Haku

FINE-003540

Tulosta

Asianumero: FINE-003540 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 07.07.2017

Ikävähennyksen tekeminen. Putken ikä.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalossa oli sattunut vuotovahinko 13.2.2017. Rakennuksen varastotilan väliseinässä oleva muovinen käyttövesiputki oli jäätynyt ja haljennut, ja tyhjillään olleen talon koko kerrosala oli kastunut vuotovedestä. Osapuolten välille syntyi erimielisyyttä siitä, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä vakuutuskorvauksesta 30 %:n ikävähennys rikkoutuneen putken iän perusteella.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että talon valmistumisvuotena on pidettävä vuotta 1982, josta laskien putken ikä vahinkohetkellä ei vielä ollut ylittänyt 35 vuotta. Hän toteaa, että kunnan rakennusvalvonnan ilmoituksesta ja arvioista riippumatta talo ei ollut valmistunut vuonna 1981. Rakennuslupa oli saatu toukokuussa 1981. Lopputarkastukset olivat vuoden viimeisinä päivinä, käyttöönotto asiakkaan toimittaman seurantakortin mukaan 28.12.1981, ja taloon oli lupa muuttaa vasta tammikuussa 1982. Silloinkin se oli keskeneräinen. Asiakkaan oli täytynyt käydä naapurissa peseytymässä vielä helmikuussa 1982, koska pesutilat eivät olleet valmiit. Kiinteistöverotuksessakin talon valmistusvuosi on aina ollut 1982.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vuotanut putki sijaitsi talon varaston ja pesuhuoneen väliseinän sisällä. Putki täytyy asentaa väliseinän runkojen tekemisen jälkeen, ennen väliseinän levyjen asentamista. Rakennusvalvonnan antaman selvityksen mukaan kohde oli valmistunut 1.12.1981, joka ilmeni rakennusluvasta. Vakuutus­yhtiön käsityksen mukaan kyseisen väliseinän on täytynyt olla valmis ennen tuota päivää, sillä rakennusvalvonta ei ilmoita talon valmistumispäiväksi aikaa ennen väliseinien valmistumista. Vakuutusehtojen mukaan ratkaisevaa on putken asentamisvuosi eli 1981. Putki oli siten vahinkohetkellä 35 vuotta vanha, ja 30 %:n ikävähennys on ehtojen mukainen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutuksen korvaussääntöjen kohdan 7.6 mukaan kun vahinko korvataan putkistovuototurvasta ja vahingon syynä on vuoto käyttövesiputkistosta tai lämmitysputkistosta, tehdään vuodosta aiheutuneen vahingon määrästä vuotaneen käyttövesiputkiston tai lämmitysputkiston iän perusteella vähennys seuraavasti:

  • Putkiston ikä 35–49 v, vuotovähennys 30 % vahingonmäärästä
  • Putkiston ikä 50 vuotta tai enemmän, vuotovähennys 70 % vahingonmäärästä
     

Vuotovähennys lasketaan vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan vahingon määrästä.
 
Putkiston ikä on asentamisvuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärä. Vuotovähennysten lisäksi ei vähennetä vakuutuskirjassa mainittua omavastuuta. Vuotovähennys on kuitenkin vähintään tämän omavastuun suuruinen.
[…]


Ratkaisusuositus


Esitetyn selvityksen perusteella kyseisen talon rakentamiseen liittyvät viimeiset katselmukset oli pidetty aivan vuoden 1981 lopulla, ja asiakas oli voinut muuttaa taloon sisään tammikuussa 1982. Asunto oli tuolloin osin keskeneräinen.
 
FINE toteaa, että vuotovahingoissa tehtävän ikävähennyksen suuruus ei vakuutusehtojen kohdan 7.6 mukaan riipu talon lopullisesta valmistumis- tai käyttöönottohetkestä vaan siitä, milloin vuotanut putki oli asennettu. Nyt kyseessä oleva putki oli alkuperäinen, ja se oli sijainnut väliseinärakenteen sisällä. Putken sijainti ja rakentamisen etenemistä kuvaavan seurantakortin tiedot huomioon ottaen FINE pitää todennäköisenä, että kyseinen putki oli asennettu väliseinän sisään vuoden 1981 puolella, ennen viimeisiä tarkastuksia. Putken ikä vahinkohetkellä on siten ollut 35 vuotta, vaikka asiakas olikin voinut muuttaa taloon asumaan vasta vuoden 1982 tammikuussa. Putken iän perusteella yhtiöllä on ollut oikeus alentaa vuotovahinkokorvausta 30 %:lla.


Lopputulos


Vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus tehdä vuotovahingosta 30 %:n ikävähennys.
FINE ei suosita lisäkorvausta.
 
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos

Esittelijä Salo

Tulosta