Haku

FINE-008479

Tulosta

Asianumero: FINE-008479 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.04.2018

Omaisuuden menettäminen. Varkaus. Katoaminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas on 14.10.2017 hotellilla huomannut, ettei hänellä aiemmin mukana ollut kamera ollut enää hänen käsilaukussaan. Hän oli tullut miehensä kanssa kauppakeskuksesta hotellille kahdella eri metrolla, jotka molemmat olivat tupaten täynnä eikä kumpikaan huomannut mitään erityistä. Korvauksia haettiin matkavakuutuksesta.  Vakuutusyhtiö on todennut, ettei kyseessä ole vakuutusehtojen edellyttämä äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan kyseessä on omaisuuden katoamisesta aiheutunut vahinko. Selvitysten perusteella asiakkailla ei ole täsmällistä tietoa siitä, mitä ja milloin kameralle on tapahtunut. Tapahtuma-aikaa, -paikkaa tai olosuhdetta ei ole voitu yksilöidä.

Asiakas on pyytänyt asian uudelleenkäsittelyä ja todennut, että kamera varastettiin vaimon laukusta metrossa. Ihmiset eivät yleensä tiedä milloin varkaus tapahtuu eikä ole oikeudenmukaista hylätä korvausvaatimusta tällä perusteella. Vakuutusyhtiö on uudistanut kielteisen kantansa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Häälahjaksi saatu kamera on varastettu vaimon käsilaukusta 14.10.2017 klo 17.30-18.30. Asiasta on heti varkauden huomaamisen jälkeen tehty rikosilmoitus poliisiasemalla.  Aikaväli tapahtumaan 1 tunti pitäisi riittää myönteisen päätöksen tekemiseen ottaen lisäksi huomioon selvä reitti ko. päivänä.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, ettei asiakkaalla ole täsmällistä tietoa siitä, mitä ja milloin kameralle tarkkaan ottaen on tapahtunut. Asiassa ei ole esitetty luotettavaa näyttöä siitä, että tavaroiden menettämisen syynä olisi nimenomaan varkaus. Vakuutuksenottaja ei ole pystynyt luotettavasti selvittämään, että kameran katoaminen olisi johtunut anastamisesta tai muusta ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä tapahtumasta. Omaisuus on kadonnut tarkemmin määrittämättömällä tavalla.

Sopimusehdot

Matkatavaravakuutuksen vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 lukien

Ehtokohdan F100.5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Ehtokohdan F100.5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Ratkaisusuositus

Osapuolten kesken on erimielisyyttä siitä onko kyseessä vakuutusehtojen mukainen korvattava varkausvahinko. 

Varkausvahingon osalta FINE toteaa, että Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvausta hakevan tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma.

FINEn omaksumassa ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Jos tämä alkuperäinen syy on katoaminen, ei sillä, että omaisuuden myöhemmin mahdollisesti löytävä henkilö pitää omaisuuden oikeudettomasti itsellään ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Asiassa on siten ratkaisevaa, onko osoitettu, että omaisuus on alun perin joutunut vakuutetun hallusta varkauden johdosta. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetylle omaisuudelle on tapahtunut.

Tässä tapauksessa asiakas pystyy määrittämään omaisuuden menettämisen tunnin sisään. Tästä huolimatta jää luotettavasti näyttämättä mitä kameralle tapahtui tuona aikana. Koska kameran menettäminen varkauden vuoksi jää luotettavasti näyttämättä, omaisuutta on pidettävä kadonneena. Kadonnut omaisuus ei ole korvattavissa rajoitusehtokohdan F100.5.2 perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Mustonen

Tulosta