Haku

FINE-004631

Tulosta

Asianumero: FINE-004631 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2018

Matkan keskeytyminen. Matkasairaus. Näyttö vahinkotapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut perheensä kanssa matkalla Espanjassa 17. – 24.5.2017. Asiakkaan saavuttua 17.5.2017 perheen vuokraamaan lomahuoneistoon, oli asiakas perheineen huomannut huoneiston olevan homeessa ja haisevan erittäin voimakkaasti. Asiakas oli saanut hyvin voimakkaan migreeninomaisen päänsäryn ja asiakkaan silmät olivat alkaneet vuotamaan. Myös muut perheenjäsenet olivat sairastuneet; asiakkaan puoliso oli saanut vahinkoilmoituksen mukaan astmaoireita sekä muita oireita, ja perheen seitsemän kuukautta vanha lapsi oli saanut flunssaoireita. Lisäksi seuraavana päivänä 18.5.2017 myös perheen toinen lapsi oli sairastunut kuumeeseen. Asiakas perheineen oli vaihtanut välittömästi 17.5.2017 majoituspaikkaa, ja hakenut korvausta asiasta lomahuoneiston välittäneeltä yritykseltä. Yritys ei ollut suostunut palauttamaan lomahuoneistosta maksettua vuokraa. Asiakkaan mukaan oli selvää, että asunnossa oli kosteusvaurio ja hometta, ja asiakas perheineen oli sairastunut tästä johtuen. Asiakkaan mukaan perheenjäsenten oireet olivat helpottaneet vähitellen asunnosta poistumisen myötä, joten kukaan perheenjäsenistä ei ollut tarvinnut lääkärinhoitoa. Asiakas on hakenut korvausta uudesta majoituspaikasta aiheutuneista kuluista matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun matkasairaudesta. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa ei ole toimitettu vakuutusyhtiöön sellaista lääketieteellistä selvitystä, jonka mukaan asiakas olisi välttämättä joutunut keskeyttämään matkan. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole ollut matkasairauden johdosta aiheutunut matkan keskeytyminen.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on edelleen hakenut korvausta ylimääräisistä majoituskuluista matkustajavakuutuksesta. Asiakkaan mukaan heidän oli pakko lähteä 17.5.2018 pois asunnosta, sillä kaikkien perheenjäsenten oireilu oli ollut todella vahvaa. Lääkärinhoitoa he eivät olleet tarvinneet, sillä oireilu oli helpottunut asunnosta poistumisen ja lääkityksen avulla. Asiakas on myös kertonut soittaneensa seuraavana päivänä vakuutusyhtiöön, eikä silloin ole kerrottu, että korvauksen saamisen edellytyksenä olisi lääkärinlausunto. Asiakas on lisäksi kertonut, että heidän tyttärensä sairastui 18.5.2017 korkeaan kuumeeseen, joka on voinut johtua homeesta.  Asiakas on myös toimittanut hoitokertomuksen toisen lapsen lääkärikäynnistä Suomessa 27.5.2017, jolloin lapsella on todettu välikorvan tulehdus ja akuutti obstruktiivinen bronkiitti.

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan todennut, että asiakkaan lapsen Pikkujätin hoitokäynnin 27.5.2017 mukaan lapsella on alkanut matkalla yskä ja hengityksen vinkumista. Tältä osalta vakuutusyhtiö on todennut, että mahdollisten hoitokulujen osalta asiakas voi toimittaa korvaushakemuksen vakuutusyhtiöön arvioitavaksi. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei matkalla alkaneiden sairauksien katsota pakottavasti aiheuttaneen matkan keskeyttämistä. Vakuutusyhtiö on vastauksessaan myös todennut, että asiakas on soittanut omaisuuskorvauspalveluun 18.5.2017 asiasta, jolloin asiakkaalle on kerrottu, että kyseessä ei ole matkatavaravakuutuksesta korvattava vahinko.

Sopimusehdot

F300.4.2.1

Matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

F300.4.3.3

Matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti seuraavista syistä:

- vakuutetun matkasairaudesta, matkatapaturmasta tai kuolemasta tai muun kohdassa 300.4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta.

- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta.
 
F300.4.3.4
Matkan peruuntumisessa tai keskeytymisessä tarkoitetut muut henkilöt ovat vakuutetun puoliso, lapsi, otto-ja kasvattilapsi, puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhemmat, puolison vanhemmat, otto- ja isovanhemmat, sisarukset, puolison sisarukset, miniä ja vävy sekä yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan. Puoliso on henkilö, joka asuu samassa osoitteessa kuin vakuutettu ja elää hänen kanssaan avioliitonomaisessa suhteessa tai avioliitossa.


Ratkaisusuositus
 

Tapauksessa on kysymys siitä, onko matkan keskeytyminen aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesti pakottavasti matkasairauden johdosta.
 
FINEn käytettävissä olevien selvitysten mukaan asiakas on vaihtanut loma-asuntoa perheenjäsenten sairausoireilun johdosta.  Asiakkaan arvion mukaan perheenjäsenten oireilu on johtunut vuokratussa loma-asunnosta olleesta homeesta. Asiakkaan mukaan kenenkään perheenjäsenen oireilu ei kuitenkaan ole ollut niin voimakasta, että lääkärissä käynti olisi ollut välttämätöntä.  Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan matkasairaus on matkan aikana alkanut, odottamaton ja äkillinen sairastuminen, joka on edellyttänyt välitöntä lääkärinhoitoa tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Matkan keskeytyminen on vakuutusehtojen mukaan alkaneen matkan muuttuminen, joka on aiheutunut pakottavasti
vakuutetun matkasairaudesta.
 
Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista, muun muassa siitä, että vahinko johtuu jostakin korvaukseen oikeuttavasta tekijästä. Nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakkaan tai muun perheenjäsenen ei ole ollut asiakkaan mukaan tarpeellista hakeutua lääkärinhoitoon sairausoireilujen johdosta. Asiassa ei ole myöskään muulla tavoin esitetty vahinkoajankohtaan liittyvää lääketieteellistä selvitystä sairastumisien laadusta tai sairastumisien syystä. FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole esitetty selvitystä siitä, että asiakkaan ja hänen perheensä matka olisi keskeytynyt pakottavasti vakuutetun tai vakuutetun perheenjäsenen matkasairauden johdosta.
 
Edellä mainittujen syiden johdosta FINEllä ei ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.
 
Lopputulos
 
FINE ei suosita muutosta asiassa.
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
                                       
Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia