Haku

APL 19/11

Tulosta

Asianumero: APL 19/11 (2011)

Kategoria: Tilinhoitajayhteisötoiminta

Ratkaisu annettu: 13.06.2011

Arvopaperikauppa tilinhoitajayhteisö raportointi

Tapahtumatiedot

Asiakas osti 2000 kpl erään yhtiön osakkeita 8.2.2000, minkä jälkeen yhtiö muutti nimeään kahteen kertaan sekä pani toimeen kaksi rahastoantia ja yhden osakkeiden yhdistämisen vuosina 2000 - 2005. Asiakas osti lisää kyseisen yhtiön osakkeita 14.6.2007 ja 20.7.2007, minkä jälkeen hän omisti yhteensä 2000 kpl osakkeita, jotka hän myi 28.2.2008.
 

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan mukaan verottaja pyysi häneltä vuonna 2009 selvitystä yhtiön osakkeiden myynnistä vuonna 2008. Selvittäessään asiaa verottajan kanssa ilmeni, että hän oli saanut pankista eri sisältöiset selvitykset kuin mitä pankki oli verottajalle suoraan toimittanut. Eroa oli muun muassa myydyn osakkeen nimessä. Lisäksi asiakkaan näkemyksen mukaan pankki on väärentänyt merkintöjä, koska oman kirjanpitonsa mukaan asiakas oli yrittänyt myydä osakkeita 11. ja 14.2.2000, mikä ei kuitenkaan onnistunut kaupankäynnin oltua keskeytyksissä, minkä lisäksi osa pankin tekemistä merkinnöistä on tapahtunut sen aukioloajan ulkopuolella.
 

Pankin vastaus asiakkaan valitukseen

Vastauksessaan pankki selvitti yhtiön toiminimihistoriaa ja osakkeeseen kohdistuneita yhtiötapahtumia sekä asiakkaan osakkeella tekemiä kauppoja ja niihin liittynyttä rahaliikennettä. Pankki kertoi myös lähettäneensä aikanaan kyseisistä tapahtumista asianmukaiset tili-ilmoitukset, minkä lisäksi asiakas on saanut kaupoista osto- ja myyntilaskelmat sekä arvopaperiotteita varallisuudestaan. Pankin mukaan se on toiminut kaikin puolin sille asetettujen velvoitteiden mukaisesti niin toimeksiantojen toteutuksissa ja yhtiötapahtumien kirjauksissa kuin varojen veloituksissa ja hyvityksissä eikä valituksessa väitettyjä päivämäärien muutoksia ole tehty eikä varoja ole ollut kadoksissa.
 

Selvitykset

Osapuolien kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asiakkaan käyttötilin tiliote helmikuulta 2000, josta ilmenee osakkeisiin liittynyt rahaliikenne
- 8.2.2000 ostotoimeksianto ja –laskelma, joista ilmenee 2000 kpl toimeksiannon toteutuneen yhdessä erässä päivän kurssiin
- ostolaskelmat 14.6.2007 200 kpl ja 20.7.2007 1000 kpl, joista ilmenee että ensimmäinen osto on toteutunut yhdessä ja jälkimmäinen kahdessa eri hintaisessa erässä
- myyntilaskelma 28.2.2008 2000 kpl, josta ilmenee myynnin toteutuneen kahdessa eri suuressa mutta samanhintaisessa erässä
- sanomalehtileikkeitä helmikuulta 2000, joista ilmenee yhtiön nimi ja kurssitaso
- asiakkaan arvopaperiote 2/2000
- tulosteita pankin järjestelmästä, joista ilmenee osakkeen tapahtumat
- tuloste ja kopio yhtiön osakkeen historiasta
- ote asiakkaan esitäytetystä veroilmoituksesta, josta ilmenee verottajan selvityspyyntö 600 kpl osakkeen osalta
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Taustaa

Lautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on ensisijaisesti kysymys asiakkaan ja verottajan välisestä asiasta, jota lautakunnalla ei ole toimivaltaa käsitellä, kuten ei myöskään asiassa esitettyä väärennysväitettä. Asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa kyse on arvopaperikaupankäynnistä sekä siihen liittyvistä raportointivelvoitteista ja tilinhoitajayhteisön toiminnasta.

Perustelut

Lautakunta arvioi asiaa vain asiakkaan ja pankin välisten seikkojen osalta. Asiasta saadun selvityksen perusteella pankki on toimittanut asiakkaalle tiedot toteutuneista kaupoista, mitä asiakas ei ole kiistänyt eikä aikanaan reklamoinut. Asiassa ei ole lautakunnan näkemyksen mukaan tullut sen toimivallan puitteissa muutenkaan esiin seikkoja, joiden perusteella pankin asiakasraportointia olisi pidettävä virheellisenä.

Suositus

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen an­tami­seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Kajala, Norros, Repo ja Sario. Sihtee­rinä toimi Sainio.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia