Haku

8/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 8/80

Ratkaisu annettu: 20.11.1980

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, milloin tavara on katsottava luovutetuksi vastaanottajalle ja rahdinkuljettajan vastuusta tapauksessa. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

B Oy on sopinut kuljettajana toimineen Oy C Ab:n kanssa elintarvike-erän kuljettamisesta Vaasasta D Oy:lle Vantaalle. Oy C Ab on kuljettanut lähetyksen sisältäneen kontin D Oy:n varastolle. Kuljetusliike E Oy:n auton siirtäessä konttia D Oy:n varastoalueella olivat auton takalukot pettäneet ja kontti oli pudonnut seurauksin, että osa kuljetettavista elintarvikkeista oli kärsinyt vahinkoja. B Oy on vähentänyt Oy C Ab:n esittämästä kuljetuslaskusta vahingon määrän, mitä määrää Oy C Ab on vaatinut kuljetusliike E Oy:ltä.

Vakuutusyhtiö A on katsonut, että ko. lähetys on vahingon tapahtuessa jo ollut luovutettuna D Oy:lle ja että E Oy rahdinkuljettajana ei ole tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa.

Oy C Ab on lausunnossaan viitannut tapahtumasta tehtyyn vahinkoilmoitukseen.

Kuljetusliike E Oy on todennut suorittavansa toimeksiannosta Helsinkiin saapuneiden lähetysten edelleen toimittamisen asiakkaille. Tavara katsotaan luovutetuksi silloin, kun tavara on purettu asiakkaan osoittamaan paikkaan ja tästä on saatu kuittaus lähetystä seuranneeseen rahtikirjaan.

B Oy on todennut, että sen tuotekuljetuksissa käytössä oleva rahdinmaksutapa edellyttää, että kuljetettava tavara on perillä vasta, kun se on vastaanottajan varastolaiturilla. Tämän vuoksi B Oy katsoo, että kyseinen vahinko on tapahtunut kuljetuksen aikana, vaikka kontin välipysähdys on tapahtunut vastaanottajan piha-alueella. Sen vuoksi B Oy katsoo rahdinkuljettajan olevan vahingosta vastuussa.

D Oy on todennut, että normaalissa tavaraliikenteessä vastuu kuljetettavista tavarasta siirtyy vastaanottajalle vasta, kun ko. tavaraerä on kuitattu vastaanotetuksi. D Oy:n keskusvarastolla tämä tapahtuu siten, että kuljetusliikkeen edustaja purkaa auton varaston vastaanottotiloihin, jossa D:n vastaanottaja tarkistaa lähetyksen ja kuittaa sen vastaanotetuksi. D Oy katsoo, etteivät konttiliikkeen vastuusuhteet voi poiketa sanotusta ja rahdinkuljettaja sen vuoksi oli vahingosta vastuussa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että kuljetussopimuksen perustana olevaan kuormakirjaan vastaanottajaksi on merkitty D Oy Vantaalla eikä muusta määräpaikasta ole näytetty sovitun. Rahdinkuljettaja on velvollinen huolehtimaan kuljetuksesta määräpaikkaan. Sen vuoksi ja koska tavara vahingon sattuessa on ollut rahdinkuljettajana toimineen E Oy:n hallussa eikä sitä ollut vielä luovutettu vastaanottajalle, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain 10 ja 27 §:n 1 momentin nojalla vastuussa kontin putoamisesta aiheutuneesta vahingosta. E Oy on rahdinkuljettajana vastuussa tavaran vahingoittumisesta. Vastuu C:tä kohtaan määräytyy yleisten takautumisoikeutta koskevien periaatteiden mukaan.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA