Haku

APL 890/02

Tulosta

Asianumero: APL 890/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 18.06.2002

Lyhyt kauppa/päiväkauppa kaupankäyntiehdot yleinen käytäntö pankin ja asiakkaan vastuu Toimivalta

Poliisin tutkinnassa on rikosilmoitus, jossa käsitellään arvopaperikaupan yhteydessä tapahtunutta mahdollista petosta.

Tekoajankohta on ollut vuoden 2001 alkupuolella ja oli tapahtunut luottolaitoksen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Poliisitutkinnassa on ilmennyt, että kyseessä on ns. lyhyeksi myynti /päiväkauppa -asia. Asiakas A oli avannut luottolaitoksessa arvo-osuustilin ja käynyt siinä päiväkauppaa seurauksella, että hän ei ollut kyennyt huolehtimaan kaupankäynnistä syntyneistä maksuvelvoitteistaan ja täten aiheuttanut luottolaitokselle tappiota.

Luottolaitos katsoo, että A on käynyt arvopaperikauppaa vastoin luottolaitoksen ohjeita ja sen riskillä. Luottolaitos katsoo , että antaessaan ostomääräyksen, tulisi A:lla olla tarvittavat varat osakkeiden ostoon. Luottolaitoksen mukaan myös päiväkaupassa olisi oltava kaupankäyntiin tarvittavat varat. Tässä tapauksessa kaupankäyntiin riittäviä varoja ei ole ollut. Luottolaitos katsoo A:n syyllistyneen teollaan petosrikokseen.

Tutkinnassa on ilmennyt, että A on avannut arvo-osuustilin siinä tarkoituksessa, että hän käy ns. päiväkauppaa. A:lla ei ole ollut arvopaperikauppaan omia varoja, joilla olisi maksanut tekemänsä kaupat, vaan hän on rahoittanut kaupan ostamalla ja myymällä arvopapereita saman päivän aikana maksaen mahdolliset tappiot luottolaitokselle.

Arvo-osuustilin avaamisen yhteydessä on A saanut luottolaitoksen arvo-osuustilin yleiset ehdot ja arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleiset ehdot, joiden perusteella kauppaa käydään. A:lle on samalla annettu automaattinen 100.000 euron limiitti, jonka rajoissa hän on voinut käydä kauppaa. A on myöhemmin nostanut limiittiä 200.000 euroon, josta se on laskettu 50.000 euroon ja jälleen myöhemmin nostettu 200.000 euroon.

Poliisi on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa asiaan.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan ohjesäännön 3 §:n 2 momentin mukaan Arvopaperilautakunta voi harkintansa mukaan pyynnöstä antaa asiantuntijalausuntoja. Arvopaperilautakunnan yleisessä toimintaohjeessa lausuntoasia on täsmennetty siten, että lautakunta voi antaa tarvittaessa lausuntoja vain tuomioistuimelle, ei rikostutkinnassa olevaan asiaan. Siten Arvopaperilautakunta katsoo, ettei sillä ole ohjesäännön 3 §:n mukaan toimivaltaa antaa lausuntoa kyseisessä asiassa.

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia