Haku

APL 630/02

Tulosta

Asianumero: APL 630/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperin liikkeeseenlaskija-asiat

Ratkaisu annettu: 26.08.2002

Keskitetty arvo-osuusrekisteri arvo-osuuksien kirjautuminen arvo-osuustilille vahingonkorvausvaatimus

Asiakas oli antanut 9.5.2001 Elisa Communication Oyj:n vaihtotarjouksen pääjärjestäjälle toimeksiannon vaihtaa asiakkaan Riihimäen Puhelin Oy:n osakkeet Elisa Communications Oyj:n osakkeisiin vaihtotarjouksen mukaisesti. Asiakkaan arvo-osuustili oli kuitenkin avattuna eri pankissa kuin mitä pääjärjestäjän pankki oli. Osakkeiden vaihtotarjouksen listalleottoesitteen mukaan vaihtotarjouksessa saadut Elisa Comminications Oyj:n A-osakkeet olivat julkisen kaupankäynnin kohteena arviolta 14.6.2001.

Elisa Communications Oyj:n ilmoituksen mukaan Riihimäen Sanomissa 14.6.2001 todettiin, että vaihtotarjouksessa annettavat Elisan osakkeet kirjattiin osakkeenomistajien arvo-osuustileille 13.6.2001. Kaupankäynti aloitettiin aikaisemman ilmoituksen mukaisesti 14.6.2001. Asiakkaalla oli perusteltu syy olettaa, että hänen uudet Elisan osakkeet olivat olleet hänen käytettävissään 14.6.2001. Mitään puutteita tai esteitä ei asiakkaalle oltu pääjärjestäjän toimesta ilmoitettu 9.5.2001 tai sen jälkeen.

Asiakas teki 25.6.2001 myynitoimeksiannon osakkeista tilinhoitajayhteisönä toimivaan pankkiinsa, joka ei kuitenkaan ottanut vastaan hänen myyntitoimeksiantoaan kyseessä olevista osakkeista, koska kyseisiä osakkeita ei ollutkaan asiakkaan arvo-osuustilillä.

Asiakas halusi Arvopaperilautakunnan kautta selvitettäväksi, mitä oli tapahtunut ja kuka on asiassa vastuussa. Asiakas vaatii korvauksena Elisa Communications Oyj:n osakkeiden markkinahintaeron (19,30 € - 17,50 € / osake) 14.6. - 25.6.2001 väliseltä ajalta. Arvopaperilautakunta katsoi tarpeelliseksi pyytää asiassa vastineen myös asiakkaan tilinhoitajayhteisönä toimivalta pankilta, koska pääjärjestäjä oli ilmoittanut kantansa asiasta asiakkaalle jo aiemmin.

Pääjärjestäjä katsoo, ettei asiakkaalle ole aiheutunut vahinkoa siitä, etteivät osakkeet ole olleet asiakkaan arvo-osuustilillä 14.6.2001. Pääjärjestäjä pitää myös selvittämättömänä, että asiakas olisi koettanut luopua osakkeista ennen 21.6.2001, sillä pääjärjestäjä on saanut ilmoituksen puuttuvista osakkeista 21.6.2001 ja osakkeet oli kirjattu asiakkaan tilinhoitajayhteisöpankissa asiakkaan arvo-osuustilille vielä samana päivänä.

Elisan osakkeiden kirjausreititykset hyväksytyistä vaihtotarjouksista tehtiin 13.6.2001. Reititysten perusteella tehdyissä tarkistuksissa asiakkaan arvo-osuustilille tehty kirjaus ei näkynyt puutteellisena tai hylkääntyneenä tapahtumana. Näin ollen pääjärjestäjällä oli perusteltu syy olettaa tilityksen suoriutuneen asiakkaan tilinhoitajayhteisöpankkiin. Tämän lisäksi kirjauspäivämäärä vaihtotarjouksessa oli ilmoitettu arviona, sillä suurena massana tehtyyn osakkeiden tilitykseen liittyi ajojen yhteydessä tehtäviä kontrolleja ja tarkistusajoja.

Riihimäen Puhelin Oy:n osakkeiden vaihto- ja merkintäpaikkoina toimivat pääjärjestäjän pankin konttorit. Vaihto- ja merkintäaika oli 24.4 - 30.5.2001. Esitetyn selvityksen mukaan asiakas oli jättänyt osakekirjat vaihtoon ja tehnyt merkinnän 9.5.2001 pääjärjestäjän pankissa. Jo tätä aiemmin eli 11.4.2001 asiakas oli avannut tilinhoitajayhteisöpankissa arvo-osuustilin, jonka numero oli vaihdon yhteydessä pääjärjestäjän pankissa tallennettu merkintälistaan virheettömästi.

Vaihtotarjouksen päätyttyä ja Elisa Communications Oyj:n hyväksyttyä osakemerkinnät, uudet osakkeet toimitettiin merkitsijöiden arvo-osuustileille siten, että vaihtotarjousta hoitava pääjärjestäjän pankkiryhmä reititti osakkeet konekielisesti 13.6.2001 Arvopaperikeskuksen keskitetyn rekisterin kautta eri tilinhoitajayhteisöille. Välitetyille tapahtumille Arvopaperikeskuksen keskitetty rekisteri suorittaa jo oikeellisuustarkistuksia ja jos tapahtuma siinä todetaan oikeaksi, niin vasta tämän jälkeen tapahtuma pääsee välittymään tilinhoitajayhteisöön asti. Myös tilinhoitajayhteisö tarkistaa vastaanottamansa tapahtumat ja tuottaa virheellisistä tapahtumista virheraportin. Tässä kyseissä ajossa tilinhoitajayhteisöpankkiin tulleista tapahtumista hylkääntyi vain kolme tapahtumaa. Kyseisessä välityksessä ei asiakkaan tapahtuma tullut pankkiin saakka.

Arvopaperikeskuksessa otettiin keväällä 2001 käyttöön uusia tarkistussääntöjä liittyen juuri tällaisiin konekielisesti välitettäviin (reititettyihin) tapahtumiin. Siinä keskitetty rekisteri hylkää tapahtumat jo välitysvaiheessa, mikäli toteaa tapahtumassa olevan jotakin vikaa. Nämä hylkäämänsä tapahtumat keskitetyn rekisterin oli tarkoitus välittää takaisin hylättynä merkintäpaikkaan.

Näin ollen tilinhoitajayhteisöpankki eikä pääjärjestäjän pankki saaneet hylkääntyneinä takaisin mitään tapahtumia. Hylkääntyminen ei siis ole tapahtunut välittäjän (reitittäjän) eikä tilinhoitajayhteisön järjestelmissä, vaan Arvopaperikeskuksen uusien tarkistussääntöjen perusteella jo keskitetyssä arvo-osuusrekisterissä, joka ei kuitenkaan pystynyt tuottamaan hylkyraporttia tapahtuneesta sen paremmin vastaanottavalle kuin lähettävällekään tilinhoitajayhteisölle.

Edellä kerrotun perusteella tilinhoitajayhteisöpankin näkemys asiassa on, ettei se tilinhoitajayhteisönä voi olla vastuussa tällaisesta tapahtumasta. Tämä sillä perusteella, ettei siellä tiedetty 13.6.2001, että pääjärjestäjän pankkiryhmä on yrittänyt reitittää osakkeita asiakkaan arvo-osuustilille eikä tilinhoitajayhteisöpankki saanut mitään signaalia reitityksen epäonnistumisesta voidakseen ryhtyä tutkimaan keskitetyssä rekisterissä tapahtunutta hylkääntymistä.

Tilinhoitajayhteisöpankin näkemyksen mukaan ensisijainen vastuu osakkeiden toimittamisesta merkitsijälle on merkintäpaikkana toimineella vaihtotarjouksen järjestäjällä, jonka tosin on kieltämättä työlästä huolehtia reitityksen onnistumisesta, jos siihen ei ole lainkaan reitityksessä käytettävän keskitetyn arvo-osuusrekisterin järjestelmätukea.

Vaihtoehtoinen tapa toimittaa osakkeet merkitsijälle on lähettää kirjaushakemus siihen tilinhoitajayhteisöön, jossa merkitsijän arvo-osuustili on. Tämä menettely ei kuitenkaan ole realistinen vaihtoehto suuria tapahtumamääriä käsiteltäessä. Siihen voitiin kuitenkin turvautua 21.6.2001, jolloin pääjärjestäjä toimitti asiakkaan osakkeista erillisen kirjaushakemuksen tilinhoitajayhteisöpankkiin kello 14.07. Arvo-osuustilikirjaus tehtiin tilinhoitajayhteisöpankissa samana päivänä kello 15:20, jotta asiakas saattoi myydä osakkeensa mahdollisimman pian. Myynti tapahtui 25.6.2001, joka oli väliin osuvan juhannuksen vuoksi tilikirjausta seuraava ensimmäinen pörssipäivä.

Arvopaperilautakunnan mukaan asiassa on kiistatta tullut selvitetyksi se, että asiakkaalla ei ole ollut käytettävissään arvo-osuustilillään Elisa Communications Oyj:n A-osakkeita silloin kuin ne pääjärjestäjän tekemän listalleottoesitteen, Elisan pörssitiedotteen sekä muiden ennakkotietojen perusteella olisi pitänyt olla.

Sekä pääjärjestäjä että tilinhoitajayhteisöpankki ovat todenneet, ettei kummallekaan heistä tullut missään vaiheessa uusien merkittyjen osakkaiden konekielistä massa-ajoa suoritettaessa tietoa siitä, ettei jokin suoritus olisi mennyt normaalin tavan mukaisesti perille. Molemmat osapuolet ovat katsoneet, että asiakkaan osakkeiden reitittymisajon hylkääntyminen ei ole tapahtunut pääjärjestäjän eikä tilinhoitajayhteisön järjestelmissä.

Arvopaperilautakunnan mielestä on selvää, ettei tilinhoitajayhteisöpankki voi olla vastuussa tällaisesta tapahtumasta, koska siellä ei voinut olla tietoa siitä, että pääjärjestäjän pankkiryhmä on yrittänyt reitittää osakkeita asiakkaan arvo-osuustilille. Näin ollen tilinhoitajayhteisöpankki ei ole saanut mitään signaalia reitityksen epäonnistumisesta voidakseen ryhtyä tutkimaan keskitetyssä rekisterissä tapahtunutta hylkääntymistä.

Tapauksessa asiakas on ollut toimeksiantosuhteessa vain pääjärjestäjään listalleottoesitteen mukaisesti, jossa annetaan ohjeet osakkeenomistajalle menettelystä vaihtotarjouksesta. Näin ollen asiakkaan on toimittava kyseisen esitteen mukaisesti saadakseen osakkeiden merkinnän suoritetuksi. Pääjärjestäjän listalleottoesitteessä todetaan osakkeiden kirjaamisesta arvo-osuustilille, että merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuuksina vaihtotarjouksen hyväksyneiden osakkeenomistajien arvo-osuustilille, kun vaihtotarjouksen hyväksymisestä on päätetty. Tämän jälkeen osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustilille arvioilta 13.06.2001. Kukin tilinhoitajayhteisö toimittaa osakkeiden kirjauksesta palveluehtojensa mukaisesti tili-ilmoituksen osakkeenomistajalle.

Vaikka vaihtotarjouksen ehtojen mukaan kirjautumispäivämäärä on arvio, on Arvopaperilautakunnan mielestä kuitenkin selvää, että arvio on muuttunut sitovaksi ehdoksi sanomalehdessä olleen virallisen ilmoituksen jälkeen. Tämän lisäksi vaihtotarjouksen kohdassa on ilmoitettu, että tiettyjen menettelyjen jälkeen, jos merkintä on tehty asianmukaisesta, osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Tämän ehdon valossa on Arvopaperilautakunnan mielestä selvää, että pääjärjestäjä vastaa lähtökohtaisesti siitä, että arvo-osuudet päätyvät asiakkaan tilille.

Asiassa on kuitenkin tullut kiistatta myös selvitetyksi se, että virhe tai viivästyminen on aiheutunut kolmannen osapuolen järjestelmähäiriöstä. Arvopaperikeskuksen keskitetty rekisteri ei ole tapauksessa toiminut niin, kuten sen olisi lähtökohtaisesti tullut toimia. Arvopaperilautakunta kuitenkin katsoo, ettei pääjärjestäjä voi siirtää sopimussuhteessa olevaan asiakkaaseen nähden vastuuta kolmannelle osapuolelle eli Arvopaperikeskukselle, vaikka virhe selkeästi on tapahtunut Arvopaperikeskuksen järjestelmien kehittymättömyydestä ilmoittaa osapuolille epäonnistuneista reitityksistä.

Näin ollen Arvopaperilautakunta lähtee siitä, että pääjärjestäjä vastaa asiakkaalle arvo-osuuksien toimittamisesta, sillä osakkeiden toimittamista koskeva viivästyminen on tapahtunut täysin asiakkaasta riippumattomasta syystä. Pääjärjestäjä on listalleottoesitteen ehtojen mukaan velvollinen toimittamaan osakkeet asiakkaalle toimeksiannon mukaisesti. Asiakkaan ja pääjärjestäjän välisessä suhteessa ei ole kohtuullista, että pääjärjestäjä vetoaa viivästymisessään kolmanteen osapuoleen. Pääjärjestäjä ei voi asiakkaaseen nähden vedota Arvopaperikeskuksen tekemään virheeseen vastuusta vapautuakseen. Arvopaperikeskus taasen vastaa pääjärjestäjälle toiminnastaan sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.

Koska asiakas on listalleottoesitteen ehtojen mukaan ollut sopimussuhteessa vain pääjärjestäjään, Arvopaperilautakunta katsoo, että asiakkaalle aiheutunut vahinko on syntynyt päävälittäjän vastuulle kuuluvasta ja ostajasta riippumattomasta syystä. Tästä syystä Arvopaperilautakunta suosittelee pääjärjestäjää korvaamaan asiakkaalle asiasta aiheutuneen vahingon, joka kyseisessä tapauksessa on se Elisa Communications Oyj:n A-osakkeiden markkinahintaero (19,30 € - 17,50 € / osake) 21.06.2001-25.06.2001 väliseltä ajalta.

Koska aikaisemmasta myyntiajankohdasta kuin 21.06.2002 ei asiassa ole näyttöä, katsoo Arvopaperilautakunta, ettei asiakkaalle ole aiheutunut asiassa myöskään vahinkoa 14.06.2001 – 20.6.2001 väliseltä ajalta. Tämä siitä syystä, ettei korvauksen perusteena voi olla vain päivämäärä, jolloin arvo-osuuksien olisi tullut olla asiakkaan käytettävissä, jollei siitä tosiasiallisesti ole aiheutunut asiakkaalle mitään haittaa.

Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Teperi ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia