Haku

8/224/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 8/224/91

Ratkaisu annettu: 03.09.1991

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Ensimmäinen rahdinkuljettaja = huolintaliike Toinen rahdinkuljettaja = kuljetusliike

Vahingonkärsinyt: Huolintaliike

Tapahtuma

Tavaran maahantuojan huolintaliike oli tammikuussa 1990 tilannut 1. rahdinkuljettajalta alumiinipeltierän kuljetuksen Vaalimaan raja-asemalta Helsinkiin. 1. rahdinkuljettaja oli antanut kuljetuksen kuljetusliikkeen tehtäväksi. Kysymyksessä ollut tavara, 11 kollia alumiinipeltiä painoltaan noin 20,5 tonnia, oli tuotu alkuperämaasta ulkomaisella kuorma-autolla raja-asemalle. Alumiinierän siirtokuormauksen ajoneuvosta toiseen oli järjestänyt maahantuojan huolitsija.

Kuljetusta varten oli ensimmäisen rahdinkuljettajan toimesta tehty 26.1.1990 päivätty rahtikirja. Tavara oli vahingoitta siirretty ulkomaisesta ns. kapelliperävaunusta rahdinkuljettajan avonaiseen perävaunuun. Alumiinipaketit olivat muovikalvolla suojatut. Kuljetuksen aikana Vaalimaalta Helsinkiin oli vallinnut räntäsade ja avonaisessa perävaunussa kuljetetut alumiininiput olivat kastuneet ja osittain vahingoittuneet.

Kuljetustapahtuman osapuolet ovat erimielisiä annetuista kuljetusohjeista. Rahtikirjassa ei ole niitä koskevaa mainintaa. Maahantuoja kertoo, että ensimmäiseltä rahdinkuljettajalta oli tilattu umpiauto ja että pitkän liikesuhteen aikana ko. tavaran osalta oli aina käytetty umpiautoa. Maahantuojan huolitsija kertoo tilanneensa nimenomaisesti pressuauton kuljetusta varten. Kuljetusliike kertoo, että siltä oli nimenomaisesti tilattu avoauto eikä peittämisestä ollut puhuttu mitään.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko kuljetusliike velvollinen korvaamaan peittämättömän kuorman kastumisesta aiheutuneen vahingon.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL 28 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettajalla ei ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos hän näyttää, että vahingoittuminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tämän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Lain 29 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla rahdinkuljettajalla ei myöskään ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, mikäli vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on avonaisen moottoriajoneuvon käyttö ilman peitettä, kun sellaisen ajoneuvon käytöstä on nimenomaan sovittu ja kotimaisessa kuljetuksessa, kun lähettäjä on sen hyväksynyt.

Lautakunta toteaa, että osapuolten kertomukset tilatun ajoneuvon ominaisuuksista ovat ristiriitaiset. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että kuljetusliike ei ole näyttänyt vahingon aiheutuneen lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä eikä myöskään, että avonaisen moottoriajoneuvon käytöstä olisi nimenomaisesti sovittu ja että lähettäjä olisi tällaisen ajoneuvon käytön nimenomaisesti hyväksynyt. Lautakunta katsoo, nojautuen TKSL 27 §:n 1 momentin säännökseen, että kuljetusliike on vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA