Haku

9/128/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 9/128/85

Ratkaisu annettu: 31.10.1985

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjä

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 28.6.1984 valkeakoskelaiselta lähettäjältä Tampereella sijaitsevaan terminaaliin toimitetun liima- ja kovettajaerän vastaanottajalle Riihimäelle. Liima oli pakattu kahteen tynnyriin ja kovettaja kahteen sankoon. Tuotteiden saavuttua perille vastaanottaja totesi liimatynnyreissä painumia ja kieltäytyi vastaanottamasta niitä. Tavaran lähettäjä vaati rahdinkuljettajalta korvausta syntyneestä vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö, jossa rahdinkuljettajalla oli kuljetusvakuutus, on kieltäytynyt suorittamasta korvausta sillä perusteella, että lähettäjä oli luovuttanut tynnyrit kuljetettaviksi ilman alustaa tai pakkausta, eikä rahtikirjaan ollut tehty erityismerkintää tavaran käsittelytavasta tai siitä, että kuljetuspakkaukseen ei saisi tulla painumia. Kuljetuksen aikana ei tapahtunut mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

Yhtiö katsoo, että tavara ei ole pakkaamattomana kestänyt tavanomaista kuljetusrasitusta ja että lähettäjä oli laiminlyönyt tarvittavien erityisohjeiden antamisen rahdinkuljettajalle. Lähettäjä tiedustelee lautakunnalta, onko vakuutusyhtiön kanta oikea.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo asiakirjoista selviävän, että rahdinkuljettaja kuljetti 28.6.1984 678 kg liimaa kahteen tynnyriin ja 70 kg kovettajaa kahteen sankoon pakattuina Tampereella sijaitsevalta terminaalilta vastaanottajalle Riihimäelle. Tavaran valkeakoskelainen lähettäjä oli toimittanut tavaran terminaaliin. Esitetyn selvityksen mukaan jokaisessa kuljetettavassa tynnyrissä oli näkyvä tarra, jossa kielletään tynnyrin kolhiminen mäntätyhjennyksen vuoksi. Kuljetuksen aikana osa tynnyreistä kolhiutui, minkä vuoksi vastaanottaja ei ottanut niitä vastaan. Tavara kuormattiin rahtiterminaalissa eikä asiakirjoista ilmene, että rahtikirjaan olisi tehty erityistä varaumaa tavaran havaittavissa olevasta tilasta. Asiakirjoista selviää myös, että samanlaisia tuotteita on usean vuoden ajan kuljetettu lähettäjän tehtaalta samalla tavalla pakattuna.

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys tynnyreistä, jotka kolhiutumisen johdosta ovat käyttökelvottomia. Sellaisia tynnyreitä on käsiteltävä toisin kuin tavallisia tynnyreitä, jotka toimivat ainoastaan kuljetettavan tavaran pakkauksina. Lautakunnan käsityksen mukaan kysymyksessä on TKSL 29 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tavara, joka pakkaamattomana on laatunsa puolesta vahingoittumiselle altis. Koska tynnyreiden vahingoittuminen on vallinneet olosuhteet huomioon ottaen voinut johtua tynnyreiden kuljettamisesta pakkaamattomina, eikä ole näytetty, että se olisi johtunut muusta syystä, lautakunta katsoo TKSL 29 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin nojalla, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa tavaran vahingoittumisesta.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Vähemmistöön jääneen jäsenen mielestä suoranaisen syyn vahinkoon on katsottava olevan se seikka, ettei rahdinkuljettaja ollut ryhtynyt riittäviin toimiin tynnyreiden käsittelemiseksi ja kuljettamiseksi, kun otetaan huomioon tynnyreiden kylkiin selvästi liimattu tiedotus niiden vaatimasta erityiskohtelusta. Näin ollen rahdinkuljettaja on vastuussa syntyneestä vahingosta TKSL 27 §:n mukaan eikä voi vedota 29 §:n 1 momentin 2 kohdan vapautumisperusteeseen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA