Haku

FINE-001421

Tulosta

Asianumero: FINE-001421 (2017)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 05.06.2017

Todennäköinen syy-yhteys Amlodipin-lääkkeen käytön ja huimausoireiden, painon laskun sekä vatsa- ja suolistovaivojen välillä. Tuliko oireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 11.7.2016 mukaan A:lle (s. 1944) määrättiin vuonna 2012 Amlodipin-lääkitys verenpainetaudin hoitoon. Noin viiden kuukauden käytön jälkeen A:lle ilmaantui huimausoireita, minkä lisäksi A:n paino putosi lääkkeen käytön aikana noin 20 kilogrammaa. Lisäksi tuli vatsavaivaa ja verenvuotoa suolistosta, mistä johtuen tehtiin kolonoskopia vuonna 2015. A lopetti lääkkeen käytön omatoimisesti huhtikuussa 2014, koska hän oli saanut tuttavalääkäriltä tiedon, että oireet todennäköisesti johtuivat Amlodipinistä. Lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen oireet ovat pikkuhiljaa helpottaneet. A haki oireiden johdosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksissään, että oireiden korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja korvattavaksi vaadittujen oireiden välillä. Yhtiö totesi, ettei A:lle tehdyssä paksusuolen tähystyksessä ollut todettu vatsaoireita selittäviä löydöksiä eikä suolistoverenvuotoa. Lisäksi, mikäli vatsaoireet olisivat olleet syy-yhteydessä lääkitykseen, ne eivät todennäköisesti olisi jatkuneet niin pitkään lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. Huimausoireiden syy oli yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisemmin verenpaineen vaihtelu itsessään, ei verenpainelääkitys. Yhtiö hylkäsi A:n korvaushakemuksen.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa. Amlodipinistä tuli koko käytön ajan jatkuvasti oireita, mutta A:ta hoitanut lääkäri ei reagoinut tilanteeseen pyynnöistä huolimatta. Ainoastaan huimauksen johdosta lääkäri ohjasi A:n korvalääkärin tutkittavaksi. A:n yleiskunto romahti Amlodipin-lääkkeen käytön aikana ja on parantunut huomattavasti lääkkeen käytön lopetuksen jälkeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksissään esitettyihin perusteluihin.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 25.9.1991 ̶ 17.6.2016.

Selvitysten mukaan A sairastaa mm. verenpainetautia ja ruokavaliohoitoista diabetesta ja hänellä on kohonneet veren kolesteroliarvot. Häneltä on vuonna 1976 poistettu kilpirauhanen, mistä johtuen on käytössä tyroksiinilääkitys. Hänellä on vuonna 2006 todettu selkäydinkanavan ahtauma ja vuonna 2008 leikattu kiertäjäkalvosimen repeämä oikeasta olkapäästä. Oikeaan polveen on tehty leikkaustoimenpide sisäsivun rustottuman vuoksi. A:lla on ollut runsaasti tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja häntä on tutkittu mm. Raynaudin oireyhtymän (valkosormisuuden) vuoksi.

Terveyskeskuksen sairauskertomusmerkinnän 19.7.2012 mukaan A:n lääkitykseen on päätetty lisätä Amlodipin huonosti sopineen beetasalpaajan tilalle. Vastaanottokäynnillä 8.1.2013 A on kertonut hartioiden jumista ja huimauksen tunteesta. A on 14.1.2013 ollut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin vastaanotolla huimausoireiston vuoksi. Sairauskertomustekstin esitietojen mukaan A:n oikea korva on ollut tukkoinen ja hartiat jumissa; niihin on pistetty kortisonia. Huimaus on alkanut joulun jälkeen ja sitä on ollut silloin tällöin, ei jatkuvasti. Kyseessä on ollut kiertohuimaus, joka on voinut tulla koska tahansa. A:n on ollut noustava sängystä varovasti. A ei ole aiemmin kärsinyt huimauksesta. Lääkäri on arvioinut, että kyseessä on hyvälaatuinen kohtauksittainen huimaus. A on ohjattu kuulontutkimukseen terveyskeskuksessa ja suositeltu jatkotutkimuksia, jos todetaan kuulon puoliero. Terveyskeskuksen sairauskertomusmerkinnän 29.1.2013 mukaan mitään haittaavaa kuulonalenemaa ei ole todettu. Merkinnän 5.2.2013 mukaan huimaus on helpottanut.

Terveyskeskuksen sairauskertomustekstin 6.8.2014 mukaan A on ollut vastaanotolla useiden vaivojen vuoksi. Noin puolen vuoden ajan A:lla on ollut tihentynyttä virtsaamistarvetta ja iltaisin mahan ”möyryämistä” ja ilmavaivoja. Lisäksi A on tuntenut itsensä poikkeuksellisen väsyneeksi noin puolen vuoden ajan ja laihtunut tahattomasti 7 kilogrammaa. A on epäillyt oireiden aiheuttajaksi Amlodipinia, vaikka on käyttänyt lääkettä useita kuukausia ennen oireiden alkamista. A:lle on määrätty oireiden vuoksi laboratoriokokeita; lääkäri on arvioinut, että vatsaoireet olisivat toiminnallisia. Puhelinkontaktia 15.8.2014 koskevan sairauskertomusmerkinnän mukaan A:lle on määrätty vatsaoireeseen kokeiluun Vi-Siblin. Sairauskertomustekstin 2.9.2014 mukaan A on lopettanut Amlodipinin käytön noin kuukautta aikaisemmin. A:n oireiden selvittämiseksi on päädytty tekemään vatsan ultraäänitutkimus, jossa ei puhelinkontaktimerkinnän 15.9.2014 mukaan ole todettu oireita selittävää.

Vastaanottokäyntiä 1.10.2014 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A:lle on laihtumisen lisäksi tullut myös muita oireita, kuten vatsavaivoja, nilkkaturvotusta ja huimausta, jotka A on tulkinnut Amlodipinin sivuvaikutuksiksi. Tekstin mukaan A on kokenut vointinsa paremmaksi lääkityksen lopetettuaan, mutta painoa on tullut vain 1 kilogramma lisää. Kesällä A:lla on parin viikon ajan ollut tummia ulosteita ilman ruokavalioon liittyvää syytä. Lääkäri on arvioinut, että Amlodipin tuskin selittää A:n laihtumista. Ottaen huomioon kesäiset mustat ulosteet, vatsakivut ja tulehduskipulääkkeiden käytön ja tupakoinnin lääkäri on ohjannut A:n gastroskopiaan ja tarvittaessa myöhemmin kolonoskopiaan. Merkinnän 3.11.2014 mukaan gastroskopian löydökset ovat olleet normaalit. Merkinnän 15.12.2014 mukaan kolonoskopiassa on poistettu pari polyyppia/adenoomaa.

Terveyskeskuksen sairauskertomustekstin 18.11.2015 mukaan laihtuminen on edelleen jatkunut. A:lla on ollut kipuoireistoa alaselän ja oikean lonkan seudussa, minkä vuoksi on päädytty kuvaamaan lanneranka ja oikea lonkka. Lääkäri on arvioinut, että mikäli löydökset ovat lähinnä rappeumaperäisiä, laihtumisen taustalla voi olla kyseessä iän mukana tuleva lihasmassan vähentyminen. Merkinnän 3.12.2015 mukaan lonkkaröntgenkuvassa ei ole todettu poikkeavaa. Lannerangassa on todettu huomattava skolioosi ja rappeumaperäiset muutokset. Mitään pahanlaatuiseen viittaavaa ei ole tullut esille. Aluesairaalan päivystyksen sairauskertomustekstin 13.3.2016 mukaan A on tullut päivystykseen korkean verenpaineen ja huimaavan olon takia. Verenpaine on ollut 213/96. Seurannassa verenpaine on lähtenyt tulemaan alaspäin ja A on kotiutettu. Verenpaineen nousun taustalla on epäilty olevan tulehduskipulääkkeen (meloksikaami) käyttö, mikä on kehotettu tauottamaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n huimausoireet, painon lasku sekä vatsa- ja suolistovaivat korvata Amlodipin-lääkkeen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitettujen selvitysten mukaan A:lle on määrätty Amlodipin-lääke verenpainetaudin hoitoon 19.7.2012. Lääkkeen käytön jatkuttua joidenkin kuukausien ajan A on alkanut kärsiä huimauksesta (oireiden alkaminen joulun 2012 jälkeen, oireet helpottaneet helmikuussa 2013). Kesällä 2014 A:lle on ilmaantunut vatsavaivoja ja parin viikon ajan on ollut tummia ulosteita ilman ruokavalioon liittyvää syytä. Tuolloin A on myös kertonut laihtuneensa puolen vuoden aikana tahattomasti noin 7 kilogrammaa. Asiakirjojen mukaan A on lopettanut lääkkeen käytön kesällä 2014 (merkintä 2.9.2014, käytön lopetus noin kuukautta aikaisemmin). Vatsaongelmat ja laihtuminen ovat jatkuneet myös lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen ja 13.3.2016 A on hakeutunut päivystykseen huimauksen ja korkean verenpaineen takia.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:lla käytössä ollut Amlodipin-lääke voi sinänsä aiheuttaa huimausta. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri on kuitenkin 14.1.2013 diagnosoinut A:lla hyvälaatuisen asentohuimauksen. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisimpänä syynä A:n kohtaukselliselle huimaukselle todettua hyvälaatuista asentohuimausta ja pitää tällä perusteella vakuutusyhtiön korvauspäätöstä huimauksen osalta asianmukaisena. A:n vatsa- ja suolisto-oireet ja painonlasku eivät lautakunnan näkemyksen mukaan voi selittyä Amlodipinin käytöllä. Suolistoverenvuodosta ei asiakirjojen perusteella ole lääketieteellistä näyttöä. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena myös suolisto-oireiden ja painonlaskun osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio-Timonen
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Paakkari
Soinila

Tulosta