Haku

APL 9/12

Tulosta

Asianumero: APL 9/12 (2012)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 04.10.2012

Osake sijoitusneuvonta

 

Tapahtumatiedot

Asiakas tapasi pankin sijoitusasiantuntijan ensimmäisen kerran 2.10.2009, jolloin asiakkaan sijoituskokemus, -tiedot ja tavoitteet kartoitettiin. Asiakkaalle suositeltiin yhdistelmärahastoon sijoittamista. Asiakas tapasi sijoitusasiantuntijan uudelleen 21.1.2010, jolloin hänelle tehtiin sama kartoitus ja suositeltiin samaa tuotetta. He keskustelivat myös Nokian osakkeesta ja asiakas osti sitä 220 kappaletta hintaan 9,23 euroa/kpl. Asiakas myi osakkeet 20.4.2010 hintaan 11,20 euroa/kpl. Seuraavan kerran asiakas ja sijoitusasiantuntija keskustelivat 29.4.2010.

Asiakas osti 3240 kappaletta Nokian osakkeita hintaan 9,15 euroa/kpl 29.4.2010. Osakkeiden arvo laski noin 4 euroon helmikuussa 2012, kun asiakas toimitti valituksen Arvopaperilautakunnalle. Asiakas ei ole myynyt osakkeitaan.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on kertomansa mukaan kokematon sijoittaja. Asiakas keskusteli pankin sijoitusasiantuntijan kanssa Nokian osakkeiden ostamisesta. Asiakas kysyi kannattaisiko Nokiaa ostaa, johon asiantuntija vastasi myöntävästi. Asiakkaalle ei kerrottu, että sijoitukseen liittyisi suuri riski. Pankki kannusti asiakasta ostamaan Nokian osakkeita ja sijoitusasiantuntija kyseli ”monellako kymmenellä tuhannella Nokiaa laitetaan?”. Sijoitusasiantuntija kertoi myös, että hän seuraa tilannetta viikoittain ja on asiakkaaseen yhteydessä, mikäli osakkeiden pitäminen ei kannata. Sijoitusasiantuntija ei kuitenkaan ollut asiakkaaseen yhteydessä missään vaiheessa.

Asiakas sijoitti Nokian osakkeisiin sijoitusasiantuntijan puheiden perusteella juuri saamansa perintörahat, joka oli puolet hänen omaisuudestaan. Osakkeen arvo oli pudonnut jo noin 10 %, mutta koska pankista ei kuulunut mitään, asiakas otti itse yhteyttä sinne. Sijoitusasiantuntija vastasi, että ”pidä vain rauhassa Nokiat”. Asiakas olisi myynyt osakkeet tässä vaiheessa, mutta uskoi asiantuntijan vakuuttelua.

Asiakas vaatii pankkia ostamaan hänen omistamansa Nokian osakkeet hintaan 8 euroa/kpl.

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin sijoitusasiantuntija teki asiakkaalle 2.10.2009 sijoituskartoituksen, jonka perusteella hänelle annettiin sijoitussuositus. Nokian osake ei ole ollut pankin suosittelemien tuotteiden joukossa.

Asiakas keskusteli 21.1.2010 sijoitusasiantuntijan kanssa myös Nokian osakkeesta. Sijoitusasiantuntija on tuolloinkin kartoittanut asiakkaan tavoitteet ja sijoitusasiantuntijan sijoitussuositukseen kirjaaman merkinnän mukaan asiakas oli ollut Nokian osakkeen suhteen aloitteellinen. Asiakas osti sitä 220 kappaletta hinnalla 9,23 euroa/kpl ja myi ne 20.4.2010 voitollisesti 11,20 euron kappalehintaan.

Seuraavan kerran asiakas keskusteli sijoitusasiantuntijan kanssa 29.4.2010. Asiakkaan mukaan sijoitusasiantuntija olisi tuolloin suositellut asiakkaalle Nokian osakkeen ostamista. Sijoitusasiantuntija on kuitenkin varma siitä, että hän ei ole osaketta asiakkaalle suositellut. Hän pitää sen sijaan mahdollisena, että hän on näyttänyt asiakkaalle pankin tuolloin käyttämän analyysiyhtiön, Standard & Poor’sin, suositusta Nokian osakkeen suhteen.

Pankin mukaan asiakas on itse pyytänyt sijoitusasiantuntijalta Nokiaan liittyvää suositusta ja hän on välittänyt asiakkaalle pankin käyttämien sijoitusammattilaisten näkemyksen – ei omaa mielipidettään.

Samoin myöhemmin, asiakkaan kysyttyä sijoitusasiantuntijalta sähköpostitse neuvoa Nokian suhteen, hän on 16.8.2010 välittänyt asiakkaalle pankin analyytikkojen tuottaman tiedon siitä, että mainitun osakkeen tavoitehinta on 10 euroa, ja että pankin yleisen näkemyksen mukainen suositus on "osta".

Pankki ei ole missään vaiheessa suositellut asiakkaalle Nokian osaketta, vaan hajautettua kokonaisuutta, jota pankki on pitänyt asiakkaan tavoitteiden mukaisena. Pankki on sijoituskartoituksen tehtyään voinut pitää osakkeita asiakkaalle soveltuvina sijoitustuotteina. Pankki on siksi asiakkaan erillisestä pyynnöstä myös voinut antaa hänelle Standard & Poor’sin ja pankin laajaan analyysiin sekä ammattimaiseen näkemykseen perustuvia Nokian osaketta koskevia suosituksia. Pankki on samoin voinut ottaa vastaan Nokian osaketta koskevat asiakkaan toimeksiannot.

Asiakkaan mukaan sijoitusasiantuntija lupasi seurata osakkeen kehitystä ja olla tarpeen vaatiessa asiakkaaseen yhteydessä. Pankin mukaan sijoitusasiantuntija ei ole sanonut minkäänlaisesta Nokian osakkeen viikkokatsauksesta. Hän on kertonut asiakkaalle miten voi itse seurata osakemarkkinoita. Hän ei ole luvannut olla asiakkaaseen yhteydessä, eikä sellainen ole kuulunut hänen toimenkuvaansa muidenkaan asiakkaiden kohdalla.

Pankin kanta on, että se on toiminut asiakasta kohtaan huolellisesti. Kulloisenkin päätöksen Nokian osakkeen ostamisesta, myymisestä tai pitämisestä asiakas on tehnyt itse. Asiakkaan on pitänyt käsittää, ettei hänen saamansa osaketta koskeva osto- tai myyntisuositus ole lupaus tulevasta arvosta, vaan parhaisiin käytettävissä oleviin tietoihin perustuva ammattilaisen arvio.

Pankki kiistää asiakkaan vaatimuksen perusteiltaan ja määrältään. Asiakas ei ole myynyt osakkeitaan eikä hänelle ole siten realisoitunut tappiota. Pankin toiminnasta ei ole aiheutunut asiakkaalle vahinkoa.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien ja reklamaatiota koskevan kirjeenvaihdon lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

-       Asiakkaan 18.9.2009 allekirjoittama sijoituspalvelusopimus.

-       Asiakkaalle 2.10.2009 laadittu sijoitussuositus. Asiakkaan sijoitusten arvo pankissa oli 26.002 euroa, joka oli sijoitettu rahastoihin, joukkolainoihin ja käyttötilille. Koko sijoitusvarallisuudesta osakkeisiin oli sijoitettu 35 %. Suosituksen mukaan asiakas ei ollut sijoittanut osakkeisiin viiteen vuoteen tai koskaan. Hän halusi saada sijoitukselleen korkean tuoton pitkällä aikavälillä ja oli valmis hyväksymään siihen liittyvän suuremman tappiomahdollisuuden. Asiakkaalle suositeltiin sijoitusvarojen sijoittamista yhdistelmärahastoon, joka sijoitti pääomastaan 75 % osakkeisiin. Asiakas päätti sijoitussuosituksen mukaan kuitenkin vaihtaa vain yhtä rahastoa, jolloin hänen sijoitusten osakepainoksi tuli 26 %.

-       Asiakkaalle 21.1.2010 laadittu sijoitussuositus. Asiakkaan sijoitusten arvo pankissa oli 41.684 euroa, joka oli sijoitettu rahastoihin, joukkolainoihin ja käyttötilille. Koko sijoitusvarallisuudesta osakkeisiin oli sijoitettu 5 %. Sijoituskokemus ja -tavoitteet eivät olleet muuttuneet. Asiakkaalle suositeltiin edelleen sijoitusvarojen sijoittamista yhdistelmärahastoon, joka sijoitti pääomastaan 75 % osakkeisiin. Lisätietoihin on kirjattu, tehdyn 9,23 euron/kpl ostotarjous 220 Nokian osakkeesta asiakkaan oman valinnan mukaan sekä että asiakas seuraa rahastojaan viikon välein ja on tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse.

-       Pankin laatima osakemarkkinaraportti, joka on päivätty 29.4.2010. Raportissa on mm. Stadard & Poors’sin seurannassa olevien suomalaisten yhtiöiden suositukset ja 12 kk:n tavoitehinnat. Nokian osalta suositus oli ostaa ja tavoitehinta 12,00 euroa (kurssi oli 9,11 euroa). Raportin vastuuvarauman mukaan materiaali on laadittu yleiseksi informaatiomateriaaliksi henkilökohtaiseen käyttöön niille sijoittajille, joille pankki tarjoaa palveluita. Edelleen vastuuvarauman mukaan materiaalissa ei suositella tiettyjä arvopapereita eikä se tarjoa yksilöllistä sijoitusneuvontaa.

-       Pankin laatima osakemarkkinaraportti, joka on päivätty 16.8.2010. Raportissa on mm. pankin seurannassa olevien suomalaisten yhtiöiden suositukset ja 12 kk:n tavoitehinnat. Nokian osalta suositus oli ostaa ja tavoitehinta 10,00 euroa (kurssi oli 7,01 euroa). Raportissa oli em. vastuuvarauma.

-       Asiakkaan ja pankin sijoitusasiantuntijan sähköpostit 16.8.2010. Asiakas selvitti sijoitusasiantuntijan kanssa miksi hänen sijoituksensa eivät näy verkkopankissa. Samalla asiakas kysyi: ”Ei ole kovin hyvin Nokialla mennyt, mitä veikkaat, palaako tolpilleen milloin?”. Sijoitusasiantuntija vastasi: ”Nokia on jälleen, edelleen meillä vahvalla ostosuosituksella. Nokian arvo heilahdellut, mutta pidemmällä tähtäyksellä hyvä. Muistatko mihin hintaan ostit?” Asiakas muisteli osakkeen maksaneen n. 8,15 tai 9,15 euroa. Sijoitusasiantuntija vastasi, että ”tavoitehinta tällä hetkellä on n. 10e eli pidä vain rauhassa Nokiat :)”.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Asiassa on kyse siitä, onko pankilla velvollisuus korvata asiakkaalle hänen osakekaupoistaan mahdollisesti syntynyt vahinko.

Asiakkaalle oli tehty sijoitussuunnitelma, jonka mukaan asiakkaalle suositeltiin yhdistelmärahastoon sijoittamista. Asiakas keskusteli pankin sijoitusasiantuntijan kanssa Nokian osakkeeseen sijoittamisesta. Asiakas osti 29.4.2010 Nokian osakkeita, joiden arvo on laskenut. Asiakas ei ole myynyt osakkeitaan. Asiakkaan mukaan hän on sijoittanut Nokian osakkeisiin sijoitusasiantuntijan suosituksesta ja hän vaatii pankkia ostamaan osakkeet takaisin 8 euron kappalehintaan.

Tapauksessa tulee arvioitavaksi, onko asiakkaalle annettu sijoitusneuvontaa. Mikäli asiakkaalle on annettu sijoitusneuvontaa, tulee arvioitavaksi onko se ollut asianmukaista. Lisäksi tapauksessa tulee arvioida onko pankki sitoutunut seuraamaan asiakkaan sijoitusten kehitystä ja mikäli on, onko pankki seurannut sitä asianmukaisesti. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että palveluntarjoajan menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta sijoituspalvelusta. Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on arvopaperimarkkinalaissa (26.5.1989/495). Vuoden 2010 tilannetta arvioitaessa on sovellettava tuolloin voimassa olleita säännöksiä (923/2007). Tapaukseen soveltuvaa sääntelyä on myös laissa sijoituspalveluyrityksistä (26.10.2007/922). Lisäksi Rahoitustarkastuksen (nykyisin Finanssivalvonta) standardeissa 2.1 ja 2.2 on lakia täydentäviä määräyksiä ja suosituksia.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:n mukaan arvopapereita ei saa markkinoida eikä hankkia elinkeinotoiminnassa antamalla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Saman lain 4 luvun 1 §:n mukaan arvopapereiden kaupassa sekä sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Saman luvun 4 §:n 2 momentin mukaan arvopaperinvälittäjän on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot:

1) arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoamista palveluista;

2) palvelun kohteena olevista arvopapereista ja niihin liittyvistä riskeistä;

3) sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdotettu, ja niiden riskeistä;

4) siitä, missä toimeksiantoja toteutetaan;

5) asiakasvarojen säilyttämisestä;

6) palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n 5-kohdassa todetaan sijoitusneuvonnan olevan yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi. Samansisältöinen määritelmä on myös sijoituspalvelusopimuksessa.

Perustelut

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakas ja pankin sijoitusasiantuntija ovat keskustelleet Nokian osakkeiden ostamisesta. Asiakkaan mukaan aloitteellinen keskustelussa oli asiantuntija, joka myös suositti asiakasta ostamaan Nokian osakkeita. Pankin mukaan asiakkaalle ei ole annettu yksilöllistä sijoitusneuvoa Nokian osakkeiden ostamisesta, vaan asiakkaalle on annettu hänen pyynnöstään yleisölle tarkoitettu osakemarkkinaraportti.

Arvopaperilautakunta toteaa, että asiakkaan ja pankin kertomukset keskustelujen sisällöstä eroavat toisistaan eikä lautakunnan käytettävissä olevin menetelmin ole saatavissa lisäselvitystä asiaan. Lautakunta toteaa kuitenkin, että pankin 2.10.2009 ja 21.1.2010 laatimien sijoitussuunnitelmien mukaan asiakkaalle on suositeltu vain yhdistelmärahastoon sijoittamista. Lautakunta toteaa lisäksi, että 21.1.2010 laadittuun sijoitussuunnitelmaan on kirjattu, että ensimmäinen Nokian osakkeista tehty 220 kappaleen ostotarjous tehtiin asiakkaan valinnan mukaan.

Pankin mukaan asiakkaalle on todennäköisesti annettu 29.4.2010 pankin asiakkaille tarkoitettu osakemarkkinaraportti. Lisäksi asiakkaalle on 16.8.2010 välitetty pankin laatiman osakeraportin tiedot. Lautakunta toteaa, että osakemarkkinaraporttien mukainen suositus on ollut ostaa Nokian osaketta. Lautakunta katsoo, ettei pankin asiakkailleen jakaman osakeraportin, jossa annetaan yleinen suositus Nokian osakkeen ostamisesta, antaminen ole sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaista sijoitusneuvontaa.

Asiakas on 16.8.2010 sähköpostitse kysynyt sijoitusasiantuntijalta näkemystä Nokian osakkeen arvon kehityksestä. Osakkeen hinta oli noin 7 euroa. Sijoitusasiantuntija on todennut sen olevan pankissa vahvalla ostosuosituksella. Lisäksi hän on todennut, että ”tavoitehinta tällä hetkellä on n. 10 e eli pidä vain rauhassa Nokiat :)”. Lautakunta toteaa, että sijoitusasiantuntija on ensin välittänyt asiakkaalle pankin yleisölle tarkoittaman suosituksen kertoessaan sen olevan vahvalla ostosuosituksella pankissa. Lautakunta katsoo, ettei tämä ole ollut yksilöllistä sijoitusneuvontaa, vaan yleisölle tarkoitetun suosituksen välittämistä asiakkaalle.

Lautakunta katsoo, että sijoitusasiantuntijan kommentti ”pidä vain rauhassa Nokiat” on sen sijaan sellainen asiakkaalle annettu tiettyä rahoitusvälinettä koskeva yksilöllinen suositus, joka täyttää sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa määritellyn sijoitusneuvonnan määritelmän ottaen erityisesti huomioon sen, että sijoitusasiantuntija on sijoituskartoituksen tehtyään ollut perillä asiakkaan sijoitustilanteesta ja -tavoitteista.

Lautakunta katsoo, että sijoitusasiantuntijan neuvo on perustunut pankin laatimaan osakeraporttiin, jossa osakkeiden tavoitehinta oli korkeampi kuin asiakkaan omistamien osakkeiden hankintahinta. Lautakunta toteaa, että se, että sijoitussuosituksen kohteena olevan tuotteen arvon kehitys ei ole ollut sijoitussuosituksen mukaista, ei ole osoitus sijoitussuosituksen antajan huolimattomuudesta. Pankki ei ole luvannut osakkeelle tiettyä tuottoa, vaan antanut arvionsa sen arvon kehityksestä. Sijoitusneuvon antajan tulee lähtökohtaisesti kiinnittää huomiota sijoitusten hajauttamiseen, mutta tässä tapauksessa ottaen huomioon asiakkaan omatoimisesti päätyneen Nokian osakkeiden hankintaan ja sen, että asiakas on vain tiedustellut pankin näkemystä Nokian osakkeiden arvon kehityksestä, lautakunta katsoo, ettei pankki ole toiminut virheellisesti, kun sijoitusasiantuntija ei ottanut kantaa sijoitusten hajauttamiseen.

Lautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty näyttöä siitä, että pankin toiminta sijoitussuositusta antaessa olisi ollut huolimatonta. Lautakunta katsoo, ettei pankki ole toiminut huolimattomasti suositellessaan asiakkaalle Nokian osakkeiden pitämistä.

Asiakkaan mukaan sijoitusasiantuntija lupasi seuraavansa asiakkaan tilannetta viikoittain ja olevansa asiakkaaseen yhteydessä, mikäli osakkeiden pitäminen ei kannata. Pankin mukaan tällaista lupausta ei annettu, vaan sijoitusasiantuntija on vain kertonut miten osakkeen arvon kehitystä voi seurata. Lautakunta toteaa, että asiakkaan ja pankin kertomukset keskustelujen sisällöstä eroavat toisistaan eikä lautakunnan käytettävissä olevin menetelmin ole saatavissa lisäselvitystä asiaan. Lautakunta toteaa, ettei asiakkaan kanssa ole tehty kirjallista sopimusta siitä, että pankki seuraisi asiakkaan sijoituksia. Lautakunta toteaa lisäksi, että 21.1.2010 laadittuun sijoitussuositukseen on kirjattu, että asiakas seuraa rahastojaan viikon välein ja on tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse. Lautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty näyttöä siitä, että pankki olisi sitoutunut seuraamaan asiakkaan sijoitusten kehitystä.

Suositus

Arvopaperilautakunta katsoo, että pankki on toiminut asiassa arvopaperimarkkinalain ja sopimusten mukaisesti.

Lautakunta ei suosita korvausta.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Heino.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia