Haku

FINE-006690

Tulosta

Asianumero: FINE-006690 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 26.04.2018

Matkavakuutus. Matkan peruuntuminen. Raskaus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan on ollut tarkoitus lähteä 23.9.2017 joogaopettajan jatkokoulutusmatkalle New Yorkiin.  Asiakas on peruuttanut matkan 19.9.2017 siitä johtuen, että matka olisi liian raskas asiakkaan raskaudesta johtuvien kipujen ja rajoitteiden johdosta. Raskaus ei ole ollut asiakkaan tiedossa matkaa varatessa. Asiakas on hakenut korvausta matkan peruuntumisesta matkustajavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on tehnyt kielteisen korvauspäätöksen koskien matkan peruuntumista. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta korvataan normaalista raskauden kehityksestä poikkeavat, äkilliset ja välitöntä hoitoa vaativat raskauskomplikaatiot sairautena. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole ollut normaalista raskauden kehityksestä poikkeava, äkillinen ja välitöntä hoitoa vaativa raskauskomplikaatio, vaan normaalisti etenevä raskaus, joka ei ole sairaus.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on edelleen vaatinut matkan peruuntumisen korvausta. Asiakkaan mukaan koulutuksen New Yorkissa oli tarkoitus olla fyysistä. Asiakas on kertonut, että hänelle oli tullut supisteluja ja liitoskipuja muutama päivä ennen matkaa, ja lääkäri oli todennut matkalle lähdön riskiksi, koska asiakkaan terveys ei olisi kestänyt lentämistä eikä joogaopettajan koulutusta. Lääkärinlausunnon mukaan asiakkaan vointi ja hänen kipunsa huomioon ottaen matkustaminen olisi ollut asiakkaalle hyvin raskas rasite.

Vakuutusyhtiö on vastauksissaan toistanut kielteisen kantansa korvattavuuteen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

8 Matkan peruuntumisturva

8.1 Turvan keskeinen sisältö

Turva korvaa sen voimassaoloaikana sattuneen matkan peruuntumisen, kun matkan alkaminen tai matkalle lähtö pakottavasti estyy vakuutusehdoissa määritetystä syystä.

 […]

8.2 Peruuntumisena korvattavat tapahtumat ja niiden rajoitukset

8.2.2 Tapahtumat, jotka oikeuttavat korvaukseen laajassa kattavuudessa

Peruuntumisena korvataan matkan alkamisen estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti

  • vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta

[…]

Äkilliseen sairastumiseen rinnastetaan myös vakuutetulla pitkään olleen sairauden äkillinen paheneminen, jos paheneminen yleisen lääketieteellisen tietämyksen mukaan ei ollut todennäköinen tai odotettavissa matkaa varattaessa.

Pakottavuus arvioidaan ainoastaan lääketieteellisin perustein sairauden tai tapaturman osalta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaan matka peruuntunut vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä sairastumisesta johtuen.

Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntuminen korvataan, mikäli peruuntuminen johtuu vakuutetun äkillisestä sairastumisesta.

Asiakas on joutunut peruuttamaan matkansa raskausviikolla 17 raskauden ollessa sellaisessa vaiheessa, että liitoskipujen ja supistelujen johdosta lentäminen ja matkan tarkoitus eli joogaopettajan koulutus olisi ollut mahdotonta. Seitsemän päivää ennen suunniteltua matkaa päivätyssä lääkärinlausunnossa on todettu, että pitkä lento ja sitä seuraavat matkustamiset olisivat asiakkaan nykyinen vointi ja kivut huomioon ottaen hyvin raskasta.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaalla ei ole todettu raskauskomplikaatiota tai muuta normaalista raskaudesta poikkeavaa sairausoireilua, vaan asiakkaan tapauksessa kyseessä ovat käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella olleet normaaliin raskauden etenemiseen liittyvät oireet. Vaikka normaalisti etenevä raskaus voi aiheuttaa matkan peruuntumisen, ei kyseessä tällöin kuitenkaan ole sairastuminen. Koska nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntuminen korvataan äkillisestä sairastumisesta johtuen, ei FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta