Haku

APL 7/15

Tulosta

Asianumero: APL 7/15 (2015)

Kategoria: Sijoitusrahastotoiminta

Ratkaisu annettu: 16.11.2015

Onko asiakkaan kanssa sovittu rahasto-osuuksien lunastuksessa käytettävästä arvosta toisin kuin rahaston säännöissä on todettu? Sijoitusrahasto. Lunastus. Puhelutallenne.

Tapahtumatiedot

Asiakas omisti osuuksia rahastossa, joka oli sulautumassa toiseen rahastoon. Rahaston omistajille oli annettu mahdollisuus lunastaa osuutensa ilman lunastuspalkkiota 16.9.2015 mennessä. Asiakas soitti rahastoyhtiöön 21.8.2015 kello 10:54 ja antoi puhelimitse toimeksiannon lunastaa rahasto-osuutensa. Asiakkaan osuudet lunastettiin rahaston sääntöjen mukaisesti seuraavan päivän arvolla, koska toimeksianto oli annettu kello 10 jälkeen.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että hänellä ja rahastoyhtiön asiakaspalvelijalla oli puhelinkeskustelun aikana sama verkkopalvelu tietokoneen ruudulla auki. Puhelinkeskustelun lopuksi asiakaspalvelija totesi, että ”mä teen lunastuksen tällä kurssilla”. Ruudulla rahasto-osuuden arvo oli 58,58 euroa. Rahaston lunastus oli sovittu tapahtuvaksi ruudulla olleeseen kurssiin. Lunastus tehtiin kuitenkin seuraavan päivän arvolla 50,77 euroa. Asiakas vaatii rahastoyhtiötä korvaamaan kurssitappiosta hänelle aiheutuneena vahinkona 6.080,09 euroa.

Palveluntarjoajan vastine

Rahastoyhtiö on todennut vastineessaan, että asiakkaalle ei missään vaiheessa luvattu rahaston lunastamista saman päivän arvoon. Asiakasneuvoja totesi puhelimessa tekevänsä lunastuksen ja lisäsi vielä ”ja tällä kunnossa”, ei siis ”tällä kurssilla”. Puhelun aikana ei keskusteltu lainkaan rahasto-osuuden kurssista eikä siitä, millä arvolla lunastus tapahtuisi. Rahaston sääntöjen mukaan klo 10 jälkeen annetut lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavalle päivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Olisi erittäin epätodennäköistä, että asiakaspalvelija antaisi virheellistä tietoa lunastusajoista. Koska toimeksianto annettiin noin kello 11, lunastus toteutettiin sääntöjen mukaisesti seuraavan pankkipäivän arvoon. Rahastoyhtiö ei ole antanut asiakkaalle virheellistä tietoa lunastuksessa käytettävästä arvosta. Näin ollen perusteita asiakkaan esittämälle korvausvelvollisuudelle ei ole.

Selvitykset

- haston säännöt

- iakkaan 19.8.2015 lähettämä verkkopalveluviesti, jossa hän tiedustelee miten rahasto-osuudet pitäisi lunastaa niin, ettei lunastuspalkkiota peritä.

- llenne asiakkaan ja rahastoyhtiön asiakaspalvelijan välisestä puhelusta 21.8.2015 klo 10:54.

Ratkaisusuositus

Kysymyksen asettelu

Asiakkaan ja rahastoyhtiön välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Arvopaperilautakunnan on arvioitava sopivatko asiakas ja rahastoyhtiön asiakaspalvelija rahasto-osuuksien lunastuksessa käytettävästä arvosta rahaston säännöistä poiketen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Sijoitusrahastolain 49 §:n mukaan rahastoyhtiön on rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta sijoitusrahaston säännöissä tarkemmin määrätyllä tavalla ja määrättyinä ajankohtina lunastettava hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuus. Rahasto-osuus on lunastettava välittömästi sijoitusrahaston varoista rahasto-osuuden 48 §:n mukaan määräytyvästä lunastuspäivän arvosta.

Rahaston sääntöjen mukaan ennen kello 10:00 saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan saman päivän arvolla. Kello 10:00 jälkeen saapuneet lunastustoimeksiannot toteutetaan seuraavalle pankkipäivälle laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Asian arviointi

Arvopaperilautakunta on kuunnellut asiakkaan ja rahastoyhtiön asiakaspalvelijan välisen puhelutallenteen. Puhelussa ei keskustella rahasto-osuuden sen hetkisestä arvosta eikä siitä käy asiakkaan esittämällä tavalla ilmi, että heillä olisi samat tiedot näkyvillä tietokoneen näytöllä. Asiakaspalvelija toteaa ainoastaan asiakkaan omistamien rahasto-osuuksien arvon nousseen hyvin. Lautakunta katsoo asiakaspalvelijan puhelun lopuksi sanoneen ”mä teen ne lunastukset tästä ja, tota, tällä kunnossa” sen jälkeen, kun hän oli varmistanut asiakkaalle, ettei lunastuksesta peritä lunastuspalkkiota. Arvopaperilautakunta katsoo, ettei asiakkaan kanssa ole sovittu rahasto-osuuksien lunastuksessa käytettävästä arvosta rahaston säännöistä poiketen.

Lopputulos

Lautakunta ei suosita korvausta.

Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Kajala

Pönkä

Repo

Sario

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia