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset, kohtuulliset kustannukset.

Asiakkaan matka on keskeytynyt ojaan suistumisen seurauksena, mutta ajoneuvo ei ole vaurioitunut. Paikalle tilattu hinausauto on vetänyt asiakkaan auton ojasta, mistä aiheutuneet kustannukset ovat autopalveluvakuutuksesta korvattavia tieltä suistumisen perusteella. Se, että matkaa ei ole tämän jälkeen ole voitu jatkaa autoa ajamalla, ei kuitenkaan ole johtunut mistään autopalveluvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttavasta tekijästä, kuten auton viasta tai vauriosta, vaan huonoista keliolosuhteista. Näin ollen vakuutuksesta korvattavaa on tässä tapauksessa ollut vain tieltä suistumisesta aiheutunut auton tielle nostamisen osuus. FINE katsoo, että auton hinaaminen korjaamolle renkaiden vaihtoa varten ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava kustannus. Näistä syistä vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia