Haku

APL 1846/02

Tulosta

Asianumero: APL 1846/02 (2003)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 25.02.2003

Sijoitusrahastosijoitus sijoitusneuvonta reklamaatioaika toimivalta

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakas on kysynyt lautakunnalta mahdollisuutta hakea korvausta viisi vuotta sitten tekemiinsä ja yllättävän nopeasti huonoiksi osoittautuneisiin rahastosijoituksiin.

Asiakas kertoo menneensä viisi vuotta sitten pankkiin voidakseen tehdä sijoituksen rahastoihin, joita oli hyviksi kehuttu ainakin siihen asti. Asiakkaalla ei ole ollut eikä ole nytkään asiakassuhdetta eikä tiliä, mistä syystä pankin pankkiiriliikkeestä oli asiakkaan mielikuvien mukaan puhelimitse neuvottu kääntymään pankin konttorin puoleen sijoituksen tekemistä varten, koska pankkiiriliikkeellä ei ollut fyysistä asiakaspalvelupistettä. Asiakkaan oli tarkoitus sijoittaa sopiva summa tuottavasti muutaman vuoden ajaksi lähtiessään ulkomaille töihin, mistä hän pa-lasi tämän vuoden alussa.

Asiakas kertoo, että pankissa ollessaan virkailija soitti pankin pankkiiriliikkeeseen sijoituksen tekemistä varten ja myös asiakas sai puhelimessa keskustella pankkiiriliikkeen sijoitusneuvojan kanssa mahdollisista hyvistä sijoitusrahastoista. Asiakas päätyi näiden neuvojen seurauksena sijoittamaan kyseessä oleviin kahteen rahastoon 100.000 markkaa kumpaankin. Asiakas oli ymmärtänyt, että jonkinlainen riski niihin liittyi myös negatiivisen kasvun suuntaan, mutta silti yllättyi molempien rahastojen arvon puolittumisesta jo muutaman viikon kuluttua.

Asiakas pyytää Arvopaperilautakuntaa antamaan asiassa ratkaisun.
 

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan ohjesäännön 2 §:n 3 kohdan mukaan lautakunta ei anna ratkaisusuositusta, ellei tähän ole painavia syitä, jos valitusasiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista Arvopaperilautakuntaan on kulunut yli kaksi vuotta siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä sijoituspalveluyritykseen tai rahastoyhtiöön kysymyksessä olevasta asiasta. Lisäksi Arvopaperilautakunnan yleisessä toimintajärjestyksessä on todettu, että lautakunta on toimivaltainen ottamaan kantaa vaatimuksiin, joiden peruste on syntynyt 1.1.2000 tai sen jälkeen.

Kyseisessä valitusasiassa tapahtumahetken ja nyt käsiteltävänä olevan hetken välinen aika on yli viisi vuotta, mistä syystä lautakunta katsoo, ettei asian käsittely lautakunnassa ole mahdollista.

Edellä mainituilla perusteilla Arvopaperilautakunta toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa ratkaista nyt kysymyksessä olevaa asiaa.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antami-seen osallistuivat puheenjohtaja Hemmo sekä jäsenet Hoppu, Kontkanen, Parkkonen, Tiilikka ja Tuokko. Sihteerinä toimi Kouvalainen.


ARVOPAPERILAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia