Haku

FINE-006080

Tulosta

Asianumero: FINE-006080 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.03.2018

Rikkoutuneesta wc-istuimesta vuotaneen veden aiheuttaman vuotovahingon laajuus. Onko seinän kastumisvahinko korvattava vakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Kaksikerroksisen talon (rakennusvuosi 1984) huoneiston B9 kylpyhuoneessa olevan wc-istuimen vesisäiliön yläosan molempiin etukulmiin on tullut halkeamat. Vahinko on havaittu 7.6.2017. Vahinkoilmoituksen mukaan wc-istuimen säiliö on haljennut ja vedet vuotaneet lattialle.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksissään katsonut, ettei lattialle valuneen veden aiheuttama kastuminen ole vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, koska lattian rakenteissa ei ole ollut vedeneristystä. Seinän osalta vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kyse ole äkillisestä ennalta arvaamattomasta vahingosta, koska seinissäkään ei ole ollut rakentamismääräysten edellyttämää vedeneristystä roiskevesien alueella. Vesisäiliön rikkoutuminen on vakuutuksesta korvattava, mutta ikävähennys ja omavastuu huomioon ottaen vakuutuksesta ei jää korvattavaa osuutta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa asiassa ja esittää, että vakuutusyhtiön pitäisi suorittaa osakorvaus, koska vettä on päässyt rakenteisiin myös wc-istuimen takana olevan seinän kautta. Vakuutuksenottajan näkemyksen mukaan kyse on poikkeuksellisen paineellisen veden aiheuttamasta kosteusrasituksesta seinään ja veden pääsy suoraan seinärakenteeseen voisi olla mahdollista.

Vakuutuksenottaja viittaa rakentamismääräyksiin ja katsoo, ettei nyt puheena olevaan seinään tarvinnut rakentamisvaiheessa tehdä (RT-kortti 93-10224, kohta 4.4.1) kosteuseritystä, koska kyse ei ollut suihkun takana tai sen vieressä olevasta seinästä.

Vakuutuksenottaja on sähköpostiviestissään 23.11.2017 pitänyt vakuutusyhtiön laskelmaa korvausmäärästä oikeudenmukaisena korvausratkaisuna.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, että asiassa on kyse siitä, onko pesuhuoneen vahinko aiheutunut vedeneristyksen puutteellisuudesta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu puuttuvien tai puutteellisten vesieristeiden johdosta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä tai tunkeutuneesta kosteudesta.

WC-istuimen säiliön vesitila ei ole paineellinen, eikä sen sisällä olevan tuloputken ole mainittu olleen rikki. Vuotovedet ovat valuneet alaspäin lattialle.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei seinien vedeneristysvaatimuksilla ole merkitystä. Rakenteiden purkuvaiheessa on havaittu, että wc-istuimen takana olevan seinän alareunan osalla on ollut kosteutta. Vakuutusyhtiön mielestä seinät ovat kastuneet lattian kautta.

Vakuutusyhtiö toteaa toissijaisesti, että jos katsotaan kosteuden päässeen rakenteisiin seinän kautta, vahingosta olisi korvattava wc-istuimen takaseinän eli hormin laatoituksen korjaaminen. Vakuutusyhtiön laskelman mukaan tämän hinta olisi enintään 1.750 euroa. Ikävähennykset ja omavastuu huomioon ottaen vakuutuksesta maksettava korvaus olisi 655 euroa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut muun muassa

  • 12.6.2017 laadittu raportti 7.6.2017 tehdystä kosteuskartoituksesta. Tehdyissä mittauksissa selvisi, että vuotovesi on päässyt ratkenneista maton saumoista maton alle kastellen lattiaa noin 2 m2 alueelta. Seinää vuotovesi on raportin mukaan kastellut wc-istuimen takana olevan hormin osalta ja olohuoneen vastaisen seinän osalta. Toimenpide-ehdotusten mukaan pesuhuoneen vaurioituneilta seiniltä levytykset ja paneloinnit tulee poistaa. Raporttiin liittyvään piirrokseen on merkitty, miltä alueelta seinän alaosa on ollut märkä.
  • Suomen rakentamismääräyskokoelma, C2, Veden ja kosteudeneristys, määräykset 1976, kohta 2 (Kosteustekninen suunnittelu).
  • RT-kortti (RT 93-10224), Asunnon pesu- ja wc-tilat (kohta 4 Rakenteet)
  • osapuolten sähköpostikirjeenvaihtoa, josta ilmenee myös laskelmia kylpyhuoneen korjauskustannuksista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko wc-istuimen vesisäiliöstä vuotanut vesi suihkunnut suoraan istuimen takana olevaan seinään siten, että kyse on kiinteistövakuutuksen perusteella korvattavasta seinän vuotovahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kiinteistövakuutuksen ehtojen kohdan 8.1.1 (Vuotovahinkovakuutus, korvattavat vakuutustapahtumat, vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on vakuutuksen voimassaoloaikana aiheutuneen tapahtuman takia virrannut ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta ja rakennusta palvelevasta kiinteästi asennetusta vesijohdosta […].

Vakuutusehtojen kohdan 8.2.5 (Vuotovahinkovakuutukseen liittyvät rajoitukset, roiskevesi ja puutteelliset vesieristeet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu roiskevedestä tai puuttuvien tai puutteellisten vesieristeiden johdosta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä tai tunkeutuneesta kosteudesta.   

Asian arviointi

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, mistä wc-istuimen takana olevan laatoitetun seinän alaosassa todettu kosteusvaurio on aiheutunut. Vakuutuksenottaja katsoo, että wc-säiliöstä paineellisesti suihkunnut vesi on tunkeutunut laattojen saumojen kautta seinään. Vakuutusyhtiön mukaan wc-istuimen säiliö ei ole paineellinen astia. Vesi on valunut säiliön halkeamista alaspäin lattialle. Muovimaton saumojen kautta vesi on kastellut lattiarakenteen lisäksi myös wc-istuimen takana olleen seinän alareunaa.

Esitetyistä valokuvista näkyy, että vesisäiliön molemmat halkeamat ovat säiliön etuosan kulmissa. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan erityisesti wc-istuimen vieressä ollut seinä olisi kastunut laajemmalta alueelta kuin vain alaosastaan, jos vettä olisi suihkunnut halkeamista paineellisesti vakuutuksenottajan väittämin tavoin. Asiassa ei ole edes väitetty, että molemmissa seinissä olisi ollut kosteutta muualla kuin seinien alaosissa.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole osoittanut toteen väitettään siitä, että halkeamista suihkunnut vesi olisi suoraan kastellut wc-istuimen takana olleen seinän rakenteita. Sen sijaan Vakuutuslautakunta pitää todennäköisimpänä sitä vaihtoehtoa, että säiliön halkeamista lattialle valunut vesi on muovimaton saumojen välistä vuotanut lattiarakenteeseen ja sieltä kautta myös seinien alaosiin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA


Varapuheenjohtaja Sario
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta