Haku

APL 601/02

Tulosta

Asianumero: APL 601/02 (2002)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 18.06.2002

Arvo-osuustiliehdot pankin käytäntö asiassa

Asiakas A halusi ostaa täydennyserän Pörssiyhtiö X Oyj:n osakkeita ja pyysi luottolaitosta siirtämään kyseiset arvo-osuudet A:n ilmoittamalle Arvopaperikeskuksen arvo-osuustilille ilmaiseen säilytykseen aikaisemmin ostamiensa osakkeittensa tapaan.

Luottolaitos oli kuitenkin ilmoittanut, että A:n tulee avata arvo-osuustili asianomaisessa luottolaitoksessa, jotta kyseisten lisäosakkeiden ostaminen olisi mahdollista. A:lla oli jo varattuna osakkeiden ostamiseen varat samaisen luottolaitoksen tilillä, joten hän suostui luottolaitoksen vaatimuksesta arvo-osuustilin avaamiseen.

A halusi Arvopaperilautakunnan selvittävän, oliko luottolaitos toiminut oikein, vaatiessaan häntä avaamaan luottolaitoksessa arvo-osuustilin, jotta A pystyisi tekemään lisämerkinnän osakeomistuksiinsa, jotka muutoin olivat Arvopaperikeskuksen säilytettävänä.

Luottolaitos on vastauksessaan todennut, että se edellyttää sekä asiakkaan arvo-osuustilin että rahatilin olevan luottolaitoksessa asiakkaan tehdessä arvopapereiden ostotoimeksiantoja. Arvopapereiden myyntitoimeksiantojen toteuttaminen on kuitenkin mahdollista, vaikka asiakkaan arvo-osuustili onkin muualla kuin kyseissä luottolaitoksessa. Luottolaitoksen mukaan kyseinen ehto perustuu osakekaupankäyntijärjestelmän teknisiin ominaisuuksiin ja riskienhallinnan asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi tällä tavoin meneteltäessä A:n osakeostosta aiheutuvat kustannukset ovat edullisemmalla tasolla kuin siinä tapauksessa, että osakkeet kirjattaisiin Arvopaperikeskuksessa olevalle arvo-osuustilille. Luottolaitoksen mukaan alalla on yleistä asettaa asiakkaalle ehtoja arvo-osuustilin suhteen.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus. Kyseisen luottolaitoksen arvo-osuustilin yleisten ehtojen kohdan 7. mukaan arvo-osuustilin pitoon liittyvän rahaliikenteen hoitamiseksi asiakkaalla on oltava tili kyseisessä luottolaitoksessa (hoitotili). Tämä tili A:lla oli luottolaitoksen ehtojen mukaan ollut. A ei kyseissä tapauksessa olisi kuitenkaan halunnut avata kyseisen luottolaitoksen arvo-osuustiliä, vaan merkitä vain lisää osakkeita, suorittaa maksu kyseisen luottolaitoksen omalta tililtä ja siirrättää arvo-osuudet suoraan säilytettäväksi Arvopaperikeskuksen ylläpitämään ilmaiseen rekisteriin.

Luottolaitoksen osto- ja myyntiehtojen mukaan arvopapereiden ostotoimeksiannon antajan velvollisuus on suorittaa toimeksiannon mukaisten arvopapereiden kauppahinta välittäjän saataville ja kaupasta mahdollisesti menevällä varainsiirtoverolla lisättynä arvopapereiden ostotoimeksiannon suoritus- tai selvityspäivänä Luottolaitoksen ehdoissa ei velvoiteta arvo-osuustilin avaamista osto- tai myyntitoimeksiantojen yhteydessä, vaan kohdassa 4.5 todetaan, että välittäjällä on oikeus tarvittaessa varmistua siitä, että asiakas voi suorittaa ostotoimeksiannon mukaisen kauppahinnan ja välittäjän toimeksiantoon liittyvän saatavan. A on kirjeessään todennut, että hänellä oli kyseissä luottolaitoksessa maksutili, jonka saldon luottolaitos olisi tarvittaessa voinut tarkastaa toimeksiannon toteuttamista varten. Arvopaperilautakunta katsoo A:n täyttäneen osto- ja myyntitoimeksiantojen yleisten ehtojen vaatimuksen.

Luottolaitoksen ehdoissa on myyntitoimeksiantojen osalta todettu, että asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että myyntitoimeksiannon kohteena olevat arvo-osuudet ovat välittäjän käytettävissä toimitusta varten arvo-osuuksien selvitystä koskevien pörssin sääntöjen mukaisesti. Tämäkin vaatimus tulee A:lta täytettyä, vaikka arvo-osuuksien säilytys tapahtuukin Arvopaperikeskuksen kautta. Arvopaperilautakunta katsoo, että luottolaitoksen esittämät tekniset syyt tai riskienhallinnan asettamat vaatimukset eivät ole riittäviä syitä rajoittamaan A:n oikeutta valita palveluntarjoajaansa.

Arvopaperilautakunta katsoo, että luottolaitos ei ole kyseissä tapauksessa toiminut omien sopimusehtojensa mukaan vaatiessaan A:ta avaamaan arvo-osuustilisäilytyksen kyseisessä luottolaitoksessa ostotoimeksiannon toteuttamista varten.

A ei ole esittänyt asiassa korvausvaatimusta palvelutarjoajalta.

 

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia