Haku

APL 867/02

Tulosta

Asianumero: APL 867/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperin liikkeeseenlaskija-asiat

Ratkaisu annettu: 18.06.2002

Arvopaperin arvoon vaikuttavat tiedot Toimivalta

Asiakas A oli ostanut Yhtiö X:n samanaikaisessa osakeannissa ja osakemyynnissä pörssistä asianomaisen Yhtiö X:n osakkeita 1200 kpl. Osakkeen arvo oli kaupantekopäivänä 7.2.2000 23,99 euroa/kpl. Kauppahinta kokonaisuudessaan oli 28.788 euroa eli 172.069 FIM. Valituksen tekohetkellä 15.05.2002 osakkeen arvo oli 0,20 euroa/kpl eli noin 1,20 FIM. A:n menetyksen yhteissumma oli valituksen tekohetkellä 28.548 euroa eli 170.629 FIM.

A:n näkemyksen mukaan yhtiön johdossa olleet henkilöt olivat tienneet osakkeen todellisen arvon ja osakkeet oli mm. tukiostoilla saatu keinotekoisesti nostettua ylöspäin. A katsoo, että hänet oli erehdytetty osakkeen arvon suhteen.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus 

Arvopaperilautakunnan ohjesäännön 3 §:n 3 momentin mukaan Arvopaperilautakunta ei ota kantaa vaatimuksiin, jotka kohdistuvat muuhun kuin sijoituspalveluja tarjoavaan yritykseen tai rahastoyhtiöön.

Arvopaperin liikkeeseenlaskua koskevat kysymykset on rajattu Arvopaperilautakunnan perustamista koskevassa sopimuksessa Arvopaperilautakunnan toimivallan ulkopuolelle. Arvopaperilautakunta toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa ratkaista nyt kysymyksessä olevaa asiaa.

Asia annetaan tiedoksi HEX Oyj / Helsingin Arvopaperipörssi Oyj:n kurinpitolautakunnalle sekä Rahoitustarkastukselle.

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia