Haku

APL 662/02

Tulosta

Asianumero: APL 662/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 14.10.2002

Osakesijoittaminen toimeksiannon toteuttaminen järjestelmän toimiminen kaupankäynnin ehdot

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas teki seuraavan selvityksen pankille tehdystä toimeksiannosta koskien Tieto-X Oyj:n osakkeita:

1. 21.3.2002 kello 10:26 jätetty ostotarjous 400 kpl a’ 3.70 €;

2. 21.3.2002 kello 14:46 muutettu hinnaksi a´ 3.77 €, vahvistus saatu sähköpostilla;

3. 22.3.2002 kello 8:34 lähetetty kysely pankkiin siitä, miksei tarjous ole näkynyt pörssisissä edellisenä iltana, koska ylin ostotarjous ollut 21.3.2002 18:50:08 3.76 €;

4. pankki soitti asiakkaalle tämän jälkeen ja selvitti tilannetta puhelimessa. Asiakas oli pyytänyt kirjallisesti vastauksen, jonka sai iltapäivällä. Pankki ilmoitti, että teknisen häiriön vuoksi tarjous ei ollut mennyt pörssiin, mutta kommentilla: “kauppa ei olisi kuitenkaan toteutunut”. Asiakkaasta tämä tuntui oudolta, koska hinta olisi ollut päivän ylin tarjous;

5. pankin edustaja soitti 25.3.2002 ilmoittaen, että inhimillisen erehdyksen vuoksi tarjous ei ollut mennyt pörssiin. Asiakas pyysin kirjallisesti vastausta, jolloin syyksi olikin tullut tekninen häiriö. Asiakas oli pyytänyt vielä uuden vahvistuksen asialle, koska inhimillinen erehdys oli muuttunut tekniseksi häiriöksi.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Asiakas antoi 21.3.2002 kello 10:32 pankin konttorissa toimeksiannon ostaa 400 kappaletta Tieto X osaketta rajahintaan 3,70 EUR. Toimeksianto välittyi pankin pankkiiriliikkeeseen, joka toimitti sen edelleen Helsingin Pörssi Heti kaupankäyntijärjestelmään (“markkinapaikka”) kello 10:32. Toimeksianto oli voimassa yhden päivän.

21.3.2002 kello 14:46 pankkiiriliike vastaanotti yllä mainittua toimeksiantoa koskevan muutosilmoituksen, jossa rajahinta haluttiin muuttaa olemaan 3,77 EUR. Toimeksiannon voimassaoloaikaa ei muutettu.

Meklari otti alkuperäisen ostotarjouksen pois markkinapaikalta muuttaakseen rajahinnan asiakkaan antamaa muutosta vastaavaksi. Tämä muutos tehtiin kello 14:46. Muutoksesta lähti viesti myös asiakkaan konttoriin, joka vahvisti muutoksen asiakkaalle.

Samanaikaisesti kun järjestelmä käsitteli muutosta, lähti järjestelmävirheen takia alkuperäinen toimeksianto “uutena” toimeksiantona markkinapaikalle. Tämän seurauksena muutettu toimeksianto ei koskaan päätynyt markkinapaikalle. Muutospyyntö näytti samanaikaisesti pankkiiriliikkeen järjestelmässä käsitellyltä.

22.3.2002 konttori tiedusteli asiakkaan pyynnöstä selvitystä, miksi hänen antamansa toimeksianto ei ollut toteutunut / ei näkynyt pörssin listoilla. 22.3 (sähköposti) ja 25.3.2002 (puhelin ja sähköposti) pankkiiriliike antoi selvityksen konttorille ja asiakkaalle, että teknisen virheen vuoksi toimek-siantoon tehty muutos ei koskaan päätynyt markkinapaikalle. Lisäksi pankkiiriliike konttorille antamassaan vastauksessa totesi, ettei toimeksianto olisi toteutunut 21.3.2002.

Asiakas esitti 22.3.2002 selvityspyynnön konttorille, miksi hänen toimeksian-tonsa ei ollut päätynyt markkinapaikalle. Selvityksen saatuaan asiakas otti 4.4.2002 yhteyttä Arvopaperilautakuntaan ja pyysi asian käsittelyä siltä osin, oliko hänen saamansa selvitys asianmukainen. Asiakas erityisesti pyysi selvitystä pankkiiriliikkeen antamaan selitykseen ”ei olisi kuitenkaan toteutunut” ja siihen että, miten inhimillinen virhe oli voinut muuttua tekniseksi virheeksi.

Asiakkaan ja pankin väliseen toimeksiantoon sovelletaan Arvopaperin osto-ja myyntitoimeksiannon yleisiä ehtoja, 9.10.2000. Ehtojen mukaan asiakkaalla oli oikeus muuttaa toimeksiantoa ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä. Pankkiiriliike otti muutoksen vastaan ja sitovasti ilmoitti, että muutos oli tullut voimaan 21.3.2002 kello 14:46.

Pankkiiriliike ilmoitti, että toimeksianto ei olisi toteutunut asiakkaan antamaan rajahintaan. Pankkiiriliike tarkisti Helsingin Pörssistä 21.3.2002 kello 14:46 jälkeisen tarjoustilanteen Tieto-X osakkeessa. Alimmillaan myyntinoteeraus oli pörssipäivän päättymiseen asti 3,79 EUR. Viimeiseksi ostotarjoukseksi jäi 3,76 EUR, joka oli alhaisempi kuin asiakkaan antama rajahinta. Toteutuneiden kauppojen alhaisin hinta oli muutoksen jälkeen 3,79 EUR. Pankkiiriliike myöntää, että asiakkaalle annettu vastaus oli hieman harhaanjohtava, mutta perustui siihen, ettei muutoksen hyväksymisen jälkeen toteutunut yhtään kauppaa asiakkaan antamaan rajahintaan.

Asiakas reklamoi toimeksiantoa seuraavana päivänä. Virhe myönnettiin saman päivän aikana pankkiiriliikkeessä. Asiakas ei kuitenkaan halunnut tehdä uutta toimeksiantoa virheen korjaamiseksi. Lisäksi pankkiiriliike ei omien selvitystensä perusteella ole missään vaiheessa ilmoittanut, että kyseessä olisi ollut inhimillinen virhe.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan mukaan asiassa on tullut selvitetyksi, että asiakas on käynyt arvopaperikauppaa, johon sovellettiin pankin voimassa olleita arvopapereiden osto- ja myyntitoimeksiannon yleisiä ehtoja 9.10.2000 lukien.

Asiakkaan ja pankin välinen tapahtuma kuvaus on molemmilla osapuolilla yhdenmukainen, joten tapahtumakuvauksessa ei Arvopaperilautakunta ole havainnut eroavaisuuksia. Osapuolten erimielisyys on kohdistunut erityisesti siihen, onko pankki toiminut oikein asiakkaan antamassa ostotoimeksiannossa ja muuttamisessa.

Arvopaperilautakunta katsoo, että arvopaperikaupan toteuttamiseen ja muuttamiseen sovelletaan em. arvopaperikaupan yleisten ehtojen kohta 2. toimeksiannon voimaantulo ja sisältö, jossa todetaan, että ”asiakkaalla on oikeus muuttaa tai peruuttaa toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä.” Tämän ehdon puitteissa on asiakkaalla ollut mahdollisuus tehdä toimeksiantoa koskevat muutokset. Muilta osin toimeksiannon toteutuminen sitovasti tapahtuu julkisen markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Näin ollen Arvopaperilautakunta katsoo, että pankin arvopaperitoimeksiantoja välittävä taho on toiminut tapauksessa epätyydyttävästi ja asiakkaalle ensivaiheeseen annettu selvitys on ollut epätäsmällistä, mistä syystä asiakkaan selvityspyyntö Arvopaperilautakunnalle on ollut aiheellinen. Mutta koska tapauksesta ei ole aiheutunut asiakkaalle taloudellista vahinkoa ja toimeksiannon lopputulos olisi ollut vastaavanlainen, vaikka asiakkaan tekemä toimeksiannon muutos olisi mennyt markkinapaikalle asiakkaan pyynnön mukaisesti, sovittujen hintarajojen puitteissa. Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaan tekemä valitus pankin toiminnasta on muilta osin aiheeton.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Myllylä, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta