Haku

10 kysymystä tuote- ja kotivakuutuksesta

Mikä on tuotevakuutus?

Tuotevakuutus on yksittäisen esineen, kuten matkapuhelimen, vakuutus. Tuotevakuutus otetaan pääsääntöisesti kaupantekohetkellä eikä sitä voi enää myöhemmin ostaa. Vakuutusmaksu maksetaan kokonaisuudessaan etukäteen esineen ostohetkellä. Tuotevakuutuksen myy yleensä sama kauppias kuin itse esineen, mutta vakuutuksen myöntäjänä toimii useimmiten ulkomainen vakuutusyhtiö.

Miten tuotevakuutus eroaa kotivakuutuksesta?

Kotivakuutus kattaa yhden tuotteen sijasta kodin koko irtaimiston. Kotivakuutus otetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Kotivakuutuksia on valittavissa laajempia ja suppeampia. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus valita, millaisia vahinkoja kotivakuutus korvaa. Kotivakuutus voidaan maksaa vuosimaksun lisäksi usein myös erissä.

Miten tuotevakuutus ja kotivakuutus eroavat vahingon sattuessa?

Vahingon sattuessa esine ensisijaisesti korjataan tai vaihtoehtoisesti korvataan uudella vastaavalla tuotteella tuotevakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Tuotevakuutuksiin voi sisältyä omavastuu, joka on yleensä 10–50 euroa. Ikävähennyksiä ei tehdä.

Kotivakuutus korvaa esineen korjaamisen ja tarvittaessa uuden esineen. Kotivakuutuksiin liittyy yleensä 100–200 euron omavastuu. Vakuutusyhtiö tekee korvaustilanteessa myös mahdollisesti ikävähennyksen korvattavasta esineestä.

Tarvitsenko tuotevakuutuksen, jos minulla on kotivakuutus?

Ennen tuotevakuutuksen ostamista kannattaa tarkistaa oman kotivakuutuksen riittävyys. Jos esine kuuluu kotivakuutukseen, on syytä harkita tarvitseeko erillistä tuotevakuutusta. Tuotevakuutus voi korvaustilanteessa olla edullisempi, mutta se voi maksaa vuodessa saman verran kuin kotivakuutus.

Mitä eroa on tuotevakuutuksen ja kotivakuutuksen hinnassa?

Tuotevakuutuksen hintaan vaikuttavat ostettava esine ja sen arvo. Esimerkiksi tuotevakuutus matkapuhelimelle on arvokkaampi kuin kodinkoneelle, mutta hinnat vaihtelevat matkapuhelimen mallin mukaan. Pääsääntöisesti tuotevakuutusten hinnat ovat 50–150 euroa vuodessa. Tuotevakuutuksen hinta kannattaa varmistaa myyjäliikkeestä kaupanteon yhteydessä.

Kotivakuutuksen hinta vaihtelee vakuutuksen laajuuden, asunnon koon ja muiden tekijöiden mukaan.

Mitä eroa on tuotevakuutuksen ja kotivakuutuksen voimassaoloajassa?

Tuotevakuutusten voimassaoloajat vaihtelevat. Pääsääntöisesti vakuutus on voimassa 1–3 vuotta, mutta myös pidempi aika on mahdollinen. Tuotevakuutus lakkaa automaattisesti, kun voimassaoloaika päättyy.

Kotivakuutus on voimassa jatkuvasti tietyn vakuutuskauden, tyypillisesti yhden vuoden kerrallaan.

Millaisia vahinkoja vakuutukset korvaavat?

Tuotevakuutus korvaa tiettyyn yksittäiseen esineeseen kohdistuvat vahingot ja toimintaviat. Tuotevakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka on vakuutusehdoissa määritelty korvauspiirin ulkopuolelle. Tällainen vahinko on esimerkiksi tuot­teen katoaminen. Huolimattomuus voi alentaa korvausta.

Kotivakuutus kattaa koti-irtaimistoon kohdistuvat vahingot sen mukaan, millaisia turvia vakuutukseen on valittu. Korvattavat vahingot määritellään vakuutusehdoissa. Vakuutusehdoissa määritellään myös suojeluohjeet, joita tulee noudattaa.

Onko tuotevakuutuksen ja kotivakuutuksen korvauksissa eroja?

Tuotevakuutus ei yleensä maksa rahakorvausta kuten kotivakuutus. Tuotevakuutuksista vahinkotapahtuman seurauksena tuote joko korjataan tai korvataan uudella vastaavalla tuotteella. Kotivakuutus korvaa esineen korjauskustannukset enintään ikävähennyksellä laskettuun korvausmäärään asti. Jos tuotetta ei voida korjata, korvaa vakuutus uuden vastaavan tuotteen hinnan, josta tehdään myös mahdollinen ikävähennys. Korvauksesta vähennetään lisäksi yleensä omavastuu.

Millainen vastuu myyjällä on tuotteesta?

Tuotevakuutuksen hinnan ja voimassaoloajan lisäksi ennen ostamista tulisi ottaa huomioon myös esineen myyjän virhevastuu ja mahdollinen takuu. Myyjän virhevastuu seuraa kuluttajansuojalaista, jonka mukaan tavaran on vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Takuu puolestaan on myyjän myöntämä lisäetu, jolla hän sitoutuu vastaamaan tavaran oikeellisuudesta tietyn ajan. Virhevastuusta ja takuusta lisätietoja on saatavilla Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta (www.kkv.fi).

Mitä jos tuotevakuutuksen kanssa tulee ongelmia?

Kodinkoneliikkeessä myytävien tuotevakuutusten myöntäjät ovat useimmiten ulkomaisia vakuutusyhtiöitä. Kuluttaja voi ongelmatapauksissa ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan tai kyseisen vakuutusyhtiön kotimaan kuluttajariitoja selvittelevään tahoon. FINEn toimialueeseen ei kuulu kuluttajan ja ulkomaisen vakuutusyhtiön välisten riitojen selvittely.

Korvausesimerkkejä

Vuoden vanha älypuhelin tippuu lattialle ja näyttö halkeaa. Puhelin on maksanut 699 euroa ja se hinta on nykyisin 360 euroa. Tuotetta ei voida korjata.

Tuotevakuutus: Vakuutuksenottaja saa uuden vastaavan tuotteen ja maksaa omavastuuosuuden 30 euroa. Jos puhelin olisi voitu korjata, vakuutuksenottajalle ei olisi aiheutunut kustannuksia.

Kotivakuutus: Uuden vastaavan puhelimen hinnasta (360€) vähennetään mahdollinen ikävähennys ja omavastuu 150 euroa. Tapauksessa ikävähennystä ei tehdä, sillä tuote on vain vuoden vanha. Vakuutus korvaa siis 210 euroa. Jos tuote olisi voitu korjata, vakuutusyhtiö olisi korvannut korjauskustannuksia 210 euroon asti.


Neljä vuotta sitten 1200 eurolla ostettu kannettava tietokone hajoaa, eikä sitä voida korjata. Vastaava tietokone maksaa nykyisin 600 euroa.

Tuotevakuutus: Tuotevakuutus kannettavalle tietokoneelle myönnetään yleensä 1–3 vuodeksi. Tuotevakuutus ei näin ollen ole enää voimassa, eikä tietokonetta korvata.

Kotivakuutus: Uuden vastaavan kannettavan tietokoneen arvosta vähennetään ensiksi ikävähennys, joka tässä tapauksessa on 50 % eli 300 euroa. Lisäksi vähennetään omavastuu 150 euroa. Näin ollen kotivakuutus korvaa 150€.


Asukas on puoli vuotta sitten tehnyt keittiöremontin, jossa on uusittu kaapistot, tasot, lattia- ja seinäpinnoitteet ja kodinkoneet. Kerrostalohuoneistossa on tulipalo, jossa tuhoutuu muun muassa kodinkoneita, kaapisto ja pinnoitteita.

Tuotevakuutus: Henkilö on ottanut jääkaapille, mikroaaltouunille ja liesitasolle tuotevakuutuksen. Näin ollen hän saa uudet vastaavat tuotteet. Muita vahinkoja ei korvata tuotevakuutuksista.

Kotivakuutus: Kotivakuutus korvaa kodinkoneille, kaapistoille ja tasoille sekä pinnoitteille sattuneet vahingot. Korvauksesta vähennetään kotivakuutuksen omavastuu, joka tässä tapauksessa on 150 euroa.

© FINE 2017

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia