Haku

9/180/88

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/180/88

Ratkaisu annettu: 01.12.1988

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Huolintaliike on rahdinkuljettajana ottanut kuljetettavakseen Itävallasta 301 kartonkia pesukoneita vastaanottajalle Poriin. Kuljetus on alkanut 22.10.87 ja tavara on saapunut Poriin 29.10.1987. Tavaraa vastaanotettaessa on todettu 15 pesukonekartongin pakkaukset pahasti kastuneiksi. Vahingon syyksi on todettu kuljetusajoneuvon katossa ollut reikä, josta vesi on päässyt lastitilaan. Kastuneet pesukonekartongit on tavaran vastaanottajan luona avattu, pesukoneet on tarkastettu, koekäytetty ja puhdistettu ja niiden pakkaus uusittu, mistä on aiheutunut 3.386,40 markan kustannukset.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo, että tiekuljetussopimuslain nojalla rahdinkuljettaja ei ole velvollinen korvaamaan tavaran vahingoittumisesta seuranneita välillisiä kustannuksia tai menetyksiä eikä rahdinkuljettaja ole myöskään korvausvelvollinen ehjän tavaran uudelleen pakkaamisesta.

Tavaravakuutusyhtiön kanta

Tavaravakuutusyhtiö katsoo rahdinkuljettajan olevan kustannuksista vastuussa pääasiassa seuraavin perustein.

Yksityiselle kuluttajalle myytävän kodinkoneen ohjevähittäishinta muodostuu itse tuotteesta ja tuotteen kuljetus- ja myyntipakkauksesta. Tavaran maahantuoja maksaa tuotteen ostohinnassa pakkauksen osuuden. Tämän vuoksi pakkauksen on katsottava olevan osa tuotekokonaisuutta.

Koska nyt esillä olevassa tapauksessa pesukoneiden pakkaukset ovat pahasti kastuneet kuljetuksen aikana, maahantuojan on ollut pakko suorittaa huoltoselvitysten mukaiset työt.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan osapuolet ovat yksimielisiä vahinkoon liittyvistä tosiasioista. Erimielisyys vallitsee sen seikan suhteen, kuuluvatko uudelleenpakkauskulut ja pesukoneiden koekäyttö tiekuljetusvakuutuksen korvauspiiriin tapauksessa, jolloin itse kuljetettava tavara ei ole vahingoittunut.

TKSL 34 §:n 1 momentin nojalla, jos tavara on vahingoittunut, rahdinkuljettajan on korvattava arvonvähennys laskettuna tavaran TKSL 32 §:n 1 ja 4 momenteissa määrätyn arvon perusteella. TKSL 32 §:n 1 momentin mukaan korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä on kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Pykälän 4 momentin nojalla on lisäksi rahti- ja tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut korvattava.

Vastaavat määräykset sisältyvät CMR-sopimuksen 23 artiklan 1, 2 ja 4 kappaleeseen.

Lainkohdissa edellytetään, että rahdinkuljettajan on korvattava tavaroille vahingosta aiheutunut arvonalennus. Korvauspiirin ulkopuolelle on nimenomaisesti jätetty ne kustannukset, jotka ovat mahdollisesti tarpeelliset tavaroiden saattamiseksi alkuperäiseen kuntoonsa. TKSL:n ja CMR-sopimuksen tarkoittamien korvattavien vahinkojen luettelo on tyhjentävä. Tämä seikka ilmaistaan CMR-sopimuksen 23 artiklan 4 kappaleen viimeisessä lauseessa nimenomaisesti ("mutta muuta vahinkoa ei korvata").

Lautakunta katsoo, että pesukoneiden pakkauskartonkien tehtävänä on ollut suojata itse tavara kuljetuksen aikana. Lautakunta toteaa, etteivät kuljetettavana olleet pesukoneet ole vahingoittuneet kuljetuksen aikana.

Yllä kerrotun vuoksi lautakunta toteaa, että esillä olevassa tapauksessa vastaanottajalle ei ole syntynyt rahdinkuljettajan korvattavaa tavaravahinkoa.

Lautakunnan lausunto on syntynyt äänestyksen jälkeen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA