Haku

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset 2017 - Esimerkki pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta

1. Johdanto

Tässä oppaassa verrataan pienen kodin irtaimiston laajaa kotivakuutusta sekä erillisiä tuotevakuutuksia, jotka asiakas voi halutessaan ostaa tuotteen kaupan yhteydessä. Irtaimiston kotivakuutuksella vakuutetaan tavanomainen koti-irtaimisto. Tuotevakuutuksella vakuutetaan ainoastaan kyseinen kaupan kohteena oleva tuote, kuten esimerkiksi televisio tai matkapuhelin.

Oppaan alussa on yleistä tietoa koti-irtaimiston vakuutuksesta ja vahinkojen korvaamisesta sekä pienen kodin koti-irtaimiston laajan vakuutuksen hintavertailu. Kolmannessa luvussa on perustietoa tuotevakuutuksista. Taulukoissa on esitelty neljä markkinoilla myynnissä olevaa tuotevakuutusta (tuotevakuutus televisiolle, tietokoneelle, matkapuhelimelle ja silmälaseille). Oppaan neljännessä luvussa on korvausesimerkkejä, joissa on vertailtu kotivakuutuksen ja tuotevakuutusten perusteella saatavia korvauksia kuudessa eri vahinkotapahtumassa. Lisäksi oppaaseen sisältyy viimeisenä osiona lyhyt luonnehdinta tavaran myyjän virhevastuuta, takuuta ja vakuutuksia koskevista pääsäännöistä.

Tarkan tiedon vakuutuksista saa vakuutusehdoista, vakuutuskirjasta, tuoteselosteesta ja muusta vakuutusyhtiön antamasta materiaalista.

Lisätietoa kotivakuutuksista löydät myös Perustietoa kotivakuutuksista -oppaastamme osoitteesta www.fine.fi. Verkkosivuiltamme löydät myös muita vakuutuksia koskevia julkaisuja ja tietoa.

2. Koti-irtaimiston laaja vakuutus

2.1. Perustietoa irtaimiston kotivakuutuksesta

Irtaimiston kotivakuutuksella vakuutetaan tavanomainen koti-irtaimisto eli kodin esineet: esimerkiksi huonekalut, vaatteet, astiat ja taloustavarat, elektroniikka, kodinkoneet ja harrastusvälineet. Vakuutusyhtiöt tarjoavat eritasoisia vakuutuksia, kuten suppeita tai laajoja vakuutuksia. Joidenkin yhtiöiden kotivakuutukseen on mahdollista valita haluamansa turvat eri vahinkotyyppien varalta. Mitä suppeampi turvataso valitaan, sitä useampia vahinkotapahtumia on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä. Suppein vakuutus korvaa tavallisesti ainoastaan palo-, salamanisku- ja myrskyvahingot. Laajimmista vakuutuksista korvattavia ovat yleensä joko kaikki vahingot, jotka aiheutuvat äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, tai erilaiset rikkoutumisvahingot. Laajankin kotivakuutuksen korvauspiiriä rajoittavat vakuutusehtojen rajoitusehdot. Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi huoltoa, kulumisesta johtuvaa vahinkoa, valmistusvikaa tai katoamista. Tarkemmat rajoitusehdot löytyvät vakuutusehdoista.

Kotivakuutussopimuksessa voidaan määritellä se, kuinka suuresta rahasummasta omaisuus on vakuutettu. Kotivakuutus voi olla täysarvovakuutus tai vakuutusmäärällinen vakuutus.

Nykyisin vakuutusyhtiöt tarjoavat usein ensisijaisesti täysarvovakuutusta. Täysarvovakuutuksessa ei ole välttämättä ennalta määrättyä enimmäiskorvausmäärää, vaan vahinkotilanteessa korvaus maksetaan tuhoutuneen omaisuuden arvon mukaan. Täysarvovakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy pinta-alatietojen ym. asunnon tietojen mukaan. Irtaimistovakuutuksen hinta omalle kodille selviää pyytämällä tarjousta vakuutusyhtiöstä tai laskemalla vakuutuksen hinta vakuutusyhtiön internet-sivujen laskurilla.

2.2. Vahingon korvaaminen

Kotivakuutuksessa on aina omavastuu. Omavastuu on se osuus vahingon määrästä, joka jää vakuutuksenottajan itsensä maksettavaksi. Mikäli vahingon määrä jää alle omavastuun, vakuutuksesta ei korvata mitään. Omavastuu irtaimiston vakuutuksessa voi olla esimerkiksi 150 euroa.

Vahinko korvataan lähtökohtaisesti korjaamalla esine. Mikäli esine ei ole korjattavissa, korvataan esine jälleenhankintahinnan (uudishinta, uusarvo), päivänarvon (nykyhinta, nykyarvo), käyvän arvon tai ikävähennysehtokohdan perusteella. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää. Päivänarvossa otetaan huomioon omaisuuden iän ja kunnon arvoa alentava vaikutus. Käypä arvo on omaisuuden käteismyyntihinta, joka omaisuudesta on yleisesti saatavissa vakuutustapahtuman sattumispäivän markkinatilanteessa.

Korvaus lasketaan vahinkohetken hintojen mukaan, jolloin varsinkin elektroniikan hintataso voi olla alentunut ostohetkestä. Se, kuinka paljon jokin esine on aikoinaan ostettaessa maksanut, ei vaikuta vakuutuksesta maksettavaan korvaukseen. Rahakorvauksessa voidaan vakuutusehtojen perusteella usein ottaa lähtökohdaksi se hinta, jolla vakuutusyhtiö kyseisen tuotteen saisi hankittua. Korvaussäännöksissä on vakuutusyhtiökohtaisia eroja, jotka ilmenevät vakuutusehdoista.

Ikävähennyksiä tehdään ehdoissa mainitusta omaisuudesta. Joillakin vakuutusyhtiöillä vahingon määrää ei kaikissa tässä mainituissa esineryhmissä lasketa ikävähennystaulukkojen perusteella. Vähennykset lasketaan useimmiten jälleenhankinta-arvosta kertomalla vähennysprosentti täysillä käyttövuosilla joko 2. tai 3. käyttövuodesta alkaen. Korvattavan vahingon määrän laskemisessa on yhtiökohtaisia eroja. Ikävähennyksen lisäksi vähennetään omavastuu.

Esimerkkejä tavanomaisista ikävähennyksistä:

 • kodinkoneet 8−10 %
 • ATK-laitteet 20−30 %
 • matkapuhelimet 20−30 %
 • muut viihde- ja elektroniikkalaitteet 8−15 %
 • ansiotyössä käytettävät omat koneet ja laitteet 15−25 % 
 • vaatteet 10−30 %
 • silmälasit 10−30 %
 • urheiluvälineet 10−30 %
 • polkupyörät 9−10 %
   

Tarkempia tietoja saa vakuutusten tuoteselosteista ja vakuutusehdoista. Oman kotivakuutuksen täsmällinen sisältö ilmenee vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen muodostamasta kokonaisuudesta.

2.3. Kotivakuutusten hintavertailu

Henkilö A (nainen, synt. 1.1.1977) on vakuuttanut kotinsa koko irtaimiston laajalla kotivakuutuksella. Hän asuu yksin 30 neliön yksiössä kivirakenteisessa kerrostalossa Helsingissä, (postinumero 00970). Talo on valmistunut vuonna 1960. Irtaimisto on tyypillistä kaupunkilaisen omaisuutta eikä sisällä erityistä arvo-omaisuutta.

Vertailun esimerkeissä on valittu laajat turvatasot. Vakuutus on otettu täysarvovakuutuksena asunnon pinta-alan ja muiden asuntoon liittyvien tietojen perusteella. Omavastuu on pienin mahdollinen, jollei toisin ole ilmoitettu.

Vertailun esimerkeissä vakuutuksen hinta maksetaan yhdessä erässä, jolloin hinta voi olla edullisempi kuin useassa erässä maksettaessa. Hinnat on ilmoitettu ilman asiakkuudesta tai jäsenyydestä annettuja alennuksia. Mahdollisia keskittämisalennuksia ei ole huomioitu esimerkkien hinnoissa.

Vakuutusyhtiö Irtaimisto-vakuutuksen omavastuu Irtaimiston täysarvovakuutuksen mahdollinen enimmäiskorvausmäärä Hinta irtaimisto-vakuutus Hinta vastuu-vakuutus Hinta oikeusturva-vakuutus Vuosimaksu yhteensä
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 200 € - 140,61 € 18,33 € 32,64 € 191,58 €
Folksam Vahinkovakuutus Oy 150 € 36 790 € 94,10 € 17,25 € 21,07 € 132,42 €
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 150 € - 106,40 € 12,25 € 28 € 146,65 €
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 200 € 35 982 € 91,40 € 11,76 € 25,48 € 128,64 €
OP Vakuutus Oy 150 € Koti-irtaimisto 38 056 €. Huoneiston osat 4009 € (valinnainen turva) 103,20 €. Ilman huoneiston osia 81,60 € 15,80 € 35,30 € 154,30 €. Ilman huoneiston osia 132,70 €
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 150 € (valittavissa 115−3 500 €) - 79,07 € 17,28 € 42,85 € 139,20 €
Suomen Vahinkovakuutus Oy 200 € 35 000 € 96,65 € 11,46 € 21,28 € 129,39 €
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 130 € 34 147 € 108,20 € 17,71 € 28,79 € 154,70 €

 

Vuosimaksut pelkän irtaimiston vakuutuksen osalta ovat 79,07–140,61 euroa, kun vakuutettu asuu Helsingissä 30 neliön yksiössä. Jos vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat mukana, vuosimaksut ovat 128,64–191,58 euroa.

3. Tuotevakuutukset

Tuotevakuutuksella vakuutetaan tietty yksittäinen esine, kuten esimerkiksi televisio tai puhelin. Vakuutus ostetaan kyseisen tuotteen kaupan yhteydessä myymälästä tai verkkokaupasta. Tuotevakuutus on tyypillisesti voimassa puolesta vuodesta muutamaan vuoteen ja koko vakuutusmaksu maksetaan yhdellä kertaa.

Vahinkotilanteessa korvataan vakuutusehtojen mukaisesti joko korjaus tai vastaava tuote. Korvauksesta voidaan vähentää omavastuu, mutta ikävähennyksiä ei tehdä. Korvausta ei yleensä makseta rahana. Vakuutusten korvauspiiriä rajaavat rajoitusehdot.

Harkittaessa tuotevakuutuksen ottamista tulee kiinnittää huomiota vakuutuksen ehtoihin, sillä ne ovat erilaiset kuin kotivakuutuksissa. Tuotevakuutuksen myöntävä vakuutusyhtiö on monesti ulkomainen vakuutusyhtiö, jolloin FINE ei ole toimivaltainen selvittelemään mahdollisia riitaisuuksia. Kuluttajariitalautakunta käsittelee myös ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa markkinoituja tuotevakuutuksia koskevia asioita.

3.1. Tuotevakuutus televisiolle, tietokoneelle, matkapuhelimelle ja silmälaseille

Seuraavien sivujen taulukoissa esitellään neljän tuotteen tuotevakuutuksia. Vakuutusten hintaym. tiedot on tarkistettu helmikuussa 2017 kodinkoneliikkeiden internet-sivuilta. Myös hinnat ovat internetissä ilmoitettuja hintoja.

Vakuutuksen kohde ja esineen hinta Taulutelevisio, Samsung UE40KU6455 40” SMART LED-TV, 699 € Kannettava tietokone, Lenovo IdeaPad Y700 15,6” 1099 € Matkapuhelin, iPhone 6S 128GB, 779 € Silmälasit, 500 €
Vakuutuksen nimi Power Turva -tuotevakuutus Happy CARE -Tuotevakuutus Happy CARE - Tuotevakuutus Silmälasivakuutus
Vakuutusyhtiö Solid Försäkrings AB, Ruotsi Moderna Försäkringar, Ruotsi Moderna Försäkringar, Ruotsi ERGO Direkt Versicherung AG
Myyntikanava Power Gigantti Gigantti Instrumentarium
Voimassaolo 3 vuotta tai 5 vuotta 2 vuotta tai 3 vuotta 6 kk tai 1 vuosi 2 vuotta (ks. myös kohta ”Korvaus”)
Vuosimaksu 120 € / 3 vuotta tai 147 € / 5 vuotta 222 € / 2 vuotta tai 317 € / 3 vuotta 114 € / 6kk tai 209 € / 1 vuosi Määräytyy silmälasien bruttohinnan mukaisesti, esim. 500 e:n hintaisille 50 €.
Vakuutuksesta korvataan Tuotteessa ilmenneet toimintaviat sekä äkillisen ja ennakoimattoman tapahtuman seurauksena aiheutuneet vahingot. Tuotteen puutteellisesta toiminnasta johtuva vahinko, joka johtuu äkillisestä ja odottamattomasta sisäisestä vauriosta tai äkillisestä ja odottamattomasta ulkoisesta tapahtumasta. Tuotteen puutteellisesta toiminnasta johtuva vahinko, joka johtuu äkillisestä ja odottamattomasta sisäisestä vauriosta tai äkillisestä ja odottamattomasta ulkoisesta tapahtumasta Ehdoissa määritellyt vahinkotapahtumat: 1.1. a) naarmuuntumisesta ja vaurioitumisesta aiheutunut vahinko 1.1. b) katoaminen tai häviäminen esimerkiksi varkauden, ryöstön tai kiristyksen johdosta
Vakuutuksesta ei korvata (Tämä taulukko ei sisällä kaikkia rajoituksia. Rajoitukset ilmenevät kokonaisuudessaan vakuutusehdoista)

- katoamista
- vahinkoja, jotka kuuluvat myyjän takuun piiriin tai joista myyjä vastaa lakisääteisen virhevastuun perusteella
- tuotteen aiheuttamia välillisiä vahinkoa (seurannaisvahingot)
- puutteellisesta tai virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vahinkoja
- tietokoneviruksen aiheuttamia vahinkoja
- kuvassa ilmenneitä vahinkoja: tv-näytön kuva on palanut kiinni, näytön kuvapisteitä on sammunut ja toimittajan takuusitoumus on rajallinen
- tuotteen huollosta aiheutuneita kustannuksia, ellei kyse ole korvattavasta vahingosta

- katoamista tai häviämistä, paitsi mikäli tuote varastetaan kodistasi, vapaa-ajan asunnostasi tai toimistostasi murron yhteydessä
- tallennetun tiedon katoamista
- ohjelmistoja, pelejä tai tietokoneviruksen tai ohjelmistovian aiheuttamia vahinkoja
- tuotetakuun tai myyjän lakisääteisen virhevastuun piiriin kuuluvaa toimimattomuutta
- seurannaisvahinkoja
- vahinkoja, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta esim. kulumisesta tai epänormaalista käytöstä
- säännöllistä kunnossapitoa, huoltamista ym.
- näyttöjen pikselivikoja tai kuvan ”kiinnipalamista”
- kustannuksia, jotka aiheutuvat laitteiston purkamisesta ja/tai kokoamisesta vaurion yhteydessä

- katoamista tai häviämistä, paitsi mikäli tuote varastetaan kodistasi, vapaa-ajan asunnostasi tai toimistostasi murron yhteydessä
- tallennetun tiedon katoamista
- ohjelmistoja, pelejä tai tietokoneviruksen tai ohjelmistovian aiheuttamia vahinkoja
- tuotetakuun tai myyjän lakisääteisen virhevastuun piiriin kuuluvaa toimimattomuutta
- seurannaisvahinkoja
- vahinkoja, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta esim. kulumisesta tai epänormaalista käytöstä
- säännöllistä kunnossapitoa, huoltamista ym.
- normaalista kulumisesta johtuvaa vahingoittumista
- tahallista vahingoittamista
- vahinkoa, joka kuuluu lakisääteisen takuun tai valmistajan takuun piiriin tai vakuutusta välittävän myymälän korvattavaksi
- seurannaisvahinkoja
- tulipalon aiheuttamaa vahinkoa
- törkeästä huolimattomuudesta johtuvaa häviämistä
Korvaus Vakuutusyhtiön ratkaisun mukaisesti korvataan joko korjaus tai vastaava tuote. Korvaus vastaa enintään tuotteen vahinkotapahtumaa edeltävää jälleenhankintahintaa, mutta kuitenkin enintään tuotteen alkuperäistä ostohintaa. Kokonaisvahinkotapauksessa vakuutus raukeaa. Vakuutusyhtiön ratkaisun mukaisesti korvataan joko tuotteen korjaus tai hankkimalla tilalle lähinnä ominaisuuksiltaan vastaava tuote. Jos myymälän valikoimissa ei ole teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavaa tuotetta, suoritetaan korvaus lahjakortilla, jonka arvo vastaa vakuutetun tuotteen ostohintaa. Korjauskustannuksia korvataan enintään tuotteen vahinkohetken jälleenhankinta-arvoon saakka. Vakuutusyhtiön ratkaisun mukaisesti korvataan joko tuotteen korjaus tai hankkimalla tilalle lähinnä ominaisuuksiltaan vastaava tuote. Jos myymälän valikoimissa ei ole teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavaa tuotetta, suoritetaan korvaus lahjakortilla, jonka arvo vastaa vakuutetun tuotteen ostohintaa. Korjauskustannuksia korvataan enintään tuotteen vahinkohetken jälleenhankinta-arvoon saakka. 1.1. a) Vakuutus korvaa 75 % korvaavan tuotteen tai osan hinnasta, kuitenkin enintään 75 % vakuutussummasta. 1.1. b) Vakuutus korvaa 50 % uusien vastaavien silmälasien normaalista bruttohinnasta, kuitenkin enintään 50 % vakuutussummasta. Vakuutuskorvaus suoritetaan korvaamalla silmälasit tai niiden osa, ei rahana. Vakuutus päättyy, jos silmälasit korvataan kohdan 1.1. b) mukaisesti.
Omavastuu 10 € / vahinkotapahtuma. (Puhelimissa 30 €.) Korjattaessa ei omavastuuta. Vaihdettaessa tuote uuteen määrittyy omavastuu tuotteen myyntihinnan mukaan. Tuotteissa, joiden myyntihinta on 800 € tai enemmän, omavastuu on 49 €. (Matkapuhelimissa omavastuu on sekä korjattaessa että vaihdettaessa 49 € riippumatta matkapuhelimen myyntihinnasta). Matkapuhelimissa omavastuu on sekä korjattaessa että vaihdettaessa 49 € riippumatta matkapuhelimen myyntihinnasta. Omavastuu riippuu vahinkotyypistä. Esim. 1.1. a) kohdassa mainittu naarmuuntuminen: 25 % omavastuuosuus korvaavan tuotteen tai osan normaalista bruttohinnasta. Jos korvaavan tuotteen tai osan hinta ylittää vakuutussumman, vakuutuksenottaja maksaa myös näiden erotuksen. 1.1. b) kohdan mukainen varkaus: 50 %:n omavastuuosuus korvaavan tuotteen normaalista bruttohinnasta. Jos korvaavan tuotteen hinta ylittää vakuutussumman, vakuutuksenottaja maksaa myös näiden erotuksen.
Ikävähennykset Ei tehdä Ei tehdä Ei tehdä Ei tehdä

 

4. Korvausesimerkkejä

Seuraavan sivun taulukossa on korvausesimerkkejä, joissa on vertailtu kotivakuutuksen ja tuotevakuutusten perusteella maksettavia korvauksia kuudessa eri vahinkotapahtumassa. Korvausesimerkit perustuvat tässä vertailussa käsiteltyihin vakuutusten sisältöä koskeviin tietoihin sekä alla esitettyihin lähtötietoihin. Käytännön vahinkotilanteessa vakuutusyhtiön korvausvastuuta arvioidaan kyseisen vakuutuksen sisällön perusteella.

4.1. Irtaimiston laaja kotivakuutus, jatkuva vuosivakuutus

Enimmäiskorvausmäärä (kaikilla yhtiöillä ei ole) on 34 147–38 056 euroa. Vahinko korvataan lähtökohtaisesti korjaamalla esine. Mikäli esine ei ole korjattavissa, korvataan esine jälleenhankintahinnan tai päivänarvon taikka ikävähennysehtokohdan perusteella. Korvaus lasketaan vahinkohetken hintojen mukaan, jolloin varsinkin elektroniikan hintataso voi olla alentunut ostohetkestä. Rahakorvauksessa voidaan vakuutusehtojen perusteella usein ottaa lähtökohdaksi se hinta, jolla vakuutusyhtiö kyseisen tuotteen saisi hankittua. Korvaussäännöksissä on vakuutusyhtiökohtaisia eroja, jotka ilmenevät vakuutusehdoista.

Esimerkeissä jälleenhankintahinnasta tehtäviksi ikävähennyksiksi on valittu televisioiden osalta 10 %:n vuosivähennys ja tietokoneiden, matkapuhelinten ja silmälasien osalta 20 %:n vuosivähennys. Vähennykset on laskettu käyttöönottovuotta seuranneilta täysiltä päättyneiltä kalenterivuosilta. Käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden päättyessä riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on hankittu. Omavastuuksi (OV) on valittu 150 euroa. Ikävähennyksissä ja omavastuissa on vakuutusyhtiökohtaisia eroja, jotka ilmenevät vakuutusehdoista.

Vuosimaksut pelkän irtaimiston vakuutuksen osalta ovat 79,07– 140,61 euroa, kun vakuutettu asuu Helsingissä 30 neliön yksiössä. Jos vastuuja oikeusturvavakuutukset ovat mukana, vuosimaksut ovat 128,64– 191,58 euroa.

4.2. Erilliset tuotevakuutukset tietyille tuotteille, määräaikainen vakuutus ostohetkestä alkaen

 • taulutelevisiolle (ostohinta 699 euroa) Power Turva -tuotevakuutus tässä esimerkissä viideksi vuodeksi, omavastuu 10 euroa.
 • kannettavalle tietokoneelle (ostohinta 1099 euroa) Happy CARE -tuotevakuutus tässä esimerkissä kolmeksi vuodeksi, korjattaessa ei omavastuuta, vaihdettaessa tuote uuteen omavastuu 49 euroa.
 • matkapuhelimelle (ostohinta 779 euroa) Happy CARE - Tuotevakuutus tässä esimerkissä yhdeksi vuodeksi, omavastuu 49 euroa.
 • silmälaseille (ostohinta 500 euroa) Silmälasivakuutus 2 vuodeksi, omavastuu vahinkotapahtumasta riippuen 25 % tai 50 % uusien vastaavien lasien hinnasta.
   

Korvausvaihtoehtoina korjaus tai alkuperäistä vastaava tuote, ei rahakorvausta. Tarkemmat korvaussäännöt ilmenevät vakuutusehdoista.

Laskennalliset vuosimaksut ovat näille esimerkkituotevakuutuksille yhteensä 369,07 euroa (29,40 € + 105,67 € + 209 € + 25 €). Maksut on tässä laskettu vuotta kohti, vaikka koko voimassaoloajan maksu maksettaisiin kerralla.

Vahinkotapahtuma Irtaimiston kotivakuutuksista korvataan Erillisistä tuotevakuutuksista korvataan
1) Taloyhtiössä tulipalo Palossa tuhoutuu 30 neliön asunnon koko irtaimisto. Edessä on muutto tilapäisasuntoon 3 kuukaudeksi. Koko irtaimisto, huomioiden kuitenkin mahdollinen enimmäiskorvausmäärä. Osasta tavaroita korvaus maksetaan niiden jälleenhankinta-arvon, osasta päivänarvon mukaan, joistakin tehdään ikävähennyksiä. Korvauksesta vähennetään OV 150 €. Muualle muuton kustannuksista korvataan 85–90 %. Sijaisasumisen korvaus voi olla rajattu johonkin euromäärään tai tiettyyn osuuteen irtaimiston vakuutus- tai enimmäiskorvausmäärästä kuukaudessa. Kuluja voidaan korvata esimerkiksi enintään 6−12 kuukautta. -Taulutelevisio: jos hankinnasta on enintään 5 vuotta (tai 3 vuotta, jos valittu lyhyempi voimassaoloaika), korvataan vastaava televisio, OV 10 €.
-Kannettava tietokone: jos hankinnasta on enintään 3 vuotta (tai 2 vuotta), korvataan vastaava laite, OV 49 €.
-Matkapuhelin: jos hankinnasta on enintään vuosi, korvataan vastaava laite, OV 49 €.
-Silmälaseja ei korvata (ei korvata tulipalon aiheuttamaa vahinkoa)
2) Taulutelevisio rikkoutuu ukonilmalla. Ei korjattavissa. a) TV, vuoden vanha. Uusi vastaava 700 €. b) TV, 4 vuotta vanha. Uusi vastaava 500 €. c) TV, 6 vuotta vanha. Uusi vastaava 400 €. a) 550 € (vähennetty OV 150 €).
b) 200 € (vähennetty ikävähennys 3 x 10 % eli 150 € sekä OV 150 €).
c) 50€ (vähennetty ikävähennys 5 x 10 % eli 200 € sekä OV 150 €).
a) Vastaava televisio (vähennetään OV 10 €).
b) Vastaava televisio (vähennetään OV 10 €).
c) Ei korvata, vakuutus on päättynyt.
3) Kannettava tietokone rikkoutuu, lapsi pudottanut pöydältä. Ei korjattavissa.
a) Tietokone, vuoden vanha. Uusi vast. 1000 €.
b) Tietokone 2,5 vuotta vanha. Uusi vastaava 900 €.
a) 850 € (vähennetty OV 150 €).
b) 570 € (vähennetty ikävähennys 1 x 20 % eli 180 € sekä OV 150 €).
a) Vastaava tietokone, (vähennetään OV 49 €).
b) Vastaava tietokone, (vähennetään OV 49 €). Jos vakuutus on otettu kahdeksi vuodeksi, vahinkoa ei korvata, sillä vakuutus on päättynyt.
4) Miltei uudessa tietokoneessa on valmistusvika. Ei korvata, koska valmistusvika. Kotivakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka korvataan takuun perusteella. Ei korvata, koska kuuluu takuun tai myyjän virhevastuun piiriin.
5) Matkapuhelin putoaa ja rikkoutuu. Ei korjattavissa.
a) 6 kk vanha. Uusi vastaava 400 €.
b) 2 vuotta vanha. Uusi vastaava 230 €.
a) 250 € (vähennetty OV 150 €).
b) 34 € (ikävähennys 1 x 20 % eli 46 € ja OV 150 €).
a) Samanlainen tai ominaisuuksiltaan vastaava puhelin (vähennetään OV 49 €).
b) Ei korvata, vakuutus on päättynyt.
6) Vuoden vanhat silmälasit. Uudet vastaavat 500 €.
a) katoavat
b) varastetaan
c) rikkoutuvat korjauskelvottomiksi
d) 3 vuotta vanhat silmälasit rikkoutuvat.

a) Ei korvata. Kotivakuutuksista ei yleensä korvata omaisuuden katoamista tai unohtamista.
b) 350 € (vähennetty OV 150 €).
c) 350 € (vähennetty OV 150 €).
d) 150 € (vähennetty ikävähennys 2 x 20 % eli 200 € ja OV 150 €).

a) Ei korvata. Katoaminen korvataan esimerkiksi varkauden, ryöstön tai kiristyksen johdosta.
b) Korvataan 50 % uusien vastaavien hinnasta eli 250 € uusien hinnasta (ei rahakorvausta).
c) Korvataan 75 % uusien vastaavien hinnasta eli 375 € uusien hinnasta (ei rahakorvausta).
d) Ei korvata, vakuutus on päättynyt.

 

5. Virhevastuu, takuu ja vakuutus tavaroiden kuluttajakaupassa

  Kuka on vastuussa kuluttajalle? Mihin vastuu perustuu? Millainen on vastuun sisältö Mihin vastuun sisältö perustuu? Menettely vastuun langetessa Vastuun voimassaoloaika Kenellä on näyttövelvollisuus ongelmatilanteessa?
Virhevastuu Tavaran myyjä Myyjä on vastuussa tavaran virheistä. Tavarassa on virhe, jos tavara ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Myyjän virhevastuu on kuluttajakaupassa pakottavaa, joten siitä ei tarvitse sopia erikseen eikä toisaalta ostajan asemaa voida sopimalla heikentää. Kuluttajansuojalaki, kauppasopimus. Tilanteen mukaan joku seuraavista toimenpiteis- tä tässä järjestyksessä: 1. virheen korjaus
2. tavaran vaihto
3. hinnan alennus
4. kaupan purku
Ei voida täsmällisesti määritellä, sidoksissa tavaran normaalin kestoikään. Ei pääty automaattisesti virheolettaman päättyessä kuuden kuukauden kuluttua kaupasta, mutta ei ole ikuinen. Takuulla ei merkitystä päättymiseen. Pääsääntöisesti virheolettama kuuden kuukauden ajan kaupasta eli myyjän näytettävä ettei virhettä ole. Tämän jälkeen näyttövelvollisuus virheestä siirtyy ostajalle.
Takuu Takuun antaja, usein myyjä, maahantuoja tai valmistaja. Kuluttaja voi pääsääntöisesti olla yhteydessä myyjään Takuu on kauppasopimuksen ehdoissa tai muualla sovittu lisäetu. Sen tulee jotenkin parantaa ostajan asemaa siitä, mihin myyjän virhevastuu ulottuu. Takuuehdoissa tavaralle voidaan esimerkiksi sopia tietty käyttöaika tai -määrä, jonka tavaran tulee kestää rikkoutumatta. Takuuehdot, kuluttajansuojalaki. Määritellään takuuehdoissa ja pitäisi olla vähintään sama kuin virhetilanteessa. Yleensä tavaran vaihto tai korjaus. Sovitun ajan, esimerkiksi kolme vuotta. Pääsääntöisesti takuun antajalla, jonka on vastuusta vapautuakseen voitava näyttää, että tavaran vika johtuu takuun ulkopuolisesta seikasta, kuten käyttövirheestä.
Vakuutus (yksittäisen esineen tuotevakuutus tai kotivakuutus) Vakuutusyhtiö Vastuu perustuu vakuutussopimukseen. Korvauksen edellytyksenä on vakuutusehtojen mukaan korvattavan vakuutustapahtuman (esim. tulipalo tai rikkoutuminen) sattuminen. Vakuutussopimuslaissa on kuluttajaa suojaavia pakottavia määräyksiä. Vakuutussopimus (vakuutuskirja ja vakuutusehdot) ja vakuutussopimuslaki. Määritellään vakuutusehdoissa, tuotevakuutuksissa yleensä korjaus tai uusi tavara tilalle. Kotivakuutuksissa myös rahakorvaus, mutta tavaran ikä ja omavastuuvähennys saattavat alentaa korvausta. Tuotevakuutuksen sovitun voimassaoloajan, esimerkiksi kolme vuotta. Kotivakuutukset taas ovat yleensä vuoden kerrallaan jatkuvia vakuutuksia. Korvauksen hakijalla (tavaran ostajalla/ vakuutuksenottajalla) on näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta.

 

© FINE 2017, Tuomas Korkeamäki.
Taulukossa on esitetty virhevastuun, takuun ja tuotevakuutuksen pääkohtia vertailutarkoituksessa. Taulukko ei ole vertailtujen tietojen osalta tyhjentävä selvitys virhevastuuta, takuuta ja vakuutusta koskevista oikeussäännöistä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE antaa vakuutusasioissa yleistä neuvontaa sekä selvittelyapua. Virhevastuuta ja takuuta koskevissa asioissa neuvontaa antavat kuluttajaneuvojat.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!