Haku

9/74/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/74/83

Ratkaisu annettu: 08.06.1983

Tapahtumatiedot

Autoilija oli 11.5.1982 erään kuljetuksen yhteydessä siirtänyt tiehöylää kuorma-auton lavalta perävaunuun. Autoilijan ollessa irrottamassa höylää kiinni pitäviä vaijereita höylä nytkähti liikkeelle vaihde päällä, mistä seurasi, että höylän etupyörät painautuivat perävaunun lavan kautta sivusta ulos ja takapyörät taas vetoauton lavalta.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että vetoautolla oli vahingon tapahtumahetkellä perävaunu käytettävissään. Koska vetoautolla oli yhtiössä tiekuljetusvakuutus vain "kuorma-autolla ilman perävaunua", yhtiö suoritti korvauksen vahingosta edellä mainittujen vakuutusmaksujen suhteessa.

Lausuntopyyntö

Autoilija pyytää lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiön korvauspäätös tiekuljetusvakuutuksen mukainen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että tapahtunut vahinko on rahdinkuljettajan vastuulla TKSL:n 27 §:n mukaisesti, koska kuljetettavaksi otettu tiehöylä on vahingoittunut kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana.

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaisesti vahinko on tapahtunut siirrettäessä kuljetettavaksi otettua tiehöylää vetoauton lavalta perävaunuun.

Tämän perusteella lautakunta katsoo, että rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö on rahdinkuljettajalle myöntämänsä, tapahtumahetkellä voimassa olleen tiekuljetusvakuutuksen puitteissa velvollinen korvaamaan vahingon. Esillä olevassa tapauksessa tiekuljetusvakuutus on myönnetty tariffilla "kuorma-auto ilman perävaunua". Koska rahdinkuljettaja ei ole ilmoittanut vakuutuksenantajalle sitä, että hän harjoitti liikennettä uudella, perävaunulla varustetulla kuorma-autolla entisen, perävaunuttoman kuorma-auton sijasta ja koska perävaunullisen kuorma-auton käyttöön ottaminen on lisännyt vakuutuksenantajan riskiä, lautakunta katsoo vakuutussopimuslain 45 §:n 2 momentin säännökseen viitaten, että vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan vahingosta vain sen osuuden, joka tariffien mukaisten vakuutusmaksujen suhteessa vastaa yllämainittujen tariffien keskinäistä suhdetta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA