Haku

FINE-001008

Tulosta

Asianumero: FINE-001008 (2017)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2017

Sukellustietokoneen putoaminen mereen. Ennalta arvaamaton vahinko. Virallisen matkanjärjestäjän tai kuljetusyrityksen kuljetettavaksi annetun matkatavaran häviäminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan A oli ollut Thaimaan matkan yhteydessä sukellusretkellä 10.1.2017. Retken järjestäjä oli vaatinut, että vuokratut varusteet oli jätettävä laivan kannella olevaan varusteille varattuun paikkaan. Vuokrattu varustelaukku oli pudonnut matkan aikana mereen, eikä alusta saatu pysähtymään niin nopeasti, että laukku olisi saatu pelastettua.

A on hakenut korvausta laukussa olleesta sukellustietokoneestaan matkavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, ettei kyse ollut virallisen matkanjärjestäjän tai kuljetusyrityksen aiheuttamasta vahingosta.

Asiakkaan valitus

A on lausunut valituksessaan, että hänellä on ollut perusteltu syy uskoa omaisuuden olevan turvassa, kun sitä säilytettiin vuokratulle omaisuudelle varatussa paikassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei kyseessä ollut ennalta arvaamaton vahinko. Vakuutusyhtiö ei pidä uskottavana, että kuljetusaluksen henkilökunta olisi kieltänyt A:ta pitämästä omistamaansa suhteellisen arvokasta ja pienikokoista sukellustietokonetta hallussaan veneellä. Merenkäynti on tavanomainen luonnonilmiö ja erityisesti jos merenkäynti on myrskyisää, aallokko voi ennalta arvattavasti aiheuttaa kannella irrallaan olevan omaisuuden putoamisen mereen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen katoamisesta aiheutunut vahinko.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan KO140 (Vakuutusturvan sisältö) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan KO149 (Katoaminen) mukaan vakuutus korvaa matkan yhteydessä virallisen matkanjärjestäjän tai kuljetusyrityksen kuljetettavaksi annetun matkatavaran häviämisen, joka todetaan välittömästi kuljetuksen päätyttyä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella sukellustietokone oli hävinnyt virallisena matkanjärjestäjänä tai kuljetusyrityksenä pidettävän sukellusretkiyrityksen suorittaman kuljetuksen aikana, ja häviäminen oli katoamista koskevan ehtokohdan edellyttämällä tavalla todettu välittömästi kuljetuksen päätyttyä. Vakuutuslautakunta katsoo, että on ennalta arvaamatonta, että virallisen matkanjärjestäjän tai kuljetusyrityksen kuljetettavaksi annettu matkatavara häviää kuljetuksen aikana. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, että kyseessä on korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen sukellustietokoneen katoamisesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia