Haku

FINE-004176

Tulosta

Asianumero: FINE-004176 (2018)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2018

Lakipykälät: 5, 9, 19,

Auton vaihtaminen ja uusi vakuutus. Vakuutuksesta verkkosivujen hintalaskurissa annetut tiedot. Laaja vai suppea vakuutus. Alennukset. Oliko sovittu määräaikaisista vai pysyvistä alennuksista? Vakuutussopimuksen muuttaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalle luovutettiin autoliikkeestä hänen uusi autonsa C. Autovakuutussopimus päätettiin autoliikkeessä liikkeen toimiessa vakuutusyhtiön asiamiehenä.  Asiakas vastaanotti 7.6.2017 autovakuutusta koskevan vakuutuskirjan, jossa oli virhe (suppea kasko asiakkaan tarkoittaman laajan vakuutuksen sijasta). Asiakas pyysi vakuutuksen korjaamista omalta yhteyshenkilöltään vakuutusyhtiöstä. Hän sai vakuutusyhtiöltä vastauksen ja korjattua vakuutusta koskevan vakuutuskirjan laskelmineen 13.6.2017. Vakuutuskirjan mukaan vakuutuksessa on 70 %:n bonusalennuksen lisäksi 17 %:n omaetualennus ja 25 %:n erikoisalennus. Asiakas kävi laskemassa samana päivänä vakuutusyhtiön nettisivuilla olevalla hintalaskurilla vakuutuksensa hinnan. Hintalaskurin mukainen hinta oli pienempi kuin vakuutuskirjalla oleva hinta. Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä korjaamaan vakuutuksen hinnan laskurin antaman hinnan mukaiseksi. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korjaamasta hintaa.

Asiakkaan ajoneuvojen A ja C autovakuutusten hinnat olivat nousseet 1.9.2017 siten, että ajoneuvon A uusi vuosimaksu on 457,20 euroa (aikaisemmin 426,30 euroa) ja ajoneuvon C vuosimaksu 404,40 euroa (aikaisemmin (370,07 euroa). Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvon A vakuutuksen hinnanmuutos johtui määräaikaisen alennuksen poistumisesta, ja ajoneuvon C vakuutuksen hinnanmuutos siitä, että ajoneuvossa on 16.7.2017 ollut voimassa laaja kasko, joka on turvaltaan laajempi kuin 12.6.2017 voimassa ollut turva, minkä vuoksi myös vakuutusmaksu on erilainen.

Asiakkaan valitus koskee myös sitä, että hänen kotivakuutuksensa ja autovakuutustensa erikoisalennukset, joista sovittiin hänen siirtyessään vakuutusyhtiön omistaja-asiakkaaksi vuonna 2004, ovat poistuneet vakuutuksista.

Tämä ratkaisusuositus koskee asiakkaan ajoneuvojen vapaaehtoisia autovakuutuksia ja kotivakuutusta. Asiakkaan valitus koskee myös liikennevakuutuksia ja vakuutusyhtiön kirjeiden sekä vastineiden tietosisältöä ja ulkoasua. Vakuutuslautakunta on käsitellyt asiakkaan valituksen näiltä osin diaarinumerolla FINE-004175 annetussa ratkaisusuosituksessa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että ajoneuvon C autovakuutuksen hinta (korjatun vakuutuskirjan mukaan 426,03 euroa) muutetaan vakuutusyhtiön hintalaskurista 13.6.2017 saadun hinnan (397,63 euroa) mukaiseksi. Asiakkaan mielestä vakuutuksen myyminen nettikanavassa tarjottua kalliimmalla hinnalla on harhaanjohtavaa markkinointia. Vakuutusyhtiön vastauksen johdosta asiakas vetoaa myös siihen, että 30 %:n kampanja-alennus, johon vakuutusyhtiö on vastauksissaan vedonnut, on ollut voimassa 12.6. - 30.6.2007. Asiakas ei kertomansa mukaan missään vaiheessa hyväksynyt autokauppiaan vastoin hänen toiveitaan tekemää autovakuutusta, josta asiakas reklamoi heti vakuutuskirjan saatuaan vakuutusyhtiölle. Aiemmin sovittu erikoisalennus on asiakkaan mukaan eri asia.

Ajoneuvon A alennuksen päättymisen osalta asiakas vaatii, että autovakuutukseen palautetaan hänellä aikaisemmin ollut, kyseisen yhtiön asiakkaaksi siirtymisen yhteydessä myönnetty 30 %:n erikoisalennus, joka käy ilmi vuosilta 2004 ja 2011 olevilta vakuutuskirjoilta. Asiakkaan mielestä erikoisalennus koskee kaikkia hänen autojaan ja se on säilynyt vakuutuskirjoista ilmenevällä tavalla voimassa autojen vaihdosta huolimatta.

Toissijaisesti asiakas vaatii, että ajoneuvon vakuutuksen osalta pidetään voimassa kaikkia autovakuutuksia koskeva 25 %:n alennus, josta asiakas on sopinut paikallispalvelupäällikkö S:n kanssa. S on sopinut asiakkaan kanssa erikoisalennuksesta ilmoittamalla asiakkaalle vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä, että ”Saan laitettua vakuutuksillesi 25 %:n alennukset. Valitettavasti en saa laitettua sitä kuin vuodeksi kerrallaan, mutta voidaanhan se uusia vuoden kuluttua, kun kokonaisasiakkuutesi on meillä.”

Asiakas valittaa myös siitä, että ajoneuvojen A ja C vakuutusten hinnat ovat nousseet 1.9.2017 lukien. Hinnankorotuksesta kertovan ilmoituksen liitteenä olevan asiakastiedotteen mukaan vakuutusmaksut pysyvät suotuisan vahinkokehityksen johdosta ennallaan. Kuitenkin ajoneuvon A vakuutuksen hinta on noussut 457,20 euroon vakuutuskirjan 16.7.2017 mukaisesta 426,30 eurosta, ja ajoneuvon C vuosimaksu 404,40 euroon vakuutuskirjan 16.7.2017 mukaisesta 370,07 eurosta.

Asiakas on vakuutusyhtiön vastineen johdosta lausunut, että virheellisestä vakuutuksesta toimitetun vakuutuskirjan 5.6.2017 mukaan ajoneuvon C Peruskaskon vuosimaksu on ollut 505,35 euroa ja 16.7.2017 Laajakaskon vuosimaksu 457,20 euroa. Asiakas pitää erikoisena, että suppeamman turvan vakuutuksella on laajempaa vakuutusta kalliimpi vuosimaksu.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan lausunut, että alennuksia ei voida jatkaa asiakkaan alueyhtiön päätöksen perusteella. Asiakas kuitenkin vetoaa kaikkien vakuutustensa osalta siihen, että hän ei ole saanut mitään päätöstä tai selvitystä alennuksien päättymisestä.

Asiakas vaatii lopuksi, että myös hänen kotivakuutuksensa jatkuva 45 %:n erikoisalennus säilytetään vakuutuksella. Hän viittaa valituksessaan kotivakuutuksen laskutusta koskevan asiansa käsittelyyn FINEssä vuonna 2014, jolloin vakuutusyhtiö luopui alun perin esittämiensä suuruisten hinnankorotusten tekemisestä. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Ajoneuvon C kaskovakuutus oli tehty autoliikkeessä ja asiakas oli tehnyt uudet laskelmat vakuutusyhtiön verkkopalvelussa. Verkkopalvelun kautta ostetuille vakuutuksille on ollut tuolloin 20 %:n kampanja-alennus ja siksi hinta oli erilainen. Myöhemmin kesällä verkkokaupassa on ollut 30 %:n alennus, joka on ollut voimassa 31.8.2017 saakka. Vakuutusyhtiön mukaan kaskovakuutukselle on 12.6.2017 annettu vuodeksi 25 %:n alennus alueyhtiön toimesta. Asiasta on ilmoitettu myös asiakkaalle.

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiöltä erikseen lisävastinetta siitä, kenen toimesta ajoneuvon C autovakuutussopimus on tehty ja mitä muutoksia vakuutussopimukseen on sen alkamisen jälkeen tehty. Lisävastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas lähestyi vakuutusyhtiötä verkkoviestillä, jossa hän ilmoitti, että autoliikkeessä oli tehty vääränlainen vakuutus, ja vakuutusturva tulee muuttaa Laajaan kaskoon 400 euron omavastuulla. Samalla asiakas ilmoitti, että haluaisi vakuutukseen 25 %:n alennuksen, koska sellainen on ollut vaihtoautolla. Vakuutusyhtiön asiakaspalvelija on tehnyt 13.6.2017 kaskon turvanuutoksen asiakkaan toiveen mukaisesti. Asiakaspalvelija oli selvittänyt samalla, saako asiakas toivomansa alennuksen. Alennus oli myönnetty palvelupäällikkö M:n toimesta ja viety vakuutukselle. Asiakaspalvelija oli ilmoittanut tästä asiakkaalle, ja kertonut alennuksen olevan vuodeksi eteenpäin.

Hinnankorotuksen 1.9.2017 osalta vakuutusyhtiö toteaa, että ajoneuvolla C on ollut 12.6.2017 voimassa Peruskasko ja 16.7.2017 voimassa on ollut Laaja kasko. Lisäksi Peruskaskolla ei ole ollut erikoisalennuksia. Tämä selittää vakuutusyhtiön mukaan vakuutusmaksujen eron. Tuotteiden sisältämät osaturvat ilmenevät tuoteselosteesta ja vakuutuskirjasta.

Ajoneuvon A autovakuutuksen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että alennukset vapaaehtoisiin vakuutuslajeihin annetaan lähtökohtaisesti määräajaksi, ja ne eivät siirry automaattisesti esimerkiksi auton vaihtotilanteessa. Vuosien 2004, 2009 ja 2012 alennukset eivät siis yhtiön mukaan ole siirtyneet tuleville vakuutuskausille samansuuruisina. Ajoneuvossa A on ollut määräaikainen alennus, ja sitä ei ole jatkettu seuraavalle vakuutuskaudelle. Alennuksia ei jatketa alueyhtiön päätöksellä.

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiöltä erikseen lisävastinetta siitä, minkälaisesta määräaikaisesta alennuksesta ajoneuvon A osalta on ollut kyse, milloin alennuksesta oli sovittu ja millä tavoin asiakkaan tietoon oli vakuutussopimusta tehtäessä tuotu, että kyse on määräaikaisesta vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että asiakkaalla on ollut kaksi vakuutuskautta määräaikaisia alennuksia, jotka ovat alun perin alkaneet 9.9.2015. Mitään tarkempaa dokumentaatiota asiakkaan kanssa asioineella S:lla ei asiasta ole, mutta S:n mukaan hän käy asiakkaan kanssa aina läpi, että alennukset ovat määräaikaisia. Yhtiön mukaan asiakas itsekin tuo lausumassaan esiin, että S on kertonut asiakkaalle, että hän voi myöntää alennuksen vain vuodeksi. Vakuutusyhtiön mukaan alennukset ovat määräaikaisia ja määräajan umpeuduttua on alueyhtiön päätettävissä, jatkuuko alennus vai ei.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaalla on ollut kotivakuutuksessaan jatkuva 45 %:n alennus. Nykyisin jatkuvia alennuksia ei enää anneta, vaan alennus annetaan pääsääntöisesti vain vuodeksi. Asiakkaan vakuutus on konvertoitunut uudeksi kotivakuutukseksi 1.10.2015 ja konversiossa on huomioitu vanhojen sopimuksien alennukset suoraan uuden vakuutuksen hinnassa. Prosentuaalista alennusta vakuutuskirjalla ei kuitenkaan erikseen näy. Asiakkaan vanhan vakuutuksen (jolla alennus näkyy prosentteina) viimeisen vakuutuskauden 1.10.2014 - 30.9.2015 maksu on ollut 332,64 euroa.

Vakuutusyhtiön mukaan päivitetyn vakuutuksen ensimmäisen vakuutuskauden 1.10.2015 - 30.9.2016 maksu on ollut 326,11 euroa. Syyskuussa 2015 asiakas on pyytänyt muuttamaan kotivakuutuksen eräkuun syyskuuksi ja muutoksen johdosta hän on saanut muutosvakuutuskirjan ajalle 1.10.2015 - 31.8.2016. Vuosimaksuun muutos ei ole vaikuttanut. Vakuutuskaudella 1.9.2016 - 31.8.2017 vuosimaksu on ollut 334,38 euroa ja kuluvan kauden 1.9.2017 – 31.8.2018 maksu 326,58 euroa.

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiöltä erikseen lisävastinetta siitä, minkä suuruinen alennus kotivakuutuksessa on ollut 1.10.2015 alkaen. Lisäksi on tiedusteltu, millä tavoin ”konversion” yhteydessä tapahtunut mahdollinen vakuutusmaksujen muutos on ilmoitettu asiakkaalle, mikäli muutos on tapahtunut, ja mihin vakuutusehtojen määräyksiin mahdollinen hintamuutos perustuu.

Vakuutusyhtiön vastauksen mukaan kotivakuutuksen alennus on ollut 1.10.2015 alkaen edelleen 45 %. Asiakkaan vakuutusmaksu ei myöskään ole yhtiön mukaan muuttunut, alennuksia ei vain enää ilmoiteta vakuutuksella prosentteina. Kotivakuutusehtojen konversion yhteydessä muuttamisen perusteiden osalta vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtojen kohtaan 15.3, jossa todetaan vakuutusyhtiöllä olevan lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, mitä ajoneuvon C vakuutuksen hinnasta on sovittu asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä ja mikä merkitys vakuutusyhtiön nettisivuilla olevan laskurin tiedoilla on sopimuksen sisällön kannalta. Lisäksi kyse on siitä, onko ajoneuvon A vakuutuksen alennuksen sovittu olevan määräaikainen siten, että alennus on päättynyt 31.8.2017. Vielä kysymys on siitä, onko molempien ajoneuvojen vakuutusten hintojen korottamiselle 1.9.2017 lukien ollut asianmukaiset perusteet. Lisäksi erimielisyys koskee kotivakuutuksen alennusta ja sitä, onko asiakkaan vakuutussopimuskokonaisuuteen katsottava kuuluneen pysyvät alennukset asiakkaan esittämällä tavalla.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n (Tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n (Vastuu puutteellisista tai virheellisistä tiedoista) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutussopimuslain 19 §:n (Jatkuvan vahinkovakuutuksen sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa) mukaan jatkuvan vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus muuttaa vakuutusehdoissa yksilöidyllä perusteella vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja. Vakuutuksenantajalla on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.

Vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa on mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tämän momentin mukaisen ilmoituksen sopimusehtojen muuttumisesta.

Asian arviointi

Asiakkaan vaatimus autovakuutusten ja kotivakuutuksen aiemman alennustason säilyttämisestä

Asiakas on vedonnut siihen, että hän on tämän vakuutusyhtiön asiakkaaksi tullessaan sopinut siitä, että kaikkiin hänen autovakuutuksiinsa sovelletaan myös autoja vaihdettaessa aikaisemmin sovittua 30 %:n alennusta. Vakuutuslautakunta kuitenkin toteaa, että tällaisesta sopimuksesta asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä ei ole esitetty näyttöä. Yksinomaan joissakin asiakkaan aiempien ajoneuvojen vakuutuksissa olleiden 30 %:n alennusten perusteella ei lautakunnan mielestä voida päätellä asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä sovitun kaikki tulevatkin ajoneuvot kattavasta pysyvästä alennuksesta. Lisäksi asiakas on omankin kertomuksensa mukaan neuvotellut esimerkiksi ajoneuvon C vaihtamisen yhteydessä tämän ajoneuvon autovakuutuksen yksilöllisestä alennuksesta erikseen ja hyväksynyt tuossa vaiheessa vakuutusyhtiötä edustaneen S:n tarjouksen 25 %:n alennuksesta autovakuutukseen. Tämän perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan autovakuutuksiin ei sisälly hänen vaatimaansa pysyvää 30 %:n alennusta.

Asiakkaan kotivakuutuksen osalta vakuutusyhtiö on selvittänyt, että vakuutus on muutettu uudeksi kotivakuutukseksi 1.10.2015, ja vakuutuksen muutoksessa (konversio) on huomioitu vanhojen sopimuksien alennukset suoraan uuden vakuutuksen hinnassa. Vaikka vakuutuskirjalla ei erikseen näy alennusta prosenteissa ilmaistuna, vakuutuskirjan merkinnöistä huolimatta asiakkaan sopima alennusprosentti on edelleen voimassa. Vakuutusyhtiö on lisäksi selvittänyt, että asiakkaan vakuutuksen hinta ei ole noussut 1.10.2015 tehdyn muutoksen seurauksena eikä sen jälkeen. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella kotivakuutukseen sovittu alennus on pidetty vakuutusyhtiön toimesta edelleen voimassa, eikä asiakkaalla tämän vuoksi ole oikeutta hyvitykseen.

Ajoneuvon C autovakuutus 

Vakuutuslautakunta toteaa, että osapuolten kertomukset siitä, mitä ajoneuvon C autovakuutuksesta on 26.5.2017 autokaupan yhteydessä autoliikkeessä sovittu, ovat epäselviä ja osin ristiriitaisia. Asiakas ei ole vakuutuksen virheellistä laajuutta koskevaa mainintaansa lukuun ottamatta yksilöinyt tarkemmin valituksessaan, mitä autovakuutuksen hinnasta tai alennuksista on keskusteltu tai mahdollisesti erikseen sovittu vakuutusta autoliikkeessä tehtäessä. Vakuutusyhtiön vastauksesta ilmenee, että vakuutussopimus on yhtiönkin käsityksen mukaan tehty autoliikkeessä. Yhtiö on kuitenkin todennut, että ”vakuutusta ei ole tehty autoliikekanavassa” ja että ”vakuutukselle on annettu 25 %:n alennus asiakkaan oltua yhteydessä verkkoviestillä vakuutusyhtiöön” vakuutuksenantajana olevan alueyhtiön toimesta. Vakuutuslautakunnan erilliseen pyyntöön vakuutushakemuksen tai sitä vastaavien tietojen toimittamisesta autoliikkeessä tehdyn vakuutuksen osalta vakuutusyhtiö ei ole lausunut mitään.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimus on tehty 26.5.2017 lukien autoliikkeen toimiessa vakuutusyhtiön asiamiehenä. Osapuolten kertomusten perusteella vakuutuksen alennuksista ei tuolloin ole keskusteltu. Autoliikkeessä sovitusta vakuutuksesta asiakkaalle toimitetun vakuutuskirjan 7.6.2017 mukaan ajoneuvon C autovakuutuksessa ei ole ollut bonusalennuksen ja vakuutuskirjalle merkityn omaedun lisäksi muita alennuksia. Kun asiakas on vakuutuskirjan saatuaan reklamoinut vakuutuksen virheellisestä laajuudesta ja puuttuvasta alennuksesta, vakuutusyhtiö on suostunut asiakkaan pyyntöön lisätä vakuutukselle 25 %:n alennus. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutussopimuksen on näillä perusteilla katsottava syntyneen 26.5.2017 alkaen 25 %:n alennuksen sisältävänä.

Asiakas on vaatinut, että vakuutuksen hinnasta vähennetään 25 %:n alennuksen sijaan 30 %:n alennus, koska vakuutusta otettaessa vakuutusyhtiön verkkosivuilla olleen laskurin mukainen hinta on ollut tämän mukainen. Vakuutusyhtiö on kiistänyt vaatimuksen katsoen, että laskurista saatava hinta on koskenut vain verkkokaupassa laskettavia tarjouksia. Vakuutusyhtiöllä on erilaisia kampanjoita eri ajankohtina eri myyntikanavissa ja kaskovakuutuksen alennus voi olla erilainen riippuen siitä, milloin ja mistä myyntikanavasta tarjous lasketaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutussopimusta ei tässä tapauksessa ole tehty vakuutusyhtiön verkkosivuilla olevassa nettikaupassa. Kun vakuutusyhtiön mukaan korkeampi alennus on koskenut vain nettikaupassa tehtäviä ostoja, ajoneuvon C autovakuutussopimuksen ei voida katsoa syntyneen asiakkaan vaatimuksen mukaisesti 30 %:n alennuksen sisältävänä.

Asiakas on valittanut myös siitä, että ajoneuvon C autovakuutuksen hinta on noussut 1.9.2017 lukien, vaikka vakuutuskirjan tietojen mukaan hinnankorotusta ei ole tapahtunut. Vakuutusyhtiö on lausunut hinnanmuutoksen johtuneen siitä, että auton aiemmin suppeampi vakuutus oli vaihtunut laajempaan vakuutukseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ajoneuvoa C koskevan, 13.6.2017 päivätyn korjatun vakuutuskirjan mukaan vakuutuksen vuosimaksu on ollut yhteensä 426,03 euroa. 16.7.2017 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vuosimaksu on kuitenkin 1.9.2017 lukien 457,20 euroa. Vakuutusyhtiön ilmoituksesta poiketen vakuutuksen turvataso ja sisältö (Laaja Kasko, 400 euron omavastuu) on vakuutuskirjojen perusteella ollut molempien vakuutusten osalta sama. Vakuutuskirjojen perusteella myös vakuutuksen eri osien perushinnat ovat olleet samat. Vakuutusten hintaero näyttää johtuvan siitä, että ensin mainitussa vakuutuskirjassa bonusalennuksen lisäksi vähennetyt alennukset ovat yhteensä 258,37 euroa, kun taas jälkimmäisessä vakuutuskirjassa ne ovat 227,20 euroa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että edellä esitetyn perusteella vakuutuksen hinnan on sovittu määräytyvän muun ohessa 25 %:n erikoisalennuksen perusteella, jolloin asiakkaan maksettavaksi tuleva vuosimaksu on 13.6.2017 päivätyn vakuutuskirjan mukaan ollut 426,03 euroa. Vakuutusyhtiö ei ole edes väittänyt, että sillä olisi ollut jokin vakuutusehtoihin perustuva peruste vakuutuksen hinnan korottamiselle alennuksen laskutavan tai itse alennuksen muuttamisen kautta 1.9.2017 lukien. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta veloittaa asiakkaalta ajoneuvon C autovakuutuksesta korkeampaa vuosimaksua kuin 426,03 euroa myöskään 1.9.2017 lukien.

Ajoneuvon A autovakuutus

Vakuutusyhtiö on perustellut ajoneuvon A autovakuutuksen hinnanmuutosta sillä, että vakuutuksen määräaikainen alennus on päättynyt ja sitä ei ole jatkettu seuraavalle vakuutuskaudelle. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että määräaikaisia alennuksia ei voida jatkaa ”alueyhtiön päätöksellä”. Asiakas on puolestaan vedonnut paikallispalvelupäällikkö S:n kanssa vakuutuksista käymäänsä keskusteluun.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantajan edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää. Sama koskee vakuutuksen voimassaoloaikana annettuja puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn.

Asiakas on kertonut S:n ilmoittaneen hänelle vakuutuksista käydyn keskustelun yhteydessä, että ”Saan laitettua vakuutuksillesi 25 %:n alennukset. Valitettavasti en saa laitettua sitä kuin vuodeksi kerrallaan, mutta voidaanhan se uusia vuoden kuluttua, kun kokonaisasiakkuutesi on meillä.” Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta S:n ilmoituksen sisällöstä.

Lautakunta arvioi keskustelusta esitettyjä kertomuksia niin, että S on osapuolten tarkemmin yksilöimättömänä ajankohtana asiakkaan vakuutuksia käsitellessään myöntänyt asiakkaan ajoneuvon A vakuutukseen 25 %:n alennuksen vuodeksi. Samassa yhteydessä S on ilmoittanut asiakkaalle, että alennus voidaan uusia vuoden kuluttua, jos asiakkaan kokonaisasiakkuus edelleen on tässä vakuutusyhtiössä.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan asiakas on S:n ilmoituksen perusteella voinut perustellusti käsittää, että S:n myöntämää ajoneuvon A autovakuutuksen alennusta tullaan jatkamaan myös vakuutuskauden päätyttyä, mikäli hän on edelleen vakuutusyhtiön asiakas. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt S:n toimimista vakuutusyhtiön edustajana, joten yhtiö ei voi suhteessa asiakkaaseen vedota tehokkaasti myöskään siihen, että S:ltä on mahdollisesti puuttunut vakuutusyhtiön tai yhtiöryhmän sisäisten hallinnollisten määräysten mukaan toimivalta myöntää alennusta vuotta pidemmäksi ajaksi. Lisäksi vakuutusyhtiö on myöntänyt, että asiakkaalla on ollut kaksi vakuutuskautta kattanut määräaikainen alennus tämän ajoneuvon vakuutuksessa. Aiempien alennusten ja S:n edellä mainitun kannanoton perusteella asiakkaalle muodostuneen käsityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että ajoneuvon A autovakuutukseen kuuluu vakuutussopimuksen pysyvänä osana 25 %:n alennus, joka on siis voimassa myös 1.9.2017 lukien.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö säilyttää ajoneuvon C autovakuutuksen hinnan 1.9.2017 lukien samana kuin aikaisemmallakin vakuutuskaudella. Ajoneuvon A autovakuutuksen hinnasta tulee vähentää 1.9.2017 lukien vakuutussopimukseen kuuluva 25 %:n mukainen alennus. Vakuutusyhtiön tulee maksaa asiakkaalle takaisin häneltä mahdollisesti perittyjen ylimääräisten vakuutusmaksujen osuus. Muilta osin Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Varapuheenjohtaja Sario
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Yrttiaho

 

 

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia