Haku

FINE-006132

Tulosta

Asianumero: FINE-006132 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2017

Vahingon korvattavuus. Katoamista koskeva rajoitusehto. Korujen katoaminen asunnosta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli havainnut 8.12.2016, että lukitsemattomassa korurasiassa säilytetty kaulakoru oli kadonnut. Vakuutuksenottaja oli tehnyt tapahtumasta rikosilmoituksen 4.1.2017. Tapahtuma-ajankohdaksi oli ilmoitettu 8.10.2016-8.12.2016. Koruja oli säilytetty makuuhuoneen peilipöydän päällä olevassa rasiassa. Vakuutuksenottaja ajatteli ensin hävittäneensä korut esimerkiksi lääkärissä käydessään ja epäili niiden jääneen lääkärin pöydälle paidan riisumisen yhteydessä. Vakuutuksenottaja kävi kyselemässä koruja terveysasemalta, jossa hän oli käynyt, mutta hän ei löytänyt niitä sieltä.

Vakuutuksenottaja oli huomannut 31.12.2016, että myös molemmat rannekorut olivat kadonneet korurasiasta. Vakuutuksenottaja muisteli käyttäneensä kyseisiä koruja noin vuosi sitten. Vakuutuksenottaja ei pysty itse laittamaan koruja käteensä, joten ne eivät näin ollen ole voineet jäädä mihinkään. Tällöin vakuutuksenottaja päätteli, että korut oli varastettu ja että tekijä oli siivoja, joka oli makuuhuoneessa vakuutuksenottajan poissa ollessa. Siivousyritys on käynyt vakuutuksenottajan luona noin viiden vuoden ajan ja yleensä vakuutuksenottaja on paikalla, kun siivoojat ovat asunnossa. Vakuutuksenottaja antoi poliisille varkaaksi epäilemänsä siivoojan puhelinnumeron. Kyseinen siivoja oli työkokeilussa Sotainvalidien Veljesliiton kautta ja hän oli siivonnut vakuutuksenottajan luona noin vuoden ajan, viimeksi 12.12.2016. Siivooja oli ilmoittanut, ettei hän tiedä, missä korut olivat.

Koruja ei ollut löytynyt vakuutuksenottajan kotoa ja vakuutuksenottaja ilmoitti siivousyritykselle tekevänsä rikosilmoituksen. Vakuutuksenottaja oli pyytänyt poliisia ja pojantytärtään olemaan yhteydessä panttilainaamoihin ja tiedustelemaan oliko korut pantattu. Vakuutuksenottaja kertoi, että hän oli antanut asuntonsa avaimen kolmelle pojalleen ja pojantyttärelleen. Esitutkinta oli päätetty 19.1.2017.

Vakuutuksenottaja oli tehnyt 21.4.2017 vahinkoilmoituksen, jonka mukaan vakuutuksenottaja oli käyttänyt koruja valokuvan perusteella edellisen kerran 8.10.2016. Ainoa päivä syksyn aikana, jolloin vakuutuksenottaja oli poissa kotoa samaan aikaan kun siivousyrityksen työntekijä oli asunnossa, oli 10.10.2016, ja vakuutuksenottaja piti tätä päivää todennäköisenä varkauspäivänä. Kadonneeksi oli ilmoitettu kultainen pitkä ja paksu kaulaketju, kaksi kultaista rannekorua ja kaksi lyhyttä ohutta kultaista kaulaketjua. Kultasepän antaman arvion mukaan korujen arvo oli yhteensä 12 900 euroa. Vakuutuksenottaja oli toimittanut kuvia koruista.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 28.7.2017 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutuksenottajalla ei ollut varmuutta varkauden ajankohdasta vaan varkausepäilyssä oli kyse jälkikäteistä päättelystä. Vakuutuksenottajan mukaan koruja oli käytetty viimeksi noin vuosi sitten mutta toisaalta kaulakoru oli ollut vakuutuksenottajan yllä kun hän kävi lääkärikeskuksessa, jonne koru oli vakuutuksenottajan mukaan saattanut jäädä. Näin ollen korujen jäämistä jonnekin tai putoamista asunnon ulkopuolelle ei ole voitu sulkea pois mahdollisena vahinkotapahtumana.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon täysimääräisesti. Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, etteivät korut ole voineet kadota vuoden aikana yksi kerrallaan. Korujen katoamista voidaan verrata esimerkiksi talvella tyhjänä olleeseen lomahuvilaan kohdistuneeseen varkauteen, josta ei välttämättä jää murtojälkiä. Jos tällaisia vahinkoja korvataan, tulisi nyt kyseessä oleva vahinkokin korvata.

Vakuutuksenottaja on kertonut olleensa vahingon sattuessa 95-vuotias yksin omassa kodissaan asuva ja henkisesti erinomaisessa kunnossa oleva yli kolmekymmentä vuotta sitten eläköitynyt hammaslääkäri, joka hoiti itse kaikki asiansa. Ainoa ulkopuolinen apu oli kotisiivous. Vakuutuksenottaja on kertonut näin ollen pystyneensä muodostamaan varsin realistisen kuvan ympäristönsä tapahtumista.

Ensireaktio selvittää kaulakorun jäämistä lääkärikeskukseen on ymmärrettävä ottaen huomioon, että vakuutuksenottaja oli ollut siivousyrityksen asiakas jo kymmenen vuotta ilman mitään ongelmia. Vasta vahingon koko laajuuden selvittyä kävi ilmeiseksi, että vakuutuksenottaja oli joutunut rikoksen uhriksi, eikä hän ollut hajamielisyyksissään kadottanut todella harvoin käyttämiään koruja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että kyse on ollut rajoitusehdon tarkoittamasta katoamisesta. Vakuutuksenottaja olettaa, että joku on anastanut korut huoneistosta. Esitetty selvitys jättää kuitenkin epäselväksi, mitä koruille on tapahtunut.

Katoamisella tarkoitetaan vahinkoa, jossa vakuutettu ei ole pystynyt osoittamaan mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi ollut esineen menettämisen syynä. Katoaminen tapahtuu sillä hetkellä, kun omaisuus ja omistaja joutuvat toisistaan erilleen vakuutuksenottajan sitä havaitsematta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän selvityksen siitä, että vahinkoilmoituksessa mainitut korut oli varastettu.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.2 mukaan rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko.

Vakuutusehtojen kohdan 6.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkaudesta aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta. Vakuutuksesta ei myöskään korvata varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei voida tarkoin määritellä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ensimmäinen selvitys vahinkotapahtumasta oli annettu poliisille. Tutkintailmoitustekstin mukaan vakuutuksenottajalla oli kaulakoru yllään 8.10.2016 ja hän huomasi 8.12.2016, ettei koru ollut rasiassaan. Vakuutuksenottaja oli epäillyt, että kaulakoru oli saattanut jäädä lääkärin vastaanotolle. Korua ei kuitenkaan löytynyt lääkäriasemalta eikä vakuutuksenottajan kotoa. Vakuutuksenottaja oli huomannut 31.12.2016, että myös rannekorut olivat kadonneet. Rannekoruja oli käytetty viimeksi noin vuosi sitten. Vakuutuksenottaja ei saa rannekoruja itse käteensä, joten hän epäili, että kotisiivoja oli varastanut korut. Koruja oli tuloksetta etsitty panttilainaamoista.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei sen soveltamassa ratkaisukäytännössä jälkikäteispäättelyä tapahtumien kulusta ole pidetty riittävänä selvityksenä vakuutustapahtumasta. Varkausolettaman tueksi ei ole esitetty esimerkiksi selvitystä vakuutuksenottajan vuosia käyttämän siivousyrityksen kannanotosta rikosepäilyyn. On lisäksi olemassa vaihtoehtoisia tapahtumankulkuja, joissa korut ovat voineet joutua pois vakuutuksenottajan hallinnasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että korujen menettämisen syy on jäänyt epäselväksi, jolloin sitä on pidettävä vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon tarkoittamana katoamisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Varapuheenjohtaja Vaitomaa
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Maso
Sario
Vuori

Tulosta