Haku

APL 10/13

Tulosta

Asianumero: APL 10/13 (2014)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 10.04.2014

Toimeksianto. Rahaston lunastus.

Tapahtumatiedot

Asiassa on riitaa siitä, että onko asiakas antanut suullisesti konttorissa palveluntarjoajalle kaksi toimeksiantoa vuonna 2010 myydä rahasto-osuuksiaan, mitkä pankki olisi kuitenkin laiminlyönyt toteuttaa.

Asiakkaan valitus Arvopaperilautakunnalle

Asiakkaan mukaan hän on antanut toimeksiannot sekä 15.4.2010 että uudelleen 15.10.2010 myydä tuolloin voitolla olleet rahasto-osuutensa, mutta hänelle on ilmoitettu, ettei se käy sekä alettu painostaen myymään konsernin muita tuotteita. Asiakkaan mukaan toimeksiannosta tehtiin äänikuitti pankin järjestelmään 15.10.2010 asian mahdollista myöhempää selvittämistä varten hänen vaatimuksestaan, minkä pankki on kuitenkin salannut tai tuhonnut. Koska asiakas on pyrkinyt välttämään riitaa pankin kanssa sekä sen vaikutusta kokonaispalveluun, hän on vasta lautakunnalle 28.7.2013 tekemässään valituksessa vaatinut pankkia lunastamaan rahasto-osuudet 15.10.2010 arvolla sekä 460 euroa korkohyvityksenä.

Yhtiön vastaus asiakkaan valitukseen

Pankin mukaan asiakkaan kanssa on kyllä keskusteltu rahasto-osuuksien lunastamisesta, mutta toimeksiantoa hän ei ole tehnyt, kun hänelle oli kerrottu siitä perittävästä palkkiosta. Pankin mukaan asiakkaan konttorissa antamia toimeksiantoja ei nauhoiteta edes poikkeustilanteissa, vaan asiakkaalle annetaan aina kopio allekirjoittamastaan toimeksiantolomakkeesta sekä asiakkaan halutessa myös ilmoitus postitse. Pankki toteaa myös käyneensä läpi asiakkaan mahdollisesti asiakaspalveluun soittamat puhelut sekä verkkopankkitunnuksilla tehdyt tunnistautumiset, mutta niitä ei ole ollut. Lisäksi pankki huomauttaa, että asiakkaan esittämistä ajankohdista on kulunut huomattava aika ja osapuolten välillä on ollut useita tapaamisia, mutta asiakas ei ole tänä aikana reagoinut asiaan.

Selvitykset

Osapuolten kirjelmien lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

- raportit 30.6.2008 ja 30.6.2009 asiakkaan rahastotapahtumista

- merkintätoimeksianto 15.6.2009 ja sen vahvistus

- merkintätoimeksianto 5.6.2009 ja sen vahvistus

- tiliotteet 18.1.2008 ja 18.2.2008

- omaisuusraportti vuodelta 2010

- asiakkaalle laaditut säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmat 15.4.2010 ja 15.10.2010

- asiakkaan 3.12.2013 pankkiin lähettämä sähköposti sen siihen annettu vastaus

- asiakkaan 17.12.2013 pankkiin palautelomakkeella antama palaute

- tutkintailmoitus poliisille 6.2.2014

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Yleistä

Lautakunta antaa suosituksensa tapauksista sille esitetyn kirjallisen materiaalin ja muun selvityksen perusteella, minkä lisäksi lautakunta voi perustaa suosituksensa vain osapuolten asiassa tekemiin vaatimuksiin ja niiden tueksi esittämiin seikkoihin. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että palveluntarjoajan menettelyssä voidaan todeta jokin huolimattomuudesta johtuva virhe tai puute, joka on aiheuttanut asiakkaalle vahinkoa.

Perustelut

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, mutta vastapuolen kiistäessä sopimuksen olemassaolon tai sisällön, tulee siihen vetoavan kyetä osoittamaan sopimus toteen. Lautakunta toteaa, että tapauksessa pankki on kiistänyt asiakkaan antaneen lunastustoimeksiannon, eikä mikään muukaan seikka kuin asiakkaan kertomus tue väitettä toimeksiannosta. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asiakas on vasta pitkän ajan kuluttua puuttunut asiaan ja että hänen käytettävissään olisi ollut myös muita palvelukanavia toimeksiannon antamiseen.

Suositus

Lautakunta toteaa, että näyttämättä jää, että asiakas olisi esittämällään tavalla suullisesti antanut toimeksiannon lunastaa rahasto-osuutensa.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Arvopaperilautakunnan päätös on ollut yksimielinen. Tämän päätöksen antamiseen osallistuivat puheenjohtaja Norros ja jäsenet Kajala, Pönkä, Repo sekä Sario. Sihteerinä toimi Sainio.

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia