Haku

9/150/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/150/86

Ratkaisu annettu: 16.05.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1.6.1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 14.11.1985 betonielementtejä lähettäjältä paikkakunnalta A lähettäjän urakoimalle rakennustyömaalle paikkakunnalle B. Vastaanottaja oli tilannut elementtien asennustöitä varten työmaalle nosturiauton. Tarkoitus oli siirtää elementit suoraan rakennuskohteeseen ilman välivarastointia.

Elementtejä kuljettanut ajoneuvoyhdistelmä ajettiin kuorman purkamispaikalle, missä kuljettaja ja kaksi paikalla ollutta työntekijää ryhtyivät purkamaan kuormaa. Kuljettaja irrotti elementtien kiinnitysketjut kuljetustelineestä, työntekijät irrottivat nostopuomin lavetissa olevasta kiinnikkeestä ja kiinnittivät nosturiauton ketjun nosturipuomiin. Ennen kuin nosturiauto ehti nostaa elementtiä, elementti kaatui ja vaurioitui käyttökelvottomaksi.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on tapahtunut sen jälkeen kun tavara oli luovutettu vastaanottajan toimia varten, minkä vuoksi rahdinkuljettaja ei tiekuljetussopimuslain perusteella ole vastuussa vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain mukaisessa vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

On ollut kysymys raskaiden betonielementtien kuljetuksesta. Tällaisen tavaran purkamisen on yleensä katsottava kuuluvan vastaanottajalle. Lautakunta toteaa, että vastaanottajan edustaja onkin katsonut, ettei elementtejä olisi saanut irrottaa ilman hänen lupaansa.

Purkamistyön johtamiseen on lautakunnan käsityksen mukaan katsottava kuuluvan sen paikan valinnan, jossa purkaminen suoritetaan. Esillä olevassa tapauksessa vastaanottajan onkin katsottava hyväksyneen sen, että purkaminen suoritettiin siinä missä se tapahtui, sillä vastaanottajan edustaja ei asiakirjoista saadun selvityksen mukaan ollut vaatinut kuorman siirtämistä eikä myöskään ollut ryhtynyt estämään purkamisen valmistelua.

Kyseisiin työnjohtotehtäviin kuuluu lautakunnan käsityksen mukaan myös se, että vastaanottajan edustajan olisi tullut antaa autonkuljettajalle selvät ohjeet siitä, milloin purkamistoimiin olisi saanut ryhtyä.

Edellä olevan perusteella lautakunta on päätynyt siihen, että tavaran vahingoittumisen on katsottava olevan vastaanottajan riskillä eikä rahdinkuljettaja näin ollen lautakunnan mukaan ole velvollinen korvaamaan tavaran vahingoittumista.

Käsittelyyn osallistui sihteerin lisäksi kahdeksan lautakunnan jäsentä. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä oli kolme jäsentä.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA