Haku

FINE-007334

Tulosta

Asianumero: FINE-007334 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.03.2018

Onko vakuutettu menettänyt omaisuuden äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman johdosta, vai onko kyseessä katsottava olevan omaisuuden katoaminen? Näyttö vahinkotapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu on ollut koulun leirikoulumatkalla Virossa. Vakuutettu on käynyt ostoksilla Tallinnassa päivällä ennen laivaan siirtymistä. Vakuutetun ottaessa puhelinta repustaan, on hän huomannut, että puhelin ja sen kotelossa ollut pankkikortti olivat kadonneet. Vakuutettu on heti ollut yhteydessä äitiinsä, joka on sulkenut puhelinliittymän ja pankkikortin. Vakuutettu ei osaa sanoa, missä vaiheessa puhelin on viety repusta. Vakuutetun mukaan ostoskeskuksessa oli paljon ihmisiä, ja vakuutettu on joutunut myös jonottamaan, jolloin vakuutetulla on ollut reppu selässä. Korvausta vahingosta on haettu matkavakuutuksesta sillä perusteella, että puhelin ja pankkikortti on varastettu.

Vakuutusyhtiön on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan matkavakuutusehtojen perusteella ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden unohtamisesta, katoamisesta tai hukkaan joutumisesta. Vakuutusyhtiön mukaan tavara katsotaan kadonneeksi, jos sen menettämissyyksi ei osata nimetä mitään tiettyä, äkillistä tapahtumaa.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen vahingon korvaamista matkavakuutuksesta. Asiakkaan mukaan vakuutetun ollessa ostoksilla, on tapahtunut myös jonkinasteista tönimistä ja häirintää. Asiakkaan mukaan kyseessä on selvä varkaus.

Vakuutusyhtiö on toistanut kielteisen korvauspäätöksensä. Vakuutusyhtiön mukaan heti vahingonjälkeen tehdyssä vahinkoilmoituksessa ja sen jälkeen lähetetyssä lisäselvityksessä ei ole käynyt ilmi mitään äkillistä, normaalista poikkeavaa tapahtumaa, josta puhelimen menettäminen olisi voinut johtua. Vakuutusyhtiö ei muuta aikaisempaa päätöstä asiakkaan myöhemmin esittämien seikkojen perusteella.

Vakuutusehdot

5.5 Matkatavarat

Matkatavaralla tarkoitetaan vakuutetun matkalla mukana olevaa, henkilökohtaista omaisuutta, myös matkalippuja.

Vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman suoranaisen esinevahingon.

5.5.3 Vakuutusturvan rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden unohtamisesta, katoamisesta tai hukkaan joutumisesta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutettu menettänyt omaisuuden äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman johdosta, vai onko kyseessä katsottava olevan omaisuuden katoaminen.

Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman suoranaisen esinevahingon. Rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden unohtamisesta, katoamisesta tai hukkaan joutumisesta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Menettämisvahinkoja koskevan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan korvauksen hakijan on voitava osoittaa, millä tavalla hän on menettänyt omaisuuden. Korvauksen hakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä esineelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, millä tavalla esine on menetetty.

FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vahingosta ensin annetuissa selvityksissä vakuutettu on kertonut, että hän ei osaa sanoa, missä vaiheessa puhelin on viety repusta. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole esitetty sellaista vakuutusehtojen edellyttämää äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa, jonka seurauksena omaisuus on menetetty, joten FINE katsoo kyseessä olleen tavaroiden katoaminen. Koska katoaminen on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, pitää FINE vakuutusyhtiön päätöstä vakuutuksen ehtojen mukaisena, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstä.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia