Haku

FINE-008083

Tulosta

Asianumero: FINE-008083 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 08.03.2018

Matkalta myöhästyminen. Vakuutuksesta korvattavat kulut.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut matkalla Italiassa. Hän on myöhästynyt 6.7.2017 paluulennolta Roomasta Helsinkiin junan teknisestä viasta johtuen. Asiakas on hakenut korvausta myöhästymisestä aiheutuneista kuluista matkustajavakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on suorittanut asiakkaalle korvauksen matkalta myöhästymisestä asiakkaan alkuperäisen Rooma - Helsinki lennon hinnan mukaisesti. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen kohdan F300.5.4 mukaan matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen on mahdoton, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta, siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkanjärjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava suorittaa palautusta. Myöhästymisen johdosta korvataan enintään alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kuin matka on peruuntunut/myöhästynyt, kuitenkin enintään 2 000 euroa.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen vakuutusyhtiötä korvaamaan kokonaisuudessaan matkalta myöhästymisestä aiheutuneet kulut. Asiakas vetoaa vakuutusehtojen kohtaan, jonka mukaan ”maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta, kuitenkin enintään 2000 euroa”. Asiakkaan mukaan koko alkuperäisen matkan hinta sisältäen majoituskulut on ollut yli korvattavan summan. Asiakas myös ilmoittaa, ettei vakuutusyhtiö ole pyytänyt selvitystä majoituskuluista, vaan olettaa matkan pitäneen sisällään vain lentokulut. Asiakkaan mukaan termi ”alkuperäisen matkan hinta” tulisi sisältää myös majoituskulut. Vakuutusyhtiö on vastauksessaan toistanut kielteisen kantansa. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan etukäteen maksaman lentolipun hinta Helsinki – Rooma – 2/3 Helsinki on ollut 216.49 euroa, josta lennon Rooma – Helsinki osuus on ollut vakuutuksesta suoritettu korvaus 108.25 euroa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen ehdoissa on tarkennettu, että vakuutuksesta korvataan myöhästymisen johdosta enintään alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kuin matka on peruuntunut/ myöhästynyt, kuitenkin enintään 2000 euroa.

Sopimusehdot

Matkustajavakuutusehdot, voimassa 1.7.2014 alkaen

F300.4.4.1

Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu myöhästyy alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisen ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkan alkamispaikalta tai ulkomaille suuntautuvan jatkoyhteyden alkamispaikalta sen vuoksi, että yleinen kulkuväline myöhästyy pakottavasti sääesteen, teknisen vian tai liikenneonnettomuuden takia tai vakuutetun käyttämä moottorikäyttöinen ajoneuvo on osallisena liikennevahingossa.

F300.5.4

Matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Korvauksena maksetaan enintään alkuperäisen matkan hinta, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Jos uudelleen liittyminen on mahdoton, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan etukäteen suoritettu hinta siltä osin kuin matka on peruuntunut, kuitenkin enintään 2 000 euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin matkan järjestäjä, liikenneyhtiö tai vastaava suorittaa palautusta. Myöhästymisen johdosta korvataan enintään alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kun matka on peruuntunut/myöhästynyt, kuitenkin enintään 2000 euroa.

Ratkaisusuositus

Asiakkaan tapauksessa on kysymys siitä, miltä osin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta matkustajavakuutuksesta hankkimistaan uusista lentolipuista, sekä muista matkalta myöhästymisestä aiheutuneista kuluista. Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästymisen vuoksi maksetaan välttämättömät ja kohtuulliset ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat vakuutetun uudelleen liittymisestä matkaan. Myöhästymisen johdosta korvataan enintään alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kun matka on peruuntunut/myöhästynyt, kuitenkin enintään 2000 euroa. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakas on hakenut korvausta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista asiakkaan myöhästyttyä Roomasta Helsinkiin suuntautuvalta lennolta. Nyt sovellettavana olevien vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästymisen korvattavuuden ylärajaksi on määritelty alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kun matka on myöhästynyt. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa se matkan osuus, jolta asiakas on myöhästynyt, on ollut lento 3/3 Rooma – Helsinki. Siten FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukainen korvauksen yläraja on asiakkaan alkuperäisen Rooma – Helsinki lennon hinta. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutuksen ehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.
 

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén

Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia