Haku

8/73/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 8/73/83

Ratkaisu annettu: 07.04.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti toukokuussa 1982 ylikorkean, käytetyn asfalttiaseman Ruotsista Turun kautta Kokemäelle. Asfalttiaseman saavuttua perille todettiin sen hihnakuljettimen vaurioituneen pahoin: sähkömoottori ja vetokela olivat irronneet ja vaurioituneet ja kuljettimen runko oli vääntynyt 1,5 - 2 metrin pituudelta. Asfalttiaseman oli kuormannut lähettäjä ja sen purkamisen suoritti vastaanottaja. Asfalttiasemaa vastaanotettaessa vastaanottaja oli tehnyt kuormakirjaan huomautuksen tapahtuneesta vahingosta. Kuljetusosuuden Turku-Kokemäki ajanut autonkuljettaja on todistanut, että hän oli havainnut vaurion rahdinkuljettajan rahtiaseman pihalla vastaanottaessaan 19.5.1982 asfalttiaseman sisältäneen trailerin.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo saaneen näyttämättä, että vahinko olisi aiheutunut törmäyksestä siltaan tai muuhun esteeseen. Yhtiön kannan mukaan vahinko on aiheutunut lähettäjän (ostajan) suorittaman riittämättömän lastinsidonnan seurauksena, jolloin hihnakuljetin ja sen osat olivat päässeet liikkumaan kuljetuksen aikana. Yhtiö on viitannut TKSL:n 29 §:n 1 momentin 3. kohtaan.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan TKSL:n mukaisesta korvausvelvollisuudesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL:n 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Asiakirjoista ei ilmene, että rahdinkuljettaja olisi ottaessaan tavarat kuljetettavakseen tehnyt tavaran tilaa koskevan varauman eikä esittänyt muutakaan selvitystä siitä, että tavara olisi vahingoittunut ennen kuljetustapahtumaa. Rahdinkuljettaja ei myöskään ole näyttänyt, että vahinko vallinneet olosuhteet huomioon ottaen olisi voinut johtua TKSL:n 29 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vaarasta esim. osoittamalla vahingon syyn asfalttiasemassa näkyvistä jäljistä.

Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA