Haku

FINE-007229

Tulosta

Asianumero: FINE-007229 (2018)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 04.06.2018

Luottolupaus. Oliko pankki luvannut myöntää asiakkaalle lainan?

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut pankista 38.000 euron lainaa estääkseen konkurssin kommandiittiyhtiössä, jonka vastuunalainen yhtiömies hän oli. Hän tiedusteli lainaa ensimmäisen kerran 19.5.2016. Asiakas toimitti pankin pyynnöstä tiedot reaalivakuudesta lainahakemusta varten 5.10.2016. Pankki ilmoitti 13.10.2016, että se ei myönnä lainaa. Seuraavana päivänä yhtiö asetettiin konkurssiin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on valituksessaan katsonut, että pankki oli vaatinut lainan myöntämisen ehdoksi reaalivakuutta. Asiakkaan näkemyksen mukaan pankki oli luvannut myöntää lainan, jos asiakas tarjoaa reaalivakuuden. Kun asiakas toimitti pankin vaatiman, riittävän suuruisen vakuuden, pankki ei kuitenkaan myöntänyt lainaa. Lisäksi pankki ilmoitti päätöksestä vasta päivää ennen konkurssioikeudenkäyntiä. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle aiheutuneen vahingon.

Pankki on vastineessaan katsonut, ettei se ole missään vaiheessa luvannut myöntää lainaa asiakkaalle. Pankin mukaan se on  toistuvasti ilmoittanut, ettei asiakkaalle tulla myöntämään luottoa hänen maksuhistoriansa vuoksi. Pankki on lisäksi katsonut, että asiakkaan maksukyky ja hänen tarjoamansa vakuus eivät olisi olleet riittäviä.

Lainsäädäntö

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 1 luvun 1 §:n mukaan tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan, kuin jäljempänä kyseisessä luvussa säädetään.

Luvun säännökset eivät koske määrämuotoisia sopimuksia eivätkä myöskään sopimuksia, joiden päättämiseen vaaditaan suorituksen toimittamista toiselle sopimuspuolelle, ja ovat muuten voimassa vain, mikäli tarjouksesta tai vastauksesta tahi kauppa- tai muusta tavasta ei muuta johdu.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että luoton myöntäminen ei ole osa peruspankkitoimintaa, vaan se kuuluu sopimusvapauden piiriin. Jos luotonantaja hyväksyy luotonhakijan hakemuksen tai on luvannut sen etukäteen asettamiensa ehtojen täyttyessä hyväksyä, sen on myönnettävä luotto annettujen ehtojen mukaisesti.

Pankin toimihenkilö ilmoitti asiakkaalle 3.10.2016, että ”ilman reaalivakuutta emme voi rahoitusta myöntää”. Asiakkaan näkemyksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että reaalivakuuden saatuaan pankin on myönnettävä luotto. FINE katsoo kuitenkin, että vakiintuneen pankkitavan mukaan edellä mainitulla ilmoituksella ei voida katsoa tarkoitetun, että pankki myöntäisi luoton, jos vakuus annetaan. FINE katsoo, että pankilla on siten ollut edelleen vapaus harkita luottohakemuksen hyväksymistä reaalivakuuden toimittamisen ja sen vakuusarvon ym. arvioinnin jälkeen.

Pankin toimihenkilö on 11.10.2016 ilmoittanut sähköpostilla asiakkaalle, että ”jotta voisin esittää luottoa päätettäväksi, tarvitsen seuraavia tietoja pantiksi tulevasta kohteesta”. FINE katsoo, että tässäkään tapauksessa pankki ei ole luvannut hyväksyä lainahakemusta.

FINE kiinnittää huomiota myös siihen, että asiakas on sähköpostissaan pankille 12.10.2016 pyytänyt pankilta laina/takauslupausta, joten hän ei tuolloin itsekään ole vielä mieltänyt pankin sitoutuneen luotonmyöntöön.

Lopputulos

FINE katsoo, että tapauksessa on jäänyt osoittamatta pankin antaneen lainalupausta asiakkaalle eikä pankki siten ole ollut velvollinen myöntämään lainaa asiakkaalle.

FINE ei suosita korvausta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Ratkaisija Sainio
Esittelijä 
Heino

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia