Haku

9/52/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/52/82

Ratkaisu annettu: 19.05.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa tapauksessa, jossa rahdinkuljettaja oli kuljettanut tavaranomistajayhtiön tavaraa eri toimipisteiden välillä. Tavaran oli sen omistaja kuormannut perävaunuun, ja välittömästi tavaraa vastaanotettaessa siinä oli havaittu vaurio.

Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli ottanut kuljetettavakseen lähettäjän omistaman pyöröjyrsimen paikasta A paikkaan B. Kuljetus tapahtui 20.–23.3.1981. Pyöröjyrsin kuormattiin rahdinkuljettajan omistamaan perävaunuun lähettäjän toimesta. Perävaunu oli lisäksi kuormattu täyteen kappaletavaraa. Perävaunu oli pressujen sulkemista vailla valmiiksi kuormattuna kuljetuksen alkaessa.

Vakuutusyhtiö on todennut, viitaten tiekuljetussopimuslain 12 §:n 3. momenttiin ja 29 §:ään, että rahdinkuljettaja ei kotimaisessa kuljetuksessa ole velvollinen tarkastamaan lähettäjän pakkaamaan perävaunun sisältöä ja että rahdinkuljettaja ei ole vahingosta vastuussa, jos vahinko vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua lähettäjän suorittamasta käsittelystä, kuormaamisesta tai ahtaamisesta.

Lähettäjä on katsonut, että rahdinkuljettajan autonkuljettaja oli tarkastanut perävaunuun lastatut koneet, laitteet ja muut tavarat kiinnittäen itse sivulaidat ja pressut. Koska kuljettaja tällä tavoin oli hyväksynyt lähettäjän pakkauksen, ja koska lähettäjän mukaan pyöröjyrsimen akselin katkeaminen todennäköisesti oli johtunut siitä, että rahdinkuljettaja oli käyttänyt liian suurta nopeutta kuoppaisella tiellä, rahdinkuljettaja olisi vastuussa vahingon syntymisestä.

Kuljetusliikkeen mielestä yhtiöllä ei ole rahdinkuljettajana velvollisuutta tarkastaa lähettäjän pakkaaman perävaunun sisältöä eikä yhtiöllä ole vastuuta vaurioista.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli ottanut 20.3.1981 kuljetettavakseen lähettäjän toimipisteestä A lähettäjän pakkaaman, rahdinkuljettajan omistaman perävaunun lähettäjän toimipisteeseen B. Lautakunta on esitettyyn aineistoon tukeutuen päätynyt siihen tulokseen, että lähettäjä oli itse kuormannut perävaunun. Tiekuljetussopimuslain 12 §:n 3. momentin mukaan rahdinkuljettaja ei ole kotimaisissa kuljetuksissa velvollinen tarkastamaan lähettäjän toimesta pakatun perävaunun sisältöä.

Lain 29 §:n 2 mom. 4. kohdan mukaan rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta tapahtuneesta vahingosta, jos tavara on erityisen altis vahingoittumiselle, etenkin murtumisen tai muun vastaavan seikan vuoksi. Lautakunta katsoo saaneen selvittämättä, että pyöröjyrsimen vahingoittuminen olisi johtunut muusta vaarasta kuin lähettäjän suorittamasta kuormauksesta. Lautakunta katsoo niin ikään jääneen selvittämättä, että jollakin kuljetusosuudella olisi käytetty kuljetettavan tavaran laatuun nähden liian suurta nopeutta. Tähän nähden rahdinkuljettajan ei ole katsottava olevan vastuussa lähettäjälle tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA