Haku

APL 307/09

Tulosta

Asianumero: APL 307/09 (2010)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 18.11.2010

Osakeannin merkinnän epäonnistuminen

Tapahtumatiedot

Asiakas on saanut pankilta 18.3.2009 viestin, jossa hänelle on ilmoitettu, että hänen arvo-osuustilillä oleviin osakkeisiin liittyy toimenpiteitä edellyttävä osakeanti. Yhtiö, jonka osakkeita asiakas omisti, järjesti uusmerkinnän 20.3. – 3.4.2009. Viestissä oli kuvaus yhtiön uusmerkintänä toteutetusta osakeannista ja merkintäohje asiakkaalle. Tiedotteen mukaan, mikäli asiakas ei halua merkitä osakkeita, asiakas voi myydä merkintäoikeutensa Helsingin pörssissä. Merkintäoikeudet olivat julkisen kaupankäynnin kohteena 20.3.2009 alkaen. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyi 27.3.2009 klo 18.20. Pankki lähetti asiakkaalle muistutusviestit 27.3.2009 ja 2.4.2009. Pankki ilmoitti asiakkaalle myös, ettei se ryhdy toimenpiteisiin merkintäoikeuksien myymiseksi ilman asiakkaan toimeksiantoa. Asiakas antoi 27.3.2009 pankille online-palvelussa toimeksiannon ostaa lisää merkintäoikeuksia 1595 kpl, jonka jälkeen asiakkaalla oli merkintäoikeuksia yhteensä 3190 kpl. Merkintäoikeudet raukesivat arvottomina lopullisesti merkintäajan päättyessä 3.4.2009, koska asiakas ei ollut myynyt merkintäoikeuksia eikä antanut pankille toimeksiantoa merkitä uusia osakkeita.
 

Asiakkaan valitus arvopaperilautakunnalle

Asiakas kertoo, että pankin online-palvelussa tapahtunut yhtiön osakeannin merkintä epäonnistui. Asiakkaan mukaan hän on toiminut pankin ohjeiden mukaisesti merkitsemällä salkussaan olleet merkintäoikeudet. Pankki on veloittanut merkintäoikeuksien mukaisen summan asiakkaan tililtä ja annin päätyttyä poistanut merkintäoikeudet käyttämättöminä. Asiakas vaatii merkintäoikeuksien (1595 kpl) mukaisen määrän yhtiön osakkeita, 80 kappaletta (1,81 euroa/kpl).
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan asiakas on antanut pankille ostotoimeksiannon merkintäoikeuksista eikä merkintätoimeksiantoa uusien osakkeiden merkitsemiseksi. Pankin mukaan asiakas ei ole esittänyt mitään sellaista, minkä perusteella pankki olisi velvollinen korvaamaan asiakkaalle merkintäoikeuksien raukeamisesta aiheutuneen tappion. Asiakkaan esittämä korvausvaatimus on pankin näkemyksen mukaan perusteeton.
 

Selvitykset

Osapuolien kirjelmien lisäksi arvopaperilautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

1. Pankin asiakkaalle lähettämä viesti 18.3.2009, jossa ilmoitetaan, että suomalaiselle arvo-osuustilille rekisteröidylle osaketalletustodistuksen haltijalle on annettu yksitoista merkintäoikeutta jokaista arvo-osuustilillä ollutta uusmerkinnän järjestävän yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeudet on kirjattu arvo-osuustileille 17.3.2009 ja ne ovat oikeuttaneet merkitsemään osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita hintaan 1,81 euroa osakkeelta. Osakeannin ehtojen mukaisesti 20 merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen.

Tiedote sisältää esimerkin, jossa selostetaan seuraavaa: ”salkussa on yhtiökokouspäivänä 12.3.2009 yhtiön osakkeita 200 kpl. Jokaista osaketta kohden irrotetaan 11 kpl merkintäoikeutta. Tällöin salkussa olevien merkintäoikeuksien määrä on 2 200 kpl. Yhden osakkeen merkintään tarvitaan 20 kpl merkintäoikeutta, joten 2 200 merkintäoikeudella voi merkitä 110 uutta osaketta (2200/20) 1,81 euron hintaan osakkeelta.”

Tiedotteessa on otsikko Kaupankäynti merkintäoikeuksilla. Tiedotteen mukaan, mikäli asiakas ei halua merkitä osakkeita yhtiön osakeannissa, asiakas voi myydä merkintäoikeutensa Helsingin pörssissä. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 20.3.09 alkaen. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy 27.3.09 klo 18.20. Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty 27.3.09 mennessä tai joita ei ole käytetty osakkeiden merkintään viimeistään 3.4.09, raukeavat arvottomina merkintäajan jälkeen. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin merkintäoikeuksien myymiseksi ilman asiakkaan toimeksiantoa.

Tiedotteen otsikon ”Merkintäohje pankin asiakkaille” yhteydessä todetaan, että pankin asiakkaat voivat tehdä merkinnän merkintäoikeuksien perusteella pankin palvelussa kohdassa ”Merkintäpiste”. Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.3.09 ja päättyy 3.4.09 klo 12.00. Lisäksi todetaan, että osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkintähetkellä ja se veloitetaan automaattisesti pankissa olevalta tililtä, mistä syystä tilillä on oltava riittävä kate merkinnänmaksuun.

2. Laskelma 11.8.2009, josta ilmenee, että asiakas on ostanut merkintäoikeuksia 1595 kpl, jonka jälkeen asiakkaalla oli yhtiön merkintäoikeuksia yhteensä 3190 kpl. Asiakasta on veloitettu ostosta 148,55 euroa.

3. Pankin asiakkaalle lähettämä muistutusviesti 27.3.2009, jossa asiakkaalle ilmoitetaan, että mikäli asiakas ei aio käyttää yhtiön merkintäoikeuksia uusien osakkeiden merkitsemiseen, asiakas voi myydä ylimääräiset merkintäoikeudet Helsingin pörssissä. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy 27.3.2009. Merkintäoikeudet, joita ei ole myyty 27.3.2009 mennessä, tai joita ei ole käytetty osakkeiden merkintään viimeistään 3.4.2009, raukeavat arvottomina merkintäajan jälkeen. Pankki ei ryhdy toimenpiteisiin merkintäoikeuksien myymiseksi ilman asiakkaan toimeksiantoa.

4. Pankin asiakkaalle lähettämä muistutusviesti 2.4.2009, jossa pankki ilmoittaa asiakkaalle, että yhtiön uusien osakkeiden merkintäaika päättyy perjantaina 3.4.2009 ja pankki antaa ohjeet merkintöjen tekemisestä sen palvelussa.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Tapauksessa on kysymys pankin tarjoamasta rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalvelusta ja palveluun liittyvistä menettelytavoista.

Perustelut

Arvopaperilautakunta toteaa, että osapuolet ovat yksimielisiä siitä että pankki on antanut tiedon uusmerkinnästä asiakkaalle, antanut ohjeet merkintäoikeuksien ostamisesta ja osakkeiden merkitsemisestä sekä lähettänyt kaksi viestin asiakkaalle yhtiön uusmerkinnän päättymisestä ennen merkintäajan päättymistä. Lautakunnan käsityksen mukaan asiakkaan vahinko on aiheutunut siitä, että vaikka asiakas on tarkoittanut merkitä merkintäoikeuksiensa perusteella osakkeita, on hän erehdyksessä tullut ostaneeksi itselleen lisää merkintäoikeuksia. Vahinko ei ollut estettävissä enää siinä vaiheessa, kun asiakas oli asian osalta yhteydessä pankkiin osakeannin päätyttyä 5.6.2009. Pankki on tapauksessa täyttänyt velvoitteensa asiakasta kohtaan eikä se ole siten velvollinen korvaamaan merkintäoikeuksien raukeamisesta asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa.

Suositus

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Rissanen sekä jäsenet Hulkkonen, Palin, Repo, Sario, Tauru ja Turtiainen. Sihtee­rinä toimi Mikkilä.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia