Haku

FINE-002690

Tulosta

Asianumero: FINE-002690 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2017

Testamentin moitetta ja hallinnan palautusta koskevat riita-asiat. Yksi tai useampi vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

A, joka oli kuollut 12.12.2014, oli 20.4.2010 testamentannut omaisuutensa B:lle. A:n isä C oli moittinut testamenttia 3.8.2015 päivätyllä kanteella. C:n kuoltua 5.8.2015 C:n poika D jatkoi kanteen ajamista. Vakuutusyhtiö myönsi B:lle tähän riitaan oikeusturvaedun. Osapuolet sopivat asian 13.9.2016 siten, että D sai A:n kuolinpesästä muun muassa X:n kapunginosassa sijainneen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet sekä 30.000 euroa kuolinpesän käteisvaroista.

D ei kuitenkaan luovuttanut B:lle hallussaan olleita A:n kuolinpesään kuuluneita Y:n kaupunginosassa sijainneen huoneiston osakkeita eikä Z:n kaupunginosassa sijainneen autotallin avaimia. B nosti hallinnan palautusta koskevan kanteen D:tä vastaan. Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt asiaan uutta oikeusturvaetua, koska sen mukaan testamentin moitetta ja hallinnan luovutusta koskevat riita-asiat perustuisivat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Tämän vuoksi kyseessä on vakuutusyhtiön mukaan yksi vakuutustapahtuma.

Asiakkaan valitus

Testamentin laillisuutta koskeva asia sekä osakekirjojen ja autotallin avainten hallinnan luovutusta koskeva asia eivät perustuneet samaan tapahtumaan, olosuhteeseen tai oikeustoimeen. Testamentin laillisuutta koskeva riita-asia on koskenut testamenttaajan testamenttauskelpoisuutta. Hallinnan luovutusta koskevassa riita-asiassa on kyse B:lle laillisesti siirtyneen omaisuuden hallinnasta. Kyseiset riita-asiat eivät perustu myöskään samaan oikeudenloukkaukseen. Kyse ei ole saman oikeushyvän suojelemisesta, eikä siten vakuutusehtojen mukaisesti yhdestä vakuutustapahtumasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja toteaa lisäksi, että molemmat riita-asiat perustuvat samaan olosuhteeseen. Asiakokonaisuudessa on kyse A:n kuolinpesän omaisuudesta riitelemisestä. B:n oikeus vaatia kuolinpesään kuuluneen omaisuuden hallinnan luovutusta perustuu nimenomaisesti A:n tekemään testamenttiin. Asia on tämän vuoksi samanperusteinen testamentin moitetta koskevan asian kanssa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, perustuvatko testamentin moitekannetta ja testamentattua omaisuutta koskeva hallinnan palautuskanne samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 191.4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Asian arviointi

Asiassa vakuutettu on ollut osapuolena kahdessa riita-asiassa, joista toinen on koskenut testamentin moitetta sillä perusteella, että A ei ole ymmärtänyt tekemänsä testamentin sisältöä. Jälkimmäisessä on ollut kyse D:n velvoittamisesta luovuttamaan Y:n kaupunginosassa sijanneen asunnon osakekirjat sekä autotallin avaimet B:n haltuun.

Riita-asiat eivät ole perustuneet samaan tapahtumaan, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Tämän vuoksi asiassa tulee tarkasteltavaksi se, ovatko riita-asiat perustuneet samaan olosuhteeseen.

Asunnon ja autotallin omistusoikeus ovat siirtyneet B:lle A:n testamentin myötä. Molemmat riita-asiat liittyvät erimielisyyksiin A:n kuolinpesän omaisuudesta ja sen jakamisesta. Vaikka kysymyksessä ovat sinänsä erityyppiset riidat, ei kumpaakaan riitaa olisi syntynyt, mikäli A:n jäämistöstä ei olisi syntynyt kiistaa A:n perillisten ja B:n välillä. Kysymyksessä olevat riidat perustuvat siten vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla samaan olosuhteeseen eli A:n kuolemaan ja siitä seuranneeseen varallisuussuhteiden selvittämiseen.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia