Haku

APL 647/02

Tulosta

Asianumero: APL 647/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperin liikkeeseenlaskija-asiat

Ratkaisu annettu: 18.06.2002

Arvopaperin arvoon vaikuttavat olennaiset tiedot Toimivalta

Asiakas A on ostanut Yritys X Oyj:n osakkeita keväällä 2000 lehtitietojen perusteella 4000 kpl. Yritys X:stä oli annettu tulosvaroitus seuraavana päivänä, jolloin asianomaisen yhtiö X:n osakkeen kurssi laski voimakkaasti. A on myöntänyt, ettei mikään luottolaitos tai sijoituspalveluyritys ole toiminut virheellisesti, vaan Yritys X Oyj on antanut julkisuuteen virheellistä informaatiota. A:n mielestä asiaa koskeneet lehtiartikkelit olivat täysin virheelliset. A:n näkemyksen mukaan yhtiön johdossa olleet henkilöt ovat tienneet osakkeen todellisen arvon ja osakkeiden kurssi on saatu keinotekoisesti nostettua ylöspäin. A katsoo, että häntä on erehdytetty osakkeen arvon suhteen.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus 

Arvopaperilautakunnan ohjesäännön 3 §:n 3 momentin mukaan Arvopaperilautakunta ei ota kantaa vaatimuksiin, jotka kohdistuvat muuhun kuin sijoituspalveluja tarjoavaan yritykseen tai rahastoyhtiöön. Arvopaperin liikkeeseenlaskua koskevat kysymykset on rajattu Arvopaperilautakunnan perustamista koskevassa sopimuksessa Arvopaperilautakunnan toimivallan ulkopuolelle. Arvopaperilautakunta toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa ratkaista kysymyksessä olevaa asiaa.

Asia annetaan tiedoksi HEX Oyj/ Helsingin Arvopaperipörssi Oyj :n kurinpitolautakunnalle sekä Rahoitustarkastukselle.

 

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia