Haku

9/163/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/163/87

Ratkaisu annettu: 08.05.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Tehdas lähetti 30.6.1986 Loviisasta tulppausautomaattikoneen huollettavaksi Lahteen. Kone nostettiin lähettäjän haarukkatrukilla rahdinkuljettajan kuorma-autoon, jonka kuljettaja siirsi koneen lopulliseen paikkaansa.

Konetta ryhdyttiin kuljetuksen jälkeen purkamaan kuorma-auton lavalta huolintaliikkeen terminaalissa Lahdessa. Kone putosi silloin kuormalavalta ja vaurioitui. Kävi ilmi, että kone oli sijoitettu kuormalavan päälle ilman minkäänlaista sidontaa. Tavaran lähettäjän ilmoituksen mukaan kone oli kaatunut ensimmäisen kerran kuljetettaessa sitä Loviisasta Lahteen.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö toteaa, että kuljetettavana ollut kone oli täysin pakkaamaton ja sitä ei ollut sidottu kuljetusalustaansa. Tuolla tavalla lähetettynä kone ei kestä tavanomaisia kuljetusrasituksia trukkinostot mukaan luettuina. Yhtiö katsoo, että kiinnittämällä kone kuljetusalustaan olisi estetty koneen kaatuminen nostettaessa. Yhtiö katsoo TKSL 22 §:n 1 momentin ja 29 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, että rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta koneen vaurioitumisesta. Koneen sitomattomuus on tullut trukinkuljettajalle yllätyksenä.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa koneen vaurioitumisesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo asiakirjoista selviävän, että kuljetettavana olleen, kuljetusalustalle sijoitetun tulppausautomaattikoneen kuormauksen on suorittanut tavaran lähettäjä. Kone on tuolloin ollut täysin pakkaamaton ja kuljetusalustaansa kiinnittämätön. Lisäksi lähettäjä on ilmoittanut, että kone olisi kuljetuksen aikana kerran kaatunut.

Lautakunnan käsityksen mukaan rahdinkuljettajan olisi tullut varmistaa se, että tavaran purkaus saattoi tapahtua valittua purkausmenettelyä käyttäen, semminkin kun kone oli kerran kaatunut kuljetuksen aikana. Vallinneet olosuhteet huomioon ottaen vahinko ei lautakunnan käsityksen mukaan ole johtunut siitä, että lähettäjä on jättänyt koneen kuljetettavaksi puutteellisesti kuljetusalustaan kiinnitettynä. Rahdinkuljettaja on lautakunnan mielestä vastuussa tavaran vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA