Haku

FINE-000898

Tulosta

Asianumero: FINE-000898 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 19.03.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan korttia ja sen tunnuslukua on käytetty yhteisarvoltaan 2.203,43 euron automaattinostoihin Abu Dhabissa 23.11.2016 klo 02.40-05.23 Suomen aikaa. Asiakkaan mukaan hän on itse tehnyt nostoista ensimmäisen (klo 02.40 209,85 euroa) muiden klo 02.42 alkaneiden nostojen ollessa jonkun muun oikeudetta tekemiä. Asiakkaan mukana automaatilla on ollut hänen yökerhosta lähdettyä taksia odotellessaan tapaamansa ja taksiajelulle mukaan lähtenyt prostituoitu. Kortin katoamisen asiakas huomasi seuraavana aamuna lentokentällä. Pankki vastaanotti sulkuilmoituksen kortista klo 06.05 Suomen aikaa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii Pankkia ottamaan vastuulleen kaikki nostot toimituskuluineen niin, että asiakkaan vastuulle jää omavastuu huolimattomuudesta.

Asiakas myöntää toimineensa huolimattomasti, sillä joku tai jotkut olivat saaneet selville kortin tunnusluvun, anastaneet kortin ja suorittaneet luvattomia nostoja. Asiakas katsoo, ettei hänen toimintansa ole ollut törkeän huolimatonta:
A) Rahaa nostaessaan asiakas pitää aina parhaansa mukaan huolen siitä, ettei yksikään sivullinen pääse näkemään tunnuksia. Tässä tapauksessa asiakas pyrki parhaansa mukaan välttämään, että seurassa ollut nainen ei nähnyt tunnuksia. Olan yli ei voinut nähdä naisen ollessa sen verran Iyhyempi kuin asiakas.
B) Tunnuslukua asiakas ei säilytä missään muualla kuin muistissa.
C) Lompakkoa kaikkine kortteineen asiakas ei pidä mukana johtuen juuri mahdollisista taskuvarkaista. Korttia ja puhelinta asiakas säilyttää aina matkoilla vasemmassa etutaskussa, jossa ne ovat parhaimmassa mahdollisessa paikassa (takkia ei ole joten povitaskua asiakas ei voinut käyttää). Käteistä asiakas säilyttää oikeassa taskussa. Koskaan aikaisemmin etutaskusta ei ole viety yhtään mitään.
D) Pankin antamat kellonajat eivät täsmää asiakkaan muistikuvan kanssa. Eli tämä nainen ei jäänyt automaatille vaan jatkoi matkaa asiakkaan kanssa takaisin lähtöpisteeseen. Kiertoajelu tuli siis loppuun saakka. Eli automaatilla on mahdollisesti ollut kolmas osapuoli, joka urkkinut ja varastanut kortin ammattimaisesti. Liikennettä on aina ja automaatilla käy porukkaa nostamassa rahaa. Asiakas ei muista, oliko tässä tungosta. Pankki voi pyytää vaikka paikallisilta pankeilta valvontakuvaa, ellei jo ole tehnyt sitä.
E) 5 tunnin aika kortin katoamisen huomaamiseen. Asiakas oli jo pakannut kaiken valmiiksi seuraavan aamun lentoa varten, jolloin hotellilla riitti vain nukkumaan meno. Asiakas meni n. klo 01-02 välissä nukkumaan ja lentokentällä aamulla vähän ennen klo 07, jolloin huomasi kortin kadonneen. Vaikka asiakas olisi heti hotellille saapuessaan tarkastanut kortin tallellaolon, olisi se ollut liian myöhäistä. Valitettavasti asiakas huomasi sen vasta, kun aamulla lentokentällä ajatteli maksaa kortilla.
F) Mitä ylipäätänsä tulee tähän seuralaiseen, niin yleensä ovat tunnollista porukkaa joka vain sattuu olosuhteiden pakosta tekemään ”työtään” eivätkä ole varkaita. Se, että ihminen joutuu elämässään tekemään vaikeita päätöksiä ja lähteä esim. töihin tienaamaan omaa vartaloaan myymään, ei tee ihmisestä automaattisesti pahaa henkilöä kuten pankki antaa ymmärtää. Suurin osa ns. prostituoiduista on ihan normaaleja uskovaisia ihmisiä, joilla ei oikein ole muuta vaihtoehtoa. Varastaminen tai toisen henkilön loukkaaminen eivät kuulu tähän hommaan alkuunsakaan.

Pankin vastine

Pankille tekemänsä selvityksen mukaan asiakas on työmatkallansa 22.11.2016 Abu Dhabissa lähtenyt viettämään iltaa paikalliseen hotellin yökerhoon. Asiakas on kertonut ottaneensa käteistä rahaa mukaan ravintolaan sen verran, että hän voisi ostaa 4 olutta. Oman arvionsa mukaan puolenyön jälkeen hän oli lähtenyt hakemaan lisää rahaa hotellilleen. Odotellessaan taksia asiakas on kertonut useamman prostituoidun yrittäneen tehdä häneen tuttavuutta. Asiakkaan mukaan taksiin kiertoajelulle oli tapahtumailtana tullut yksi prostituoiduista, jota asiakas ei kuitenkaan ollut selvityksensä mukaan ottanut hotelliin mukaan. Selvityksensä mukaan asiakas istui taksissa oikealla takana ja hänen seuralaisensa taksissa vasemmalla takana. Asiakas piti tapahtumailtana kertomansa mukaan korttia vasemmassa taskussa puhelimen kanssa. Hänen oikeassa etutaskussaan hän oli pitänyt matkalompakkoa, jossa rahat olivat tallessa.

Asiakkaan Pankille antaman selvityksen mukaan hänen oikeudettomiksi ilmoittamansa nostot on tehty hänen itse puolenyön jälkeen tekemänsä noston jälkeen. Seuraavana aamuna lentokentällä asiakas huomasi korttinsa kadonneen, jolloin hän myös teki pankille ilmoituksen kortin katoamisesta. Kortin lisäksi mitään muuta ei asiakkaan mukaan ollut kadonnut hänen työmatkallaan.

Asiakas on myöntänyt, että prostituoitu seuralainen on tullut hänen mukaansa automaatille nostamaan rahaa. Pankilla ei ole tarkkaa käsitystä tilanteesta, jossa automaattinosto on tehty tai siitä missä hotellissa asiakas on yöpynyt. Pankille ei ole esitetty selvitystä myöskään siitä milloin asiakas on viimeisen kerran havainnut korttinsa olevan tallessa.

Kokonaisuus ja saatu selvitys huomioon ottaen Pankki ei pidä todennäköisenä vaihtoehtoa, että kortin olisi vienyt joku muu kuin asiakkaan epäilemä maksullinen seuralainen. Asiakas on kertonut, ettei hän ole säilyttänyt korttiin Iiitettyä tunnuslukua tunnistettavassa muodossa. Näin ollen Pankki katsoo asiakkaan seuralaisen saaneen kortin lisäksi siihen liitetyn tunnusluvun selville urkkimalla sen asiakkaan tehdessä omaa automaattinostoaan.

Mikäli asiakas olisi taksissa tai viimeistään hotelliin päästyään tarkastanut kortin tallellaolon ja tehnyt asianmukaisesti siitä sulkuilmoituksen Pankille, olisi ainakin osa nostoista todennäköisesti voitu estää. Pankin näkemyksen mukaan vastaavanlaisissa olosuhteissa kortin tallellaolon seuraamisvelvollisuus korostuu normaalista. Sulkuilmoituksen myöhäisellä tekemisellä on siten ollut syy-yhteys asiakkaalle aiheutuneeseen vahinkoon. Sulkuilmoituksen teossa viivyttely vaikuttaa lisäksi kokonaisuutena tapahtumien huolellisuusarviointiin ilmentäen huolimattomuutta kortin tallellaolon seuraamisessa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Pankin näkemyksen mukaan käsillä olevan tapauksen olosuhteet huomioon ottaen asiakkaan olisi tullut noudattaa erityistä varovaisuutta käyttäessään korttia yökerhosta lähtiessään. Asiakas on Iiikkunut alkoholia nauttineena taksilla ulkomailla yhdessä maksullisen naisen kanssa. Pankki katsoo asiakkaan menettelyn rikkoneen kortin säilyttämiseen Iiittyviä turvallisuusohjeita pitämällä pankin maksukorttia hänen seuralaisensa saatavilla, mahdollistamalla hänen korttinsa tunnusluvun urkkimisen sekä laiminlyömällä velvollisuuden seurata hänen korttinsa tallellaoloa. Pankki katsoo saadun selvityksen perusteella asiakkaan toimineen törkeän huolimattomasti.

Lopuksi

Pankin näkemyksen mukaan tapauksessa ei ole muuta uskottavaa vaihtoehtoa, kuin että asiakkaan seurassa ollut prostituoitu olisi anastanut asiakkaan kortin ja urkkinut asiakkaan kortin tunnusluvun hänen oman automaatilla asiointinsa yhteydessä. Koska tässä on onnistuttu asiakkaan huomaamatta, on perusteitua katsoa saatu kokonaisselvitys ja olosuhteet huomioon ottaen asiakkaan menettelyn ilmentävän erittäin vakavaa varomattomuutta ja näin ollen kortin oikeudettoman käytön johtuneen asiakkaan törkeästä huolimattomuudesta. Tämän vuoksi pankki ei ole korvausvelvollinen asiakkaan ilmoittamista oikeudettomista nostoista.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Verkossa tehty rikosilmoitus (ilmoitusaika 26.1.2017)
- Yleiset korttiehdot
- Ote luottotilitapahtumista

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Riidanalaisten korttitapahtumien hetkellä voimassa olleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

 Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta tai pankkitunnuksista. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee näppäillessään tunnuslukua suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava Pankille.

Asian arviointi

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on onnistuttu urkkimaan asiakkaan oman automaattiasioinnin yhteydessä ja kortti on lähes välittömästi tämän jälkeen onnistuttu anastamaan asiakkaan huomaamatta ensimmäisen oikeudettoman automaattinoston tapahduttua ainoastaan noin kaksi minuuttia asiakkaan oman noston jälkeen.

Tunnusluvun käyttäminen

Pankin korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistöä siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää.  Pankkilautakunta katsoo, että riippumatta siitä, miten korttiehdoissa on nimenomaisesti ohjeistettu menettelemään tunnusluvun kanssa, turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä on muita ihmisiä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan voi myös olla olosuhteita ja tilanteita, joissa huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kieltäytyvän hyväksymästä korttitapahtumaa tunnusluvullaan tai muutoin jättävän korttitapahtuman tekemättä, ellei tunnusluvun asianmukainen suojaaminen ole mahdollista.

Tässä tapauksessa asiakas on ollut Abu Dhabissa yökerhossa, josta hän on lähtenyt taksilla nostoautomaatille mukanaan taksia odottaessa tapaamansa prostituoitu. Kertomansa mukaan asiakas pitää rahaa nostaessaan aina parhaansa mukaan huolen siitä, ettei yksikään sivullinen pääse näkemään tunnuksia, ja ko. yönä asiakas pyrki parhaansa mukaan välttämään, että seurassa ollut nainen ei nähnyt tunnuksia. Asiakas ei muista, oliko automaatilla tungosta. Asian aiemman käsittelyn yhteydessä asiakas on kertonut Pankille mukanaan olleen naisen tunkeneen koko ajan lähelle ja epäilevänsä naisen urkkineen tunnusluvun olan yli ja siepanneen kortin. Myös tekemässään rikosilmoituksessa asiakas on epäillyt ko. naista.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan olisi tapauksen olosuhteissa tullut kiinnittää erityistä huomiota korttinsa ja sen tunnusluvun turvalliseen käyttämiseen ja mikäli hän ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua siitä, ettei tunnusluku päädy sivullisen tietoon, olisi hänen huolellisesti menetellessään tullut jättää automaattinosto tekemättä.

Koska asiakkaan kortilla on käytännössä välittömästi asiakkaan oman automaattinoston jälkeen onnistuttu tekemään oikeudettomia automaattinostoja eikä asiakas kertomansa mukaan säilytä tunnuslukuaan muualla kuin muistissaan, on kortin anastaneen ja sitä oikeudetta käyttäneen henkilön tai tämän kanssa yhteistyössä toimineen henkilön täytynyt onnistua urkkimaan kortin tunnusluku oikein asiakkaan oman automaatinoston yhteydessä. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan tunnusluvun päätymisen sivullisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan suojata tunnusluvun näppäilyään. Olosuhteet huomioon ottaen lautakunta katsoo asiakkaan menettelyn tunnusluvun käyttämisen suhteen osoittavan vakavaa varomattomuutta.

Kortin säilyttäminen ja tallella olon seuraaminen

Pankin korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja seuraamaan säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä lavalla.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta kortinhaltijan voidaan odottaa säilyttävän korttiaan vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää. Mikäli tietyissä olosuhteissa voidaan objektiivisesti arvioiden olettaa olevan esimerkiksi kohonnut riski taskuvarkauksille, voidaan myös huolellisen kortinhaltijan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota kortin säilyttämiseen. Kortinhaltijalta ei kuitenkaan voida vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä, mutta kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan se, että kortinhaltija seuraa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Se, kuinka usein tapahtuvaa tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, riippuu olennaisesti olosuhteista ja erityisesti niihin liittyvistä katoamis- ja anastusriskeistä. Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan näiden olosuhteiden ohella huomioon on otettava tapa, jolla kortinhaltija on kyseisissä olosuhteissa korttiaan säilyttänyt. Lisäksi on otettava huomioon tapahtumienkulku ja se, onko niissä mahdollisesti ilmennyt jotain tavallisesta poikkeavaa, jonka johdosta huolellisen kortinhaltijan tulisi nimenomaisesti tarkistaa kortin tallella olo.

Tässä tapauksessa asiakas on kertomansa mukaan säilyttänyt korttiaan vasemmassa etutaskussaan. Asiakkaan mukaan hänen mukanaan ollut prostituoitu ei jäänyt automaatille vaan jatkoi matkaa asiakkaan kanssa takaisin alkuperäiselle lähtöpaikalle. Tämän jälkeen asiakas meni yksin hotelliinsa nukkumaan. Kortin katoamisen asiakas huomasi aamulla lentokentällä aikoessaan maksaa kortillaan.

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen ja erityisesti automaattinostojen kellonajat huomioiden mahdolliseksi, että asiakas on automaatilla asioidessaan epähuomiossa unohtanut ottaa kortin takaisin itselleen. Lautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakas on ottanut kortin automaatista ja laittanut sen taskuunsa, josta se on välittömästi tämän jälkeen onnistuttu anastamaan asiakkaan huomaamatta.

Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo, että molemmissa edellä mainituissa tapauksissa asiakkaan voidaan katsoa huolimattomuudestaan laiminlyöneen korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin turvallisen säilyttämisen suhteen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla.

Edelleen Pankkilautakunta katsoo, että näissä olosuhteissa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan tullut automaattiasiointinsa jälkeen tarkistaa korttinsa tallellaolo viimeistään hotellille saavuttuaan. Mikäli asiakas olisi toiminut näin ja olisi kortin katoamisen havaittuaan myös ilmoittanut kortin katoamisesta välittömästi sulkupalveluun, olisi kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneelta vahingolta voitu mahdollisesti välttyä ainakin osittain. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan näin ollen huolimattomuudestaan laiminlyöneen myös korttiehtojen mukaista velvollisuuttaan seurata korttinsa kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Yhteenveto

Jotta kortinhaltijan huolimattomuutta voitaisiin pitää törkeänä, hänen toiminnan on maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009) mukaan selvästi ja olennaisesti poikettava siitä, mitä huolelliselta menettelyltä vaaditaan. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella ja olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota maksupalvelulain mukaisella törkeällä huolimattomuudella tarkoitetaan.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan tunnusluvun käyttämisen, kortin säilyttämisen ja kortin tallella olon seuraamisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia