Haku

FINE-006321

Tulosta

Asianumero: FINE-006321 (2018)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.08.2018

Korvattava vakuutustapahtuma. Korujen varastaminen auki olleesta vitriinistä.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan koruliikkeestä anastettiin 27.7.2017 koruja, joiden arvo on noin 11 000 euroa. Myyjänä toiminut vakuutuksenottajayrityksen omistaja kertoi, että liikkeeseen oli tullut mies, joka oli ilmoittanut ostavansa koruja perheenjäsenilleen. Mies oli anastanut korut auki olleista vitriineistä myyjän ollessa takahuoneessa puhdistamassa koruja. Korvausta anastusvahingosta on haettu yrityksen murto- ja ryöstövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään 6.9.2017, ettei kyseessä ollut vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukainen anastaminen, joka olisi tapahtunut murtautumalla vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen. Kyseessä ei myöskään ollut ehtokohdan 3.3 mukainen anastaminen, jonka suorittamiseen on käytetty tai uhattu välittömästi käyttää myyjään kohdistuvaa väkivaltaa. Näin ollen vakuutuksesta ei korvattu korujen varkautta. Yleiskeskeytysvakuutuksen ehtokohdan 5.1 mukaan liike-toiminnan keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen vahinko korvataan vain, jos esinevahinko on korvattava esinevakuutusehtojen mukaan. Koska korujen varkaus ei ollut korvattava esinevakuutusehtojen mukaan, korvausta ei suoritettu myöskään keskeytysvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas korostaa, että yrityksen liikevaihto on vain noin 15 000 euroa vuodessa, minkä vuoksi kyseessä oli yrityksen kannalta huomattava vahinko. Asiakas painottaa, että yrityksen vakuutusmaksut on aina maksettu ajallaan ja ihmettelee, voiko todella olla niin, ettei vakuutus korvaa, vaikka kaikki korvattavan vakuutustapahtuman tunnusmerkit eivät täyttyisikään.

Vakuutusyhtiö on toistanut vastineessaan korvauspäätöksessä lausutun.

Sopimusehdot

Esinevakuutusehdot

3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

3.2 Murto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen tai vahingonteko, kun vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on

  • murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai
  • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla.

3.3 Ryöstö

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen, kun sen suorittamiseksi on käytetty tai uhattu välittömästi käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa.

Keskeytysvakuutusehdot

5 Korvattavat vahingot

5.1 Vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus vakuutuskaudella sattuneesta

  • vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva) määritellyssä vakuutuspaikassa sijaitsevaa, vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta, joka olisi vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva) mainittujen esinevakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko, tai
  • erityisehdoissa tai vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva) mainitusta muusta tapahtumasta.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että vakuutuksen korvauspiiri muodostuu vakuutusehdoissa määritellyistä vakuutustapahtumista. Muista kuin vakuutussopimuksessa ennalta määritellyistä syistä aiheutuneita vahinkoja ei korvata vakuutuksesta.

Asiakkaalla on vakuutuskirjan mukaan voimassa murto-ja ryöstövakuutus, jonka ehtojen mukaan vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden varkausvahinko korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai huoneistoon on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tilaan on tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla. Ryöstöä koskevan ehtokohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut anastaminen, kun sen suorittamiseksi on käytetty tai uhattu välittömästi käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan tekijä on anastanut korut liikkeen aukioloaikana, kun koruja on esitelty ja puhdistettu hänelle. Näin ollen kyse ei ole ollut siitä, että tekijä olisi murtautunut liiketilaan. Kyseessä ei ole ollut myöskään vakuutusehtojen mukainen ryöstö, koska tilanteessa ei ole ilmoitettu käytetyn tai uhatun välittömästi käyttää henkilöön kohdistunutta väkivaltaa. Kyseessä ei näin ollen ole vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma, joten vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa vaadittua korvausta esinevakuutuksesta.                   

Keskeytysvakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus vakuutuskaudella sattuneesta vakuutuskirjassa määritellyssä vakuutuspaikassa sijaitsevaa, vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta, joka olisi vakuutuskirjassa mainittujen esinevakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Koska tapahtunut varkausvahinko ei ollut esinevakuutusehtojen mukaan korvattava, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta myöskään mahdollisesta korujen anastamisesta aiheutuneesta liiketoiminnan keskeytymisestä.

Näin ollen vakuutusyhtiön päätös on ollut asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta