Haku

APL 237/08

Tulosta

Asianumero: APL 237/08 (2008)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 18.12.2008

Obligaatio kadonneet varat

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 12.8.2008 valituksen ja antanut lisäksi 26.9.2008 päivätyn lausuman sekä ilmoittanut 23.10.2008, ettei hänellä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Valituksessaan asiakas esitti, että hänen omistamansa kunta- tai valtio-obligaatio oli erääntynyt joskus vuosina 2001 – 2003, mutta hän ei kuitenkaan ollut saanut siitä rahojaan. Asiakas pyytää selvittämään mihin hänelle kuuluvat rahat ovat kadonneet.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Pankki on toimittanut Arvopaperilautakunnalle 11.9.2008 päivätyn vastauksen. Pankki on ilmoittanut 20.10.2008, ettei sillä ole enää uutta lausuttavaa asiassa. Vastauksessaan pankki kiistää, että asiakkaan varat olisivat kadonneet.

Asiakkaan arvo-osuustilillä oli 9.9.2003 erääntynyt joukkovelkakirjalaina. Lainan pääoma korkoineen, yhteensä 34.593 euroa, tilitettiin samana päivänä asiakkaan nimissä olevalle tilille, joka toimii säilytyksen hoitotilinä. Saaduilla varoilla asiakas oli 15.9.2003 merkinnyt Kuntaobligaatio VI/2003 -nimistä lainaa 33.072,04 eurolla. Tämä obligaatiolaina erääntyi 20.8.2007, jolloin pääoma korkoineen 33.712,80 euroa tilitettiin asiakkaan hoitotilille. Seuraavana päivänä eli 21.8.2007 asiakas oli jälleen merkinnyt kuntaobligaatiota 30.010,20 eurolla. Tämä obligaatiolaina on säilytettävänä asiakkaan arvo-osuustilillä ja se erääntyy 24.8.2009.

Asiakkaalle on 3.5.2007 konttorista annettu tarkistettaviksi asiakkaan tilin tiliotteet vuosilta 2000 – 2005. Lisäksi hänelle on lähetetty 11.1.2008 päivätty kirje, jossa vuonna 2003 tapahtunutta obligaation merkintää koskevaa asiaa on selvitetty.

Edellä kerrotun lisäksi konttorissa on asiakkaalle useampaan otteeseen suullisesti eri pankkitoimihenkilöiden toimesta yritetty selvittää erääntyneiden varojen käyttöä. Erääntyneet varat eivät ole minnekään kadonneet, vaan niillä asiakas on aina merkinnyt uusia obligaatioita.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas on pyytänyt Arvopaperilautakunnan kannanottoa siihen, onko pankki hukannut hänen varojaan.

Asiassa on riidatonta, että asiakkaan omistama joukkovelkakirjalaina erääntyi 9.9.2003. Riitaista on, se mitä erääntyneestä lainasta saaduille rahoille on käynyt.

Pankin antaman selvityksen mukaan asiakas on lainasta saaduilla rahoilla 15.9.2003 merkinnyt kuntaobligaatiota 33.072,04 eurolla. Tämän lainan eräännyttyä asiakas oli jälleen 21.8.2007 merkinnyt kuntaobligaatiota 30.010,20 eurolla. Tämä laina erääntyy 24.8.2009.

Arvopaperilautakunta katsoo pankin esittämän selvityksen olevan luotettava. Lautakunnan käytettävissä olevien tietojen mukaan pankki ei ole hukannut asiakkaan varoja.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Tauru sekä jäsenet Kontkanen, Sainio, Sario, Teperi ja Turtiainen. Sihteerinä toimi Heino.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta