Haku

FINE-008245

Tulosta

Asianumero: FINE-008245 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2018

Kaskovakuutus. Käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan BMW -merkkinen henkilöauto (kov.2003, 262 tkm) on 10.1.2016 vahingoittunut penkkaan suistumisen seurauksena korjauskelvottomaksi. Vakuutusyhtiö on arvioinut auton käyväksi arvoksi 12.000 euroa ja maksanut korvauksen tämän mukaisesti.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas hakee korvauspäätökseen muutosta. Vakuutusyhtiö on katsonut auton käyväksi arvoksi 12.000 euroa ja se on asiakkaan mielestä selkeästi auton todellista arvoa alempi. Auton varustetaso, erikseen hankitut lisävarusteet, hyvä yleinen kunto ja kalliit muutokset huomioon ottaen ei auton arvoa ole voinut katsoa pelkästään muiden vastaavien mukaan, joiden hinnat liikkuivat ennen auton kolarointia 11.000–18.000 euron välillä. Auton käyvän arvon kannalta tärkeitä seikkoja ovat muutkin kuin ajetut kilometrit ja auton vuosimalli, vaikka vakuutusyhtiö muuta väittääkin.

Autossa oli kolarihetkellä kiinni harvinaiset, laadukkaat ja kevyet OZ Racingin valmistamat italialaiset 19x11 ja 19x10 tuumaiset Hamann PG2-erikoisvanteet, joiden hinta on ollut kolarihetkellä ja on myös tällä hetkellä n. 1.200 euroa/kpl, eli yhteensä auton vannesarjan todellinen arvo on 4.000–6.000 euron välillä. Vanteet vaurioituivat kolarissa ja ne lunastettiin auton mukana, mutta vakuutusyhtiö jätti ne huomioimatta hinnassa. Auton talvivanteet varastettiin asiakkaan autokatoksesta eikä niitä ole poliisin toimesta löydetty.

Autoon on asennettu täydellinen BMW M5-korisarja, jonka hankintahinta on n. 4.500 euroa. Korilla on suuresti vaikutusta auton arvoon. Kyseinen korisarja on BMW:n lippulaivamallista M5 ja sen vaikutus auton myyntiarvoon on suuri. Asiakas löysi taannoin autoaan vastaavan vähemmillä varusteilla rakennetun auton Nettiauto-palvelusta. Auton myyntihinta oli silloin 18.000 euroa, mutta valitettavasti asiakkaalla ei ole myynti-ilmoituksesta enää linkkiä tallella. Autossa oli Eisenmann -putkisto, jonka hankintahinta on n. 12.000 euroa.

Asiakkaan autoon oli vaihdettu alkuperäisten heikkotehoisten Xenon-valojen tilalle uudet Hella- merkkiset ajovalot, joissa on Bi-Xenon –valot ja huomattavasti parempi valoteho. Auton myyntiarvoon vaikuttaa valojen tehokkuus ja umpioiden laatu, sillä jokaiselle ostajalle on varmasti tärkeää autolla ajamisen turvallisuus. Umpioiden kappalehinta on asiakkaan mukaan 732,52 euroa, joten valojen yhteishinnaksi muodostuu 1.465,04 euroa. Autoa muutettiin myös sisätiloista. Autoon vaihdettiin uudet käsintehdyt hiilikuituiset sisätilan listat, joiden hankintahinta on 388,14 euroa. Sisätilaan vaihdettiin myös rattivaihteilla varustettu M5-ohjauspyörä (n. 400 euroa), M5-vaihdekepinnuppi (130 euroa) ja poljinpinnat (n. 20 euroa). Näiden lisäksi autossa oli Jom-merkkinen säädettävä alustasarja, jonka hinta n. 400 euroa. Osien yhteishinnaksi muodostuu 12.503,18 euroa. Kaikki auton osat ovat aitoja. Hinnat perustuvat eBayssa myynnissä oleviin ja Schiedmann.fi- verkkokaupasta ostettuihin tuotteisiin. Mitkään asiakkaan mainitsemista hinnoista eivät hänen mukaansa sisällä toimitus- tai asennuskuluja.

Asiakkaan vaatimus auton käyvästä arvosta on 17.000 euroa. Auto alkuperäisenä ilman muutoksia on 11.100 euroa ja jälkeenpäin tehdyt muutokset nostavat arvoa 5.900 euroa. Asiakas perustelee vaatimustaan seuraavilla asioilla. Auton vanteet olivat ennen kolaria hyväkuntoiset. Vanteiden leveys on harvinaisempi, mikä nostaa vanteiden hintaa. Auton käypään arvoon vanteilla on vaikutusta ylöspäin vähintään 2.800 euron verran, sillä auton vanteet olisi voitu myydä erillään yli 4.000 eurolla Suomeen tai ulkomaille, joten auton kuvitteellinen ostaja olisi varmasti pistänyt ne merkille auton ostoa harkitessaan. Jopa Autovahinkokeskus mainitsi vanteet myynti-ilmoituksessaan. Korisarja muutti auton ulkonäköä ja ilmettä täysin, joten sen vaikutusta auton myyntiarvoon on turha epäillä. Jokaiseen auton ostoon vaikuttaa auton ulkonäkö. Autosta oli pidetty hyvää huolta ja korisarja oli kunnoltaan erinomainen. Autoon vaihdettu korisarja nostaa auton hintaa asiakkaan mielestä 1.900 euroa. Putkisto uusittiin auton ulkonäköä vastaavaksi. Auton äänet olivat hienot, mutta hillityt. Putkisto nostaa auton arvoa 400 euroa. Listat, valot, alusta jne. nostavat arvoa 800 euroa. Asiakkaan mielestä osien arvoon nähden hänen vaatimuksensa auton arvosta on kohtuullinen.

Vakuutusyhtiö on korvannut autosta käyvän arvon mukaisena korvauksena 12.000 euroa. Vakuutusyhtiö on toimittanut FINElle asiassa vahinkotarkastajansa käyvän arvon lausunnon.

Sopimusehdot

Autovakuutusehdot (voimassa 1.1.2016 alkaen)

6.2 Omaisuuden hinnan ja vahingon määrän arvioiminen

6.2.1 Käypä hinta

Korvauksen enimmäismääränä suoritetaan enintään käyvän hinnan mukainen korvaus. Käypä hinta on se käteishinta, joka vahinkohetken markkinatilanteessa ajoneuvosta tai sen varusteista - ottaen huomioon niiden kunto - on yleisesti saatavissa, kun niitä pidetään myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos vakuutuskirjaan on merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmaksuperusteeksi ilmoitettu arvo, ne eivät ole todistuksena käyvästä hinnasta.

6.3.4 Lunastus

Vakuutusyhtiö voi korvata esinevahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä hinnasta tai mikäli vakuutukseen sisältyy Lunastusturva, sen sääntöjen mukaan. Omistusoikeus ajoneuvoon ja varusteisiin siirtyy lunastustapauksessa vakuutusyhtiölle, ellei toisin sovita.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse asiakkaan BMW-henkilöauton vakuutusehtojen mukaisen käyvän arvon suuruudesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimustensa perusteista. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että hänen ajoneuvonsa käypä arvo ylittää vakuutusyhtiön arvioiman 12.000 euroa.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti sellaista käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis maksamaan kyseisestä ajoneuvosta ennen vahinkoa. Internetin myynti-ilmoituksia käytetään yleisesti arvioitaessa ajoneuvon käypää arvoa. Tämän lisäksi käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon myös kyseisen vaurioituneen ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. Käyvän arvon määrityksessä on otettava huomioon, että yksittäisten ajoneuvojen pyyntihinnat internetissä eivät välttämättä vastaa todellisia myyntihintoja. Lisäksi erityisesti autoliikkeiden hintapyynnöt ja myyntihinnat eivät suoraan osoita ajoneuvon käyvän arvon suuruutta, sillä näihin hintoihin sisältyy todennäköistä käteismyyntihintaa vastaavaan käypään arvoon kuulumattomia liiketoimintaeriä.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika ja -paikka, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit, ajoneuvon huoltohistoria sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka usea henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksamaan.

Vakuutuskäytännössä käyvän arvon määrittäminen perustuu vastaavien autojen markkinahintoihin ja vahingoittuneen auton yksilöllisen kunnon ja muiden vakuutusehtojen mukaan käypään arvoon vaikuttavien tekijöiden arviointiin. Ajoneuvon kunto on merkittävä tekijä ajoneuvon hinnoittelussa, mutta sitä ei voi kuitenkaan yksinään pitää hinnanmääräytymisen perusteena. Ajoneuvon kunnostamiseen tai lisävarusteisiin käytetyt varat eivät korota käypää arvoa vastaavalla määrällä. Myöskään auton aiempi ostohinta ei sellaisenaan osoita sen vahinkohetkisen käyvän arvon suuruutta. Oheisissa FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksissa VKL 292/15 ja VKL 385/14 on lähemmin selostettu käyvän arvon määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tässä tapauksessa esitetyn käyvän arvon lausunnon mukaan kyseessä on vm. 2003 BMW 530d Sedan, jonka mittarilukema on 262 926 km. Käyvän arvon hinnoittelussa tarkastaja on ottanut huomioon auton vuosimallin, kilometrimäärän ja varustetason. Lisäksi hinnoittelussa on huomioitu jälkeenpäin asennettu korisarja ja vanteet. Yhtenä hinnoitteluperusteena tarkastajan mukaan on, että asiakkaan auto oli marraskuussa 2015 autoliikkeessä myynnissä kyseisellä korisarjalla ja ns. huulivanteilla hintapyynnöllä 10.900 euroa.

Vahinkotarkastajan hintavertailuaineistossa vastaavia ajoneuvoja on myyty 9.700 euron, 10.900 euron ja 13.000 euron hinnalla. Vahinkotarkastaja on näillä perusteilla arvioinut asiakkaan ajoneuvon käyväksi arvoksi 12.000 euroa.

Asiakas on valituksessaan vedonnut siihen, että autosta on pidetty hyvää huolta. Auton vanteet olivat hyväkuntoiset. Autoon vaihdettu korisarja ja putkisto muuttivat auton ulkonäköä ja nostavat asiakkaan mielestä auton hintaa. Edellä esitettyyn viitaten FINE toteaa, etteivät ajoneuvoon hankitut varusteet korota ajoneuvon käypää arvoa hankintahintansa määrällä. Erilaiset huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat tarpeen ajoneuvon liikennekelpoisuuden ja yleisen kunnon säilyttämiseksi. Huollot ja korjaukset eivät kuitenkaan korota ajoneuvon käypää arvoa suoraan sillä rahamäärällä, joka niihin on käytetty, vaan pitävät arvoa yllä ja säilyttävät sen tavanomaisella tasolla.

FINE toteaa, että huolimatta kyseisen ajoneuvon sinänsä laajasta erikoisvarustelusta, kyseisen kaltaisten ajoneuvojen osalta ajoneuvon ikä (käyttöönottovuosi) ja ajokilometrit ovat keskeisimpiä ajoneuvon todennäköiseen myyntihintaan vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi vakuutusyhtiö on tuonut esille, että kyseistä ajoneuvoa on myyty marraskuussa 2015 autoliikkeessä 10.900 euron hintapyynnöllä. FINE katsoo esitetyn perusteella jääneen näyttämättä, että auton käypä arvo olisi ennen vahinkohetkeä ylittänyt vakuutusyhtiön arvioiman 12.000 euroa. Tämän vuoksi FINE pitää vakuutusyhtiön korvausratkaisua vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä 
Turunen

Tulosta