Haku

APL 606/02

Tulosta

Asianumero: APL 606/02 (2002)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 18.06.2002

Arvopaperivälittäjäoikeuksien peruuttaminen Toimivalta

Asiakas A on pyytänyt Arvopaperilautakuntaa selvittämään Pankkiiriliike B Oy:n toimiluvan peruuttamista ja siihen liittyviä vaiheita. A:n mielestä hänelle on aiheutunut vahinkoa, kun Optiopörssi C Oy on vuonna 1989 toiminut virheellisesti ja silloisen Pankkitarkastusviraston ohjeiden vastaisesti. Pankkiiriliike B:n asiakkaat menettivät varoja Optiopörssi C:n sulkiessa Pankkiiriliike B:n asiakastilejä. Pankkitarkastusvirasto ei ollut seurannut toiminnan täytäntöönpanoa, josta syystä A:lle oli aiheutunut vahinkoa.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus. Arvopaperilautakunnan ohjesäännön 3 §:n 3 momentin mukaan Arvopaperilautakunta ei ota kantaa vaatimuksiin, jotka kohdistuvat muuhun kuin sijoituspalveluja tarjoavaan yritykseen tai rahastoyhtiöön. Tässä kyseisessä tapauksessa ei ole enää olemassa kyseistä, mahdollisesti vastuussa olevaa sijoituspalveluyritystä.

Tämän lisäksi asiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista Arvopaperilautakuntaan, on kulunut yli kaksi vuotta siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä sijoituspalveluyritykseen, Arvopaperilautakunta ei anna asiassa ratkaisusuositusta. B Oy:n toimilupa on peruutettu asiakirjojen mukaan Pankkitarkastusviraston toimesta jo vuonna 1989. Viimeisimmät kirjelmät asiasta on tehty Rahoitustarkastukselle vuodelta 1999.

Arvopaperilautakunta toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa ratkaista nyt kysymyksessä olevaa asiaa.

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia