Haku

FINE-000288

Tulosta

Asianumero: FINE-000288 (2017)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 14.03.2017

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittava syy. Oliko moottorivaurio korvattava? Oliko moottorivaurio korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 7.8.2016 pessyt Audi A6 –henkilöautonsa (kov. 2014, 100 tkm) ulkopinnat ja sisätilat sekä moottorin. Moottoria pestessään hän oli käyttänyt vesiämpäriä, säämiskää ja laimeaa pesunestettä. Tarkoituksena oli poistaa moottorista ylimääräinen lika ja pöly. Hän kertoi suojanneensa tarvittavat sähkölaitteet ja –johdot. Pesun jälkeen moottori oli alkanut pitää ääntä, eikä se toiminut kunnolla. Johtosarjat mitattiin, ja moottorin ja sähkölaitteiden todettiin olevan kuivia. Oikea sylinterikansi oli irrotettu ja uusittu venttiilit ja jakopää.     

Asiakas vaati moottorin korjauskustannusten korvaamista autovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahingosta saatujen selvitysten perusteella ajoneuvon moottori oli pesty vedellä, ja siitä oli aiheutunut moottorille vaurioita. Vahinko ei ollut aiheutunut ehtojen edellyttämällä tavalla äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä, vaan syynä on ollut vakuutuksen rajoitusehtojen mukainen vakuutuksenottajan taitamaton tai varomaton käsittely. Yhtiö ei korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii korjauskustannusten korvaamista. Korjaamon laskun loppusumma oli 5.000 euroa.

Moottorinpesussa ei ollut kyse taitamattomuudesta tai varomattomuudesta vaan päinvastoin asianmukaisesta ja varovaisesta auton huoltotoimenpiteestä. Audin maahantuoja oli pitänyt perin harvinaisena, että ketjuvetoisissa autoissa havaittaisiin tällaista vahinkoa etenkin kun auto on huollettu ja katsastettu säännöllisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusehtojen mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu ajoneuvolle esimerkiksi törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoapäin vahingoittavasta syystä. Muissa tilanteissa aiheutunutta ajoneuvon tai sen osan särkymistä tai vahingoittumista ei korvata.

Korjaamolla oli todettu, että jakoketjun kiristin oli rikkoutunut, jonka seurauksena jako oli hypännyt. Moottorinpesu ei ollut vaikuttanut kiristimen rikkoutumiseen.

Saadun selvityksen perusteella ketjunkiristimen vaurioitumisen syynä ei ole mikään kolarointiturvan ehtojen mukainen tapahtuma kuten törmäys. Sekä ketjunkiristimet että itse ketjukin kuluvat ajan mittaan. Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa.

Selvitykset

Autokorjaamon käteislaskun (23.8.2016) sisältämän selostuksen mukaan moottoripesun jälkeen oli tullut ylimääräinen ääni, eikä auto ollut toiminut kunnolla. Auton vikamuistissa oli ajoituksen säätöä koskeva ilmoitus. Tunnistimet ja johtosarjat testattiin toimiviksi. Todettiin, että oikeanpuoleinen jakoketjun kiristin oli rikkoutunut, minkä seurauksena jako oli hypännyt. Korjaustyön yhteydessä oikeanpuoleinen sylinterikansi oli oikaistu, venttiilit tarkistettu ja niiden ohjainkumit uusittu sekä jakoketjut ja kiristimet oli uusittu. Laskussa on todettu, että moottorinpesu ei ollut vaikuttanut ketjunkiristimen rikkoutumiseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko asiakkaan auton moottorin vaurioituminen vakuutuksesta korvattavaksi tuleva tapahtuma.  Asiakkaan autovakuutukseen sisältyvistä turvista kyseeseen voisi tulla vain kolarointiturva.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4.4.1 mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle
- tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
- tien sortumisesta
- törmäyksestä tai
- muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Ehtojen kohdan 4.4.2 mukaan turvasta ei korvata vakuutuskohteen, sen osan tai lisälaitteen särkymistä tai vahingoittumista, joka ei ole tapahtunut kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä.

Ehtojen kohdan 4.11.1 yhteisten rajoitusehtojen mukaan hirvi-, ilkivalta-, kolarointi-, lasi-, palo-, pysäköinti-, varkaus- ja keskeytysturvasta (kohdat 4.2–4.7, 4.10 ja 6) ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Asian arviointi

Kolarointiturvan vakuutusehtojen mukaan ajoneuvon tai sen osan vaurioitumista ei korvata, ellei vaurio johdu jostakin ajoneuvoa ulkoapäin vahingoittaneesta syystä kuten törmäyksestä. Tässä tapauksessa esitetyn selvityksen mukaan ketjunkiristimen rikkoutuminen oli johtanut moottorin vaurioitumiseen.  Vahingon korvaaminen edellyttäisi sen toteamista, että ketjunkiristin oli rikkoutunut jostakin ehtojen kohdan 4.4.1 mukaisesta ulkoisesta syystä.

Asiassa oli aluksi epäilty, että asiakkaan tekemä moottorinpesu olisi vahingon syynä. Korjaamon selvitysten perusteella moottorinpesulla ei kuitenkaan ollut syy-yhteyttä moottorin vaurioitumiseen, vaikka pesu ja moottorin käyntihäiriö olivatkin läheisessä ajallisessa yhteydessä toisiinsa. Mitään muuta ajoneuvon ulkopuolista vahingon syytä ei ole esitetty. Ilman ulkoista syytä tapahtunut ketjunkiristimen rikkoutuminen ja tästä johtunut moottorivaurio jäävät vakuutusehtojen kohdan 4.4.2 perusteella vakuutuskorvauksen ulkopuolelle.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta moottorivaurion syyksi mitään ajoneuvon ulkopuolista tekijää. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Raulos

Jäsenet:
Sario
Uimonen
Vaitomaa
Vuori

Tulosta